De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bronchiolitis Guideline AAP 2014: diagnose, behandeling en preventie. (i.e. Update 2006)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bronchiolitis Guideline AAP 2014: diagnose, behandeling en preventie. (i.e. Update 2006)"— Transcript van de presentatie:

1 Bronchiolitis Guideline AAP 2014: diagnose, behandeling en preventie. (i.e. Update 2006)

2 Definitie en kenmerken Virale infectie van de lage luchtwegen Acute inflammatie Anamnese en kliniek

3 Epidemiologie RSV Seizoen november – maart 90% van de kinderen in eerste 2 levensjaar 40% symptomatische lage luchtweginfectie

4 Inclusie  Exclusie (R/) Leeftijd 1-23 maanden Immunodeficiënties (HIV, transplantpatiënt) Onderliggend longlijden (recurrente wheezing, BPD, muco) Neuromusculaire aandoeningen CHD (hemodynamisch significant)

5 Grootste verschillen 2014 tov. 2006 1. Geen standaard afname NFA 2. Geen gebruik van bronchodilatantia 3. Verandering in gebruik van synagis

6 Do’s   Don’ts Handhygiëne ! Monitoring Zuurstof bij sat <90% Vocht (iv << ps) Hypertoon zout aerosol in gehospitaliseerde setting (weak evidence) Standaard NFA nemen Salbutamol Epinefrine Hypertoon zout aerosol in spoedsetting Systemische corticosteroïden Ademhalingskine Antibiotica (tenzij sterk vermoeden surinfectie)

7 Geen standaard NFA afname, want: Klinische diagnose Andere virussen idem beeld en beleid Kostprijs Op indicatie = bij risicofactoren

8 Geen salbutamol puffs Geen impact op risico op hospitalisatie duur van ziekte Hospitalisatieduur Neveneffecten Minimaal percentage effectief fysiologische respons (= veel trials  meer harm dan benefit)  enkel op indicatie

9 Geen standaard pulse-oxymetrie (om te beslissen tot hospitalisatie) Aantal opnames x 1.5 sinds introductie, doch: Geen verhoogde mortaliteit Geen verhoogde severity of illness In de eerste plaats: KLINIEK

10 Preventie (1) Handhygiëne ! Blootstelling aan tabaksrook verhinderen/verminderen Aanmoedigen van 6 maanden exclusieve borstvoeding Educatie omtrent RSV

11 Preventie: indicaties synagis (2) PML <29 weken Hemodynamisch significant hartlijden of chronisch longlijden van de prematuur (dwz. 28 dagen zuurstofnood) Dosis Terugbetaling nog cf. 2006 Nooit effectief mortaliteitsdaling aangetoond

12 Voorstel opnameplan: MINIMAL TOUCH Voeding: 120ml/kg per os of zo nodig per sonde (gefractioneerd/continu) Zuurstof: start bij saturatie langdurig <90%, via neusbril Antipyretica Neusspoeling, aspiratie zo nodig Geen puffs salbutamol, geen antibiotica Geen standaard NFA bij klinische diagnose >12 weken


Download ppt "Bronchiolitis Guideline AAP 2014: diagnose, behandeling en preventie. (i.e. Update 2006)"

Verwante presentaties


Ads door Google