De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerpprojecten Vraagontwikkelen en Voorbereiden HU lectoraat ICT en hoger onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerpprojecten Vraagontwikkelen en Voorbereiden HU lectoraat ICT en hoger onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerpprojecten Vraagontwikkelen en Voorbereiden HU lectoraat ICT en hoger onderwijs

2 HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs Het begint met een opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Professionele rol: Planoloog n Nieuw beleid vormen n Beleid contextafhankelijk implementeren n Adviseren n Ruimtelijk ontwerp maken n Planologisch onderzoek n Leiding geven aan projectteam n Financiële plannen berekenen en beheren n Multi-actorenproces ontwerpen en begeleiden n Communiceren met belanghebbenden n Een plan juridisch begeleiden

3 HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs Een praktijkgebied en een kennisgebied n Publieke sector (deel)gemeentelijke en provinciale overheid n Adviesbureau/Kennisinstituut

4 HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs Gebieden met vragen n Publieke sector (deel)gemeentelijke en provinciale overheid n Maken structuurschets (op strategisch niveau) voor zones waar fysieke mogelijkheden aanwezig zijn voor woningbouw n Kennisinstituut n Onderzoek naar gevolgen voor milieu en natuur, verkeer en vervoer, stadsontwikkeling, kwaliteit stedenbouw en architectuur bij benutten van de zones

5 HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs Praktijkvraag Het Kenniscentrum Gebouwde Omgeving heeft een interessante opdracht verworven van de gemeente Utrecht. Voor de ontwikkeling van het voormalige Cereol-terrein wordt gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is een plan te ontwikkelen binnen de gegeven ruimtelijke en financiële randvoorwaarden, waarbij de culturele en creatieve bedrijvigheid die nu in de gebouwen zijn gevestigd in het plan worden opgenomen. Dit nieuwe plan zal in nauwe samenspraak met de buurtgroepen worden ontwikkeld. Een uitgebreide beschrijving van de gestelde vraag vindt op onze website: http://www.bb.fnt.hvu.nl > courses > ‘People Planet Profit’ http://www.bb.fnt.hvu.nl

6 HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs Kennisvraag Het Kenniscentrum zoekt tevens antwoord op de vraag hoe de gangbare praktijk van stedelijke vernieuwing door vroegtijdig ontwerpen van alternatieve plannen kan worden verbeterd.

7 HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs Studenten geven het antwoord n Gezien de complexiteit van de vraag gaat een multi-disciplinair team aan de slag n Teamsamenstelling is spiegel van de praktijk n Het team bestaan uit een Vastgoed ontwikkelaar als meewerkend Projectmanager (m/v) en een aantal domeinexperts (ruimtelijk ordenaars/ planologen met verschillende specialismen (m/v)

8 HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs Competentievraag = Advertentie Wij zoeken gemotiveerde juniormedewerkers voor het projectteam bestaande uit junior- en senior medewerkers, dat een oplossing voor de gestelde vragen gaat ontwerpen. Gezocht worden een aankomend vastgoedontwikkelaar (m/v) en domeinexperts (m/v) met een planologische, juridische, bouwkundige of communicatie achtergrond. De vastgoedontwikkelaar treedt op als projectmanager.

9 HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs Te ontwikkelen competentie n Aankomend vastgoed ontwikkelaar (m/v) U bent als vastgoed ontwikkelaar in staat om conform de binnen onze organisatie gangbare methoden een projectteam te managen en het planvormingsproces te ontwerpen en te begeleiden. Uw relatie tot het projectteam is die van meewerkend voorman. Daarnaast bent u in staat om conform de binnen onze organisatie gebruikelijke methode het proces van kennisontwikkeling te managen n Aanvangscompetentie Zesde semester planoloog met de differentiatie Real Estate

10 HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs Te ontwikkelen competentie Vastgoed ontwikkelaar (m/v) Taken: n Managen van een projectteam conform projectmethode n Begeleiden van een complex planvormingsproces conform planvormingmethode n Begeleiden van kennisontwikkelingsproces conform onderzoekmethode n Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren zoals binnen onze organisatie gebruikelijk n Opstellen programma van eisen conform het door ons gehanteerde format

11 HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs Te ontwikkelen competentie Domeinexpert (m/v) U bent als domeinexpert (met een planologische, juridische, bouwkundige of communicatie achtergrond) in staat om het project van de nodige input te voorzien om gezamenlijk tot een antwoord op de door de opdrachtgever gestelde Praktijkvraag en door het kenniscentrum, het lectoraat, gestelde Kennisvraag te komen.

12 HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs Te ontwikkelen competentie Domeinexpert (m/v) Taken: n Het maken van verschillende stedenbouwkundige scenario’s waarin alle gewenste functies een eigen plek krijgen. n Het maken van een haalbaarheidsstudie op financieel, juridisch en bouwtechnisch gebied van de verschillende scenario’s n Zorgdragen voor een heldere communicatie tussen alle stakeholders

13 HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs Uw gemotiveerde sollicitatie kunt u richten aan: xxx.yyyyy@hu.nl. Nadere infomatie kunt u krijgen bij Rien van Stigt (rien.vanstigt@hu.nl) of Debby Goedknegt (debby.goedknegt@hu.nl).rien.vanstigt@hu.nldebby.goedknegt@hu.nl

14 Ontwerpprojecten in het hoger onderwijs Contact: Steven.Nijhuis@hu.nl


Download ppt "Ontwerpprojecten Vraagontwikkelen en Voorbereiden HU lectoraat ICT en hoger onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google