De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sheet 1 van 15…. Sheet 2 van 15… Burger Service Nummer (BSN) in de Zorg Uitleg Wbsn-z Identificatieprocedures en bijzondere situaties Opdrachtformulering,afbakening,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sheet 1 van 15…. Sheet 2 van 15… Burger Service Nummer (BSN) in de Zorg Uitleg Wbsn-z Identificatieprocedures en bijzondere situaties Opdrachtformulering,afbakening,"— Transcript van de presentatie:

1 Sheet 1 van 15…

2 Sheet 2 van 15… Burger Service Nummer (BSN) in de Zorg Uitleg Wbsn-z Identificatieprocedures en bijzondere situaties Opdrachtformulering,afbakening, benodigde inzet en taakverdeling Aanbod en kostenopbouw Overzicht taakgebieden en BSN-plichtige processen Totale implementatiekosten Start inschrijving

3 Sheet 3 van 15… Uitleg Wbsn-z Wetsvoorstel gebruik BSN in de zorg (Wbsn-z) ter goedkeuring bij de Eerste kamer. Naar verwachting in loop van 2007 ingevoerd. Zorgverleners, verzekeraars en indicatieorganen moeten BSN gebruiken in eigen administratie en bij onderlinge uitwisseling van gegevens over patiënten/cliënten. Bij persoonsgebonden gegevensuitwisseling moet BSN vermeld worden op (papieren en electronische) dragers.

4 Sheet 4 van 15… Welke activiteiten onder zorg in de zin van de Wbsn-z vallen, wordt omschreven in de Wbsn-z (artikel 1, onderdeel b). BSN-plichtige activiteiten zijn o.a.: JGZ, Reizigersspreekuur, Bevolkingsonderzoeken voor baarmoederhalskanker en borstkanker voor zover er sprake is van individuele gezondheidzorg, als bedoeld in de wet BIG. Niet BSN-plichtig zijn o.a.: Infectieziekten, wordt uitgesloten in de toelichting tenzij sprake is van individuele gezondheidszorg, bijvoorbeeld Tbc-bestrijding, Bevolkingsonderzoek, Kindermishandeling en Wet Voorziening Gehandicapten. Wat valt onder de Wsbn-z

5 Sheet 5 van 15… Identificatieprocedures en bijzondere situaties Opvragen identiteit en vastleggen BSN. Behandelrelatie aanwezig Behandelrelatie nog niet aanwezig Bijzondere situaties Persoon heeft tijdelijk geen BSN Problemen met wettige identiteitsbewijs Kinderen < 14 jaar en geen eigen identiteitsbewijs Patiënt/cliënt is niet in persoon aanwezig

6 Sheet 6 van 15… Opdrachtformulering De Oude Grachtgroep krijgt samen met de GGD Hart voor Brabant het verzoek een aanbod te ontwikkelen om het BSN in te kunnen voeren in alle BSN-plichtige bedrijfsprocessen GGD organisaties.

7 Sheet 7 van 15… Deze aanbieding is gebaseerd op de implementatie van het BSN voor en binnen BSN-plichtige taken, processen en informatiesystemen. Optioneel kunnen ook andere, niet BSN-plichtige taken en processen worden meegenomen. GGD brede implementatie van de UZI-pas maakt geen deel uit van deze aanbieding. De Oude Gracht Groep kan op verzoek aanvullende offertes opstellen. Afbakening

8 Sheet 8 van 15… Kernteam Informatiedeskundige, -specialist GGD Communicatieadviseur GGD Kwaliteitsfunctionaris Per afdeling Informatiedeskundige, -specialist GGD Kwaliteitsfunctionaris Materiedeskundige, teamleider Benodigde inzet per GGD

9 Sheet 9 van 15… Taakverdeling Projectmanagement Inhoudelijke begeleiding Advisering Beschikbaarheid expertteam

10 Sheet 10 van 15… Aanbod Identificatie- en verificatieprocedures per taakgebied inrichten voor de BSN (verplichte) activiteiten. Initiëren dat onderhavige informatiesystemen, applicaties aangepast worden aan het gebruik van het BSN, inclusief een geïntegreerde oplossing voor verkrijgen en controle van het BSN.

11 Sheet 11 van 15… Uitwisseling van patiënt/cliëntgegevens met externe partijen vindt – voor zover mogelijk en verplicht - middels het BSN plaats. Het BSN, waar verplicht, opnemen in correspondentie met en over patiënten/cliënten. Daarnaast organiseren de OGG en GGD HvB per taakgebied een expertmeeting waarin keuzemogelijkheden voor en met betrekking tot BSN worden geanalyseerd en geadviseerd.

12 Sheet 12 van 15… Kostenopbouw Programmakosten * Voorbereidingskosten om het product aan te kunnen bieden. Het betreft m.n. onderdelen die voor elke GGD gebruikt worden. Daadwerkelijke projectkosten per GGD Externe kosten: inzet projectleiding en adviseurs OGG en expertteam GGD HvB Interne kosten: eigen inzet GGD. Geraamd wordt dat deze inzet ongeveer 0,1 tot 0,2 fte per projectdeelnemer bedraagt. Additionele kosten Wanneer een GGD niet in staat is om zelf de vereiste capaciteit vrij te maken, kan de OGG op basis van nacalculatie deze inzet (deels) voor haar rekening neemt. *De programmakosten zijn verrekend in de uiteindelijke implementatiekosten per GGD.

13 Sheet 13 van 15… Taakgebieden en BSN-plichtige processen TaakgebiedProcessen Algemene Gezondheidszorg (AGZ) - BSN-plichtige processen IZB incl. Tbc-bestrijding - Reizigersadvisering - Sociaal medische advisering (SMA) Jeugdgezondheidszorg (JGZ) - Alle BSN-plichtige processen incl. logopedie Gezondheidsbevordering (GB) - BSN-plichtige processen zoals bevolkingsonderzoeken Regionaal ambulance- vervoer en GHOR (RAV/GHOR) - Patiëntgerelateerde processen - Facturering - GHOR processen Algemeen - Financiële administratie (incl. facturering e.d.) - Personeelsadministratie - Correspondentie en postregistratie

14 Sheet 14 van 15… Totale i mplementatiekosten BSN per GGD Afhankelijk van aantal taakgebieden Korting op basis Taakgebieden 10 GGd’en 0% 15 GGD’en 30% 20 GGD’en 50% A. AGZ en JGZ + Algemeen ±56,5 dagdelen € 19.160 € 22.800 incl. Btw ±50,5 dagdelen € 17.060 € 20.301 incl. Btw ±46,5 dagdelen € 15.604 € 18.569 incl. Btw B. AGZ, JGZ, GB + Algemeen ±69,5 dagdelen € 23.480 € 27.941 incl. Btw ±63,5 dagdelen € 21.300 € 25.347 incl. Btw ±59 dagdelen € 19.772 € 23.529 incl. Btw C. AGZ, JGZ, GB, RAV/GHOR + Algemeen ±82,5 dagdelen € 27.800 € 33.082 incl. Btw ±76,5 dagdelen € 25.540 € 30.392 incl. Btw ±72 dagdelen € 23.940 € 28.489 incl. Btw Nb. excl. kosten aanpassen informatiesystemen

15 Sheet 15 van 15… Start inschrijving 13/02 Aanmeldingen Go Implementatietraject Aanmelden voor verdere uitleg en afname van het product is op dit symposium mogelijk.


Download ppt "Sheet 1 van 15…. Sheet 2 van 15… Burger Service Nummer (BSN) in de Zorg Uitleg Wbsn-z Identificatieprocedures en bijzondere situaties Opdrachtformulering,afbakening,"

Verwante presentaties


Ads door Google