De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterproef sociaal werk sociaal beleid. Masterproef Sluitstuk van een academische opleiding Belang masterproef manifesteert zich in het aantal studiepunten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterproef sociaal werk sociaal beleid. Masterproef Sluitstuk van een academische opleiding Belang masterproef manifesteert zich in het aantal studiepunten."— Transcript van de presentatie:

1 Masterproef sociaal werk sociaal beleid

2 Masterproef Sluitstuk van een academische opleiding Belang masterproef manifesteert zich in het aantal studiepunten dat hieraan wordt toegekend (18 SP) o NB: 1 SP = 25u à 30u studietijd  18 SP = 450u à 540u studietijd! Belangrijkste documenten: o Facultair reglement masterproef o Toelichting reglement masterproef Master in het Sociaal Werk o Lijst met onderwerpen voor masterproeven sociaal werk o Houvast masterproef SW o Zie: http://soc.kuleuven.be/masterproef o > rubriek ‘Master in het sociaal werk’

3 Doel masterproef “Individueel werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Daarin geeft een student blijk van een analytisch en een synthetisch vermogen en van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau.” “Uitgaande van een sociaal probleem of een vraagstuk in het sociaal werk of het sociaal beleid kennis verzamelen en empirisch onderzoeken op zijn geldigheidsaanspraken en deze zo mogelijk terugkoppelen naar het sociaal werk en het sociaal beleid.”

4 Soorten masterproeven Masterproeven kunnen verschillen in vorm en methodologie naargelang de gekozen thematiek en het soort onderzoek, bijvoorbeeld: Soort vraagstelling: - Beleidsanalyse - Instrumentontwikkeling - Empirisch onderzoek naar gedrag/opvattingen ((groepen van) burgers, sociaal werkers,....) - Kritische theoretische/conceptuele verhandeling -...... Soort data (kwalitatieve of kwantitatieve dataverzameling is mogelijk): - Bestaande survey gegevens - Eigen (diepte) interviews - Forumgroepen - Theoretische/beleidsmatige literatuur -......

5 Onderwerp masterproef Cf. document masterproefonderwerpen Half augustus via mail uitnodiging om op gesprek te komen bij de programmaverantwoordelijke, Eva Van Passel en Professor Koen Hermans voor meer uitleg en begeleiding mbt. de onderwerpen indien nodig Half augustus wordt via mail een lijst met masterproefonderwerpen ter beschikking gesteld Student is zelf verantwoordelijk om een onderwerp te selecteren 2 opties: o Je kiest een onderwerp uit de lijst o Je doet zelf een voorstel tot onderwerp

6 Onderwerp masterproef: lijst Selecteer enkele onderwerpen en contacteer promotoren Contacteer tijdig de promotoren en volg op: het onderwerp moet worden goedgekeurd door de promotor in kwestie en het POC (via aanvraag) Niet alle studenten kunnen hetzelfde thema kiezen! Tegen eind september zou elke student een thema moeten hebben  Contacteer de programmaverantwoordelijke indien dit niet het geval is

7 Inhoudscriteria masterproef  De student heeft diepgaande kennis over het onderwerp en inzicht in de problematiek verworven  De student heeft de onderzoeksvraag op een wetenschappelijke manier benaderd  De student heeft het onderzoek op een wetenschappelijke manier gevoerd en daarover gerapporteerd (cf. vormvereisten)  De student heeft een voldoende persoonlijke bijdrage geleverd aan het onderzoek  De student kan zijn werk aan deskundigen presenteren  De student getuigt van een behoorlijke zelfstandigheid  De student kan zijn werk kaderen in het sociaal werk en sociaal beleidsveld

8 Vormvereisten masterproef Min. 15.000, max. 25.000 woorden Volgens de voorschriften die gelden binnen de Faculteit: o Cf. Seminarie in het schakelprogramma o Boek: Mortelmans, D., Spooren, P. & Chandesais, O. (2013). Naar de bron. Informatie zoeken en gebruiken in de sociale en humane wetenschappen. o Aandacht voor schrijfstijl, correcte verwijzingen, … van bij het begin! o Voorblad! Zie ook art. 8-10 + bijlage II van het Facultair reglement Plagiaat vermijden: o Cf. richtlijnen seminarie en boek ‘naar de bron’ o Meer informatie: http://www.kuleuven.be/plagiaat/http://www.kuleuven.be/plagiaat/

9 Planning masterproef Zie studentenportaal masterproef: regels, voorschriften en deadlines Stappenplan en administratieve deadlines: o Aanvraag tot goedkeuring o Startnota o Inschrijving verdediging o Indienen masterproef o Vertaling titel

10 Tussentijdse opdrachten Startnota Wordt ingediend in de week voor de kerstvakantie (zie officiële deadline) Is een paper waarvan de inhoud in overleg met promotor wordt vastgelegd. De startnota zou, in overleg met de promotor, de volgende onderdelen kunnen omvatten: een goed uitgewerkte probleemstelling, je onderbouwt je uiteenzetting met wetenschappelijke literatuur, onderzoeksvra(a)g(en), theoretisch/conceptueel kader, methodologie en bronnenlijst.

11 Verdediging masterproef De verdediging bepaalt mee de eindbeoordeling. Er zijn verschillende partijen: rol voorzitter, rol verslaggever, rol promotor en eventueel rol assistent. Het geheel van de verdediging neemt 30 minuten in beslag, De student krijgt maximum 8 minuten om een presentatie te geven waarvan hij de inhoud zelf bepaalt. De beoordelaars stellen vragen over de afbakening van het onderwerp, de gebruikte onderzoeksmethodes, het verwerkte studiemateriaal, en alle andere aspecten van het werk die hen belangrijk lijken  wees helder, beknopt en scherp!

12 Tips Wees proactief Controleer uw timing Wees aandachtig voor scharnierpunten en deadlines Lees de belangrijkste documenten (zie boven) Bestudeer een aantal voorbeeldmasterproeven in de BIB


Download ppt "Masterproef sociaal werk sociaal beleid. Masterproef Sluitstuk van een academische opleiding Belang masterproef manifesteert zich in het aantal studiepunten."

Verwante presentaties


Ads door Google