De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012 Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013 Dia 1 Functie Welstandstoezicht: Te beoordelen of het uiterlijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012 Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013 Dia 1 Functie Welstandstoezicht: Te beoordelen of het uiterlijk."— Transcript van de presentatie:

1 Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012 Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013 Dia 1 Functie Welstandstoezicht: Te beoordelen of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk, zowel op zichzelf als in relatie tot de omgeving, niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. Criteria bij de beoordeling: de Welstandsnota, incl. basale omschrijving “redelijke eisen van welstand”. Beeldkwaliteitnota’s indien aanwezig. Eigen inzicht/ervaring t.a.v. “redelijke eisen van welstand”. en normaliter dienen plannen aan het Bestemmingsplan te voldoen.

2 Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012 Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013 Dia 2 Opstellen adviezen t.a.v. vormgevingsaspecten in relatie tot de omgeving Beoordelen adviezen van derden, zoals beeldkwaliteitsplannen Opstellen adviezen t.a.v. inpassingmogelijkheden in relatie tot de omgeving Beoordelen plannen van derden zoals bestemmingsplannen Welstandstoetsing Het uiterlijk van gebouwen in relatie tot de omgeving architectuur (micro-) stedenbouwkunde kaderstellend toetsend Af en toe worden de Welstandszittingen gebruikt om kleine plannen t.a.v. aanbouwen die niet aan het bestemmingsplan voldoen vooraf te toetsen. Overzicht taken Bouwmeester:

3 Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012 Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013 Dia 3 “vergunningsvrije” gedeelten van een bouwaanvraag: Op basis van de bouwregelgeving kunnen (bij verbouwingen maar ook bij nieuwbouw!) delen van een bouwwerk vergunningsvrij worden gebouwd. Als t.b.v. een Welstandstoetsing een geheel bouwwerk wordt ingediend moet eigenlijk ook onderdelen beoordeeld worden die vergunningsvrij zijn. Maar hoe kan de Welstand kritiek hebben op iets wat vergunningsvrij is ? Enkele moeilijkheden bij de beoordelingen:

4 Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012 Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013 Dia 4 Moeilijk toetsbare criteria in Beeldkwaliteitsplannen: Voorbeeld: in het beeldkwaliteitsplan Repelakker te Zeeland staat: “In alle deelgebieden wordt het gebruik van (gedeeltelijk) wit gekeimde of gestucte gevels toegepast”. Maar: hoe valt een term “gedeeltelijk” te toetsen? de bijgevoegde bladen met referentiebeelden bevatten vele voorbeelden zonder witte geveldelen! Enkele moeilijkheden bij de beoordelingen:

5 Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012 Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013 Dia 5 1.Nieuwbouw in een bestaande stedelijke situatie: De bestaande bouw is meestal niet met de huidige criteria gebouwd; Er is meestal geen sprake van een Beeldkwaliteitplan Er is sprake van algemene belangen van bestaande omwonenden. 2.Nieuw te creëren stedelijke situatie D.m.v. het Beeldkwaliteitplan wordt het karakter van de stedelijke situatie bepaald/gevormd (en al of niet gedetailleerd bepaald/vastgelegd); De omwonenden (binnen de nieuwe stedelijke omgeving) hebben op basis van dezelfde randvoorwaarden gekocht/gebouwd, en hebben er recht op dat ook anderen die randvoorwaarden volgen. Essentieel verschil tussen de Welstandstoetsing bij twee situaties:

6 Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012 Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013 Dia 6 geen nieuwbouw van kantoren, bedrijven, detailhandel; nagenoeg geen seriematige woningbouw; redelijk veel nieuwbouw van agrarische complexen; veel individuele woningbouw, verbouwingen en aanbouwen. 151 adviezen uitgebracht; 89 plannen waren direct akkoord, plus 26 onder voorwaarden; 24 plannen voldeden niet bij de eerste beoordeling, enkele ook niet bij de 2 e ; 12 plannen zijn aangehouden, meestal vanwege behoefte aan meer info. er is geen sprake geweest van geweigerde vergunningen of Welstandsexcessen betrokkenen waren achteraf nagenoeg allen gelukkig met de Welstandstoetsing Statistiek van de toetsingen:

7 Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012 Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013 Dia 7 Enkele speciale projecten uit de afgelopen periode: Uitbreiding Basisschool “de Vlinder” te Reek Nieuwbouw clubgebouw voetbalclub DAW te Schaijk Aanleg twee ecoducten over de A50 en de provinciale weg Heesch - Schaijk

8 Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012 Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013 Dia 8 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Rapportage Uitvoering Welstandsbeleid in 2012 Voorbereidende Vergadering, 9 april 2013 Dia 1 Functie Welstandstoezicht: Te beoordelen of het uiterlijk."

Verwante presentaties


Ads door Google