De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Anders denken, anders doen De webenquêtes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Anders denken, anders doen De webenquêtes."— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Anders denken, anders doen De webenquêtes

2 Drie pijlers, één huis!  Pijler 1:Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau:2011  Pijler 2:2A: kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau 2B: cliëntervaringsgegevens  Pijler 3:Gegevens relatie cliënt-professional

3 Pijler 1 Binnen pijler 1 ‘Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau’ worden op organisatieniveau kwantitatieve gegevens verzameld, die voor alle instellingen en alle cliënten van toepassing zijn, ongeacht doelgroep of zorgvorm. Pijler 1 betreft geaggregeerde gegevens op het niveau van de organisatie.

4 Pijler 1: resultaat  Eenvoudig in te vullen  Zeggingskracht  Accent op verbeteren, en verantwoorden  Gebaseerd op high trust, high penalty  Eenvoudig te interpreteren; mogelijkheden voor externe communicatie

5 Pijler 1: webenquête  Voorbereiding door organisaties  Op DigiMV niveau een contactpersoon (coördinator) en een inlogcode  Pijler 1 invullen voor 15 februari 2012  Tussentijds opslaan  Meerdere medewerkers (geautoriseerd door coördinator) kunnen gegevens invoeren  Mogelijkheid voor toelichting aan het einde  Bestuurder geeft akkoord voor doorleveren aan MediQuest

6 Pijler 1: webenquête

7 Pijler 2 In de vernieuwde aanpak heeft pijler 2 voor de zorginstelling primair tot doel het genereren van verbeterinformatie op cliëntniveau. Vervolgens wordt deze informatie, waar mogelijk, op geaggregeerd niveau omgezet in verantwoordings- en verbeterinformatie. Het betreft hier zowel de kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau op basis van het zorg- en ondersteuningsplan als de cliëntervaringsgegevens.

8 Pijler 2  2A: Kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau (Basis: veiligheid, vrijheidsbeperkende maatregelen, medicatieveiligheid, zorgafspraken en ondersteuningsplan; Thema 2012 lichamelijke gezondheid)  2B: Cliëntervaringsgegevens op basis van waaier inclusief 1 ultieme vraag met maximaal 5 uniforme subvragen t.b.v. vergelijkbaarheid

9 Pijler 2A: webenquête  Voorbereiden organisatie  Handmatige invoer gegevens door begeleiders (coördinator maakt begeleiders aan en begeleider maakt eigen cliënten aan)  Geautomatiseerd inlezen bestanden door MediQuest; organisatie levert bestand met cliëntgegevens en met begeleidergegevens aan volgens vast format bij MediQuest  Welke cliënten?  Alle cliënten met een ZZP waarvoor men een zorg- en ondersteuningsplan opstelt  Alle cliënten met de extramurale indicatie Behandeling Groep

10 Pijler 2A: webeunquête  Hoe invullen?  Die gegevens waar organisatie voor verantwoordelijk is. Als je niet verantwoordelijk bent voor medicijngebruik van cliënt dan NEE invullen.  “Is BOPZ op organisatie van toepassing?”, moet zijn “Is BOPZ op locatie waar cliënt zorg en ondersteuning krijgt van toepassing?”  Als er bij vraag met onderliggende vragen NEE wordt ingevuld dan gaat enquête naar volgende vraag.  Doorleveren?  Controle door begeleider van ingevulde gegevens.  Akkoord voor gegevens en dan gegevens doorgeleverd aan MediQuest.

11 Pijler 2: webenquête

12 Rapportagetool  Elke week worden gegevens geactualiseerd.  Actueel overzicht over aantal cliënten.  Actueel inzicht in items waarop verbeterd kan worden.  Aggregatieniveau wordt per organisatie vastgesteld (waarschijnlijk 4 niveaus beschikbaar).  Eenvoudig zelf analyses maken op elk aggregatieniveau.  Informatie en instructie over gebruik rapportagetool wordt georganiseerd door VGN/MediQuest.

13 Vragen?


Download ppt "Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Anders denken, anders doen De webenquêtes."

Verwante presentaties


Ads door Google