De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerpprojecten Vraagontwikkelen en Voorbereiden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerpprojecten Vraagontwikkelen en Voorbereiden"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerpprojecten Vraagontwikkelen en Voorbereiden
HU lectoraat ICT en hoger onderwijs

2 Het begint met een opleiding
Ruimtelijke Ordening en Planologie Professionele rol: Planoloog Nieuw beleid vormen Beleid contextafhankelijk implementeren Adviseren Ruimtelijk ontwerp maken Planologisch onderzoek Leiding geven aan projectteam Financiële plannen berekenen en beheren Multi-actorenproces ontwerpen en begeleiden Communiceren met belanghebbenden Een plan juridisch begeleiden HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

3 Een praktijkgebied en een kennisgebied
Publieke sector (deel)gemeentelijke en provinciale overheid Adviesbureau/Kennisinstituut HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

4 HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Gebieden met vragen Publieke sector (deel)gemeentelijke en provinciale overheid Maken structuurschets (op strategisch niveau) voor zones waar fysieke mogelijkheden aanwezig zijn voor woningbouw Kennisinstituut Onderzoek naar gevolgen voor milieu en natuur, verkeer en vervoer, stadsontwikkeling, kwaliteit stedenbouw en architectuur bij benutten van de zones HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

5 Praktijkvraag <Praktijkvraag>
Het Kenniscentrum Gebouwde Omgeving heeft een interessante opdracht verworven van de gemeente Utrecht. Voor de ontwikkeling van het voormalige Cereol-terrein wordt gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is een plan te ontwikkelen binnen de gegeven ruimtelijke en financiële randvoorwaarden, waarbij de culturele en creatieve bedrijvigheid die nu in de gebouwen zijn gevestigd in het plan worden opgenomen. Dit nieuwe plan zal in nauwe samenspraak met de buurtgroepen worden ontwikkeld. Een uitgebreide beschrijving van de gestelde vraag vindt op onze website: > courses > ‘People Planet Profit’ HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

6 HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs
Kennisvraag <Kennisvraag> Het Kenniscentrum zoekt tevens antwoord op de vraag hoe de gangbare praktijk van stedelijke vernieuwing door vroegtijdig ontwerpen van alternatieve plannen kan worden verbeterd. HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

7 Studenten geven het antwoord
Gezien de complexiteit van de vraag gaat een multi-disciplinair team aan de slag Teamsamenstelling is spiegel van de praktijk Het team bestaan uit een Vastgoed ontwikkelaar als meewerkend Projectmanager (m/v) en een aantal domeinexperts (ruimtelijk ordenaars/ planologen met verschillende specialismen (m/v) HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

8 Competentievraag = Advertentie
Wij zoeken gemotiveerde juniormedewerkers voor het projectteam bestaande uit junior- en senior medewerkers, dat een oplossing voor de gestelde vragen gaat ontwerpen. Gezocht worden een aankomend vastgoedontwikkelaar (m/v) en domeinexperts (m/v) met een planologische, juridische, bouwkundige of communicatie achtergrond. De vastgoedontwikkelaar treedt op als projectmanager. HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

9 Te ontwikkelen competentie
Aankomend vastgoed ontwikkelaar (m/v) U bent als vastgoed ontwikkelaar in staat om conform de binnen onze organisatie gangbare methoden een projectteam te managen en het planvormingsproces te ontwerpen en te begeleiden. Uw relatie tot het projectteam is die van meewerkend voorman. Daarnaast bent u in staat om conform de binnen onze organisatie gebruikelijke methode het proces van kennisontwikkeling te managen Aanvangscompetentie Zesde semester planoloog met de differentiatie Real Estate HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

10 Te ontwikkelen competentie
Vastgoed ontwikkelaar (m/v) Taken: Managen van een projectteam conform projectmethode Begeleiden van een complex planvormingsproces conform planvormingmethode Begeleiden van kennisontwikkelingsproces conform onderzoekmethode Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren zoals binnen onze organisatie gebruikelijk Opstellen programma van eisen conform het door ons gehanteerde format HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

11 Te ontwikkelen competentie
Domeinexpert (m/v) U bent als domeinexpert (met een planologische, juridische, bouwkundige of communicatie achtergrond) in staat om het project van de nodige input te voorzien om gezamenlijk tot een antwoord op de door de opdrachtgever gestelde Praktijkvraag en door het kenniscentrum, het lectoraat, gestelde Kennisvraag te komen. HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

12 Te ontwikkelen competentie
Domeinexpert (m/v) Taken: Het maken van verschillende stedenbouwkundige scenario’s waarin alle gewenste functies een eigen plek krijgen. Het maken van een haalbaarheidsstudie op financieel, juridisch en bouwtechnisch gebied van de verschillende scenario’s Zorgdragen voor een heldere communicatie tussen alle stakeholders HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

13 Uw gemotiveerde sollicitatie kunt u richten aan: xxx.yyyyy@hu.nl.
<Contact> Uw gemotiveerde sollicitatie kunt u richten aan: Nadere infomatie kunt u krijgen bij Rien van Stigt of Debby Goedknegt HU Lectoraat ICT en hoger onderwijs

14 Ontwerpprojecten in het hoger onderwijs
Contact:


Download ppt "Ontwerpprojecten Vraagontwikkelen en Voorbereiden"

Verwante presentaties


Ads door Google