De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Gemeentelijke – en de Brandweerorganisatie Nu : -Gemeentelijk georganiseerd -Beroeps = gemeentepersoneel = toezicht gewest Vrijwillig = suï generis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Gemeentelijke – en de Brandweerorganisatie Nu : -Gemeentelijk georganiseerd -Beroeps = gemeentepersoneel = toezicht gewest Vrijwillig = suï generis."— Transcript van de presentatie:

1 De Gemeentelijke – en de Brandweerorganisatie Nu : -Gemeentelijk georganiseerd -Beroeps = gemeentepersoneel = toezicht gewest Vrijwillig = suï generis = federaal toezicht -Gewestelijke Groepen Hulpverleningszones zonder rechtspersoonlijkheid Wet 18/5/07 :B.S. 31/7/07 : Uitvoeringsbesluiten noodzakelijk -zonaal georganiseerd met rechtspersoonlijkheid -eigen aparte wetgeving Blijft :-Beginselen Behoorlijk Bestuur -Motiveringsplicht

2 De Gemeente Kernbegrip = Gemeentelijke Autonomie Maar : Binnen een wettelijk kader. Gemeente is autonoom mits haar beslissing niet strijdig met : -De Wet -Algemeen Belang Autonomie betekent : Toezicht (door hogere overheden) -Algemeen Toezicht (= steeds gewestelijk sinds Lambermont 2002) - Bijzonder Toezicht - Dwang Toezicht

3 Toetsing aan de Wet bv. :-Wetgeving Motiveringsplicht -Wetten Taalgebruik Toetsing aan Algemeen Belang : - bv. weigeren spoorweg/autostrade = Opportuniteit Motiveringsplicht (Wet 29 juli 1991) Elke bestuurshandeling moet uitdrukkelijk zijn gemotiveerd. D.w.z. in de bestuurlijke akte moeten de juridische en feitelijke motieven zijn vermeld die aan de beslissing ten gronde liggen. De motivering moet afdoende zijn.

4 De Beginselen van Behoorlijk Bestuur (concrete illustratie tuchtregeling gemeentewet) -FAIR PLAY : waarborg voor onpartijdigheid -Zorgvuldigheidsbeginsel :-voorzichtigheid -ernstige voorbereiding en onderzoek -evenwicht : evenredigheidsbeginsel -Gelijkheidsbeginsel :gelijke situaties moeten gelijke behandeling krijgen -Rechtszekerheidsbeginsel :overheid mag gerechtvaardigd vertrouwen niet beschamen -Redelijkheidstoets

5 Tuchtregeling Gemeentewet Gemeentewet -> Gemeentepersoneel = Beroeps ≠ vrijwilligers -Hoorplicht -Redelijk termijn = (12 dagen) tussen overmaken tuchtdossier (tenlastelegging) en onderhoor -Inzage dossier -Bijstand door Raadsman -Horen van getuigen -Openbaar indien gewenst -(onpartijdigheid, motivatie, redelijkheid) Voor vrijwilligers : Géén Wet, dus beginselen behoorlijk bestuur = ± Tuchtregeling Gemeentewet [bv. 11 dagen (i.p.v. 12) = nog redelijk]

6 Aansprakelijkheid Art. 1382 e.v. Burgerlijk Wetboek oSchuld / Fout o Schade o Oorzakelijk verband Schuld :1 zware fout of veelvuldige lichte Notie : goede huisvader (zorgvuldigheid!) Werkgever = normaal aansprakelijk voor fout van zijn werknemer tenzij …..

7 EUROPA 27 landen vandaag. Morgen … -Commissie : elk land minstens 1 -Parlement : rechtstreeks verkozen -Raad van Ministers -Europees Hof


Download ppt "De Gemeentelijke – en de Brandweerorganisatie Nu : -Gemeentelijk georganiseerd -Beroeps = gemeentepersoneel = toezicht gewest Vrijwillig = suï generis."

Verwante presentaties


Ads door Google