De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksmethodologie HRM Dr. Sophie De Winne 03/201.18.37 (Lessius) 016/32.66.85 (K.U.Leuven) 27 september 2010 1 Onderzoeksmethodologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksmethodologie HRM Dr. Sophie De Winne 03/201.18.37 (Lessius) 016/32.66.85 (K.U.Leuven) 27 september 2010 1 Onderzoeksmethodologie."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksmethodologie HRM Dr. Sophie De Winne Sophie.DeWinne@lessius.eu 03/201.18.37 (Lessius) 016/32.66.85 (K.U.Leuven) 27 september 2010 1 Onderzoeksmethodologie HRM

2 Onderzoeksmethodologie Doel − Ondersteuning bij het uitvoeren van de masterproef − Masterproef = wetenschappelijk onderzoek − Nadruk op het onderzoeksproces Inhoud − Multivariaatanalyse (3 technieken) G. Van Rompuy Communicatie via Toledo – Onderzoeksmethodologie Master − Methodologie eigen aan het onderzoeksdomein HRM S. De Winne Communicatie via Toledo – Onderzoeksmethodologie HRM 2 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

3 Het onderzoeksproces Onderzoeksthema kiezen en afbakenen Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering 3 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

4 Les 1: Informatie opzoeken Onderzoeksthema kiezen en afbakenen Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering 4 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

5 Les 2-4: Survey design Onderzoeksthema kiezen en afbakenen Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering 5 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

6 Les 5-7: Kwalitatief onderzoek 6 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010 Onderzoeksthema kiezen en afbakenen Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering

7 Les 8-10: Multivariaatanalyse in de praktijk Onderzoeksthema kiezen en afbakenen Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering 7 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

8 Les 11-13: Kwalitatief onderzoek in de praktijk Onderzoeksthema kiezen en afbakenen Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering 8 Onderzoeksmethodologie HRM 21 september 200927 september 2010 8 Onderzoeksmethodologie HRM

9 Les 14: Rapporteren Onderzoeksthema kiezen en afbakenen Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering 9 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

10 Werkvorm en evaluatie Eerste semester Hoorcolleges Praktijkgerichte seminaries − Analyses in PASW Statistics − Analyses in Nvivo Opdrachten om thuis te maken Schriftelijk open boek examen met oefeningen aan de PC Eerste examenperiode 3 uur 10 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

11 Masterproef communicatie Departementaal niveau − Toledo – Community Ad valvas masters - masterproef − Masterproefcoördinator: sophie.dewinne@lessius.eu sophie.dewinne@lessius.eu Op niveau van de afstudeerrichting − Toledo – Course Masterproef HRM − Promotoren/begeleiders 27 september 2010 11 Onderzoeksmethodologie HRM

12 Procedure masterproef Fase 1 (voorbereidend): − Groepsindeling bepalen − Onderzoeksthema en –methode bepalen Fase 2 (collectief): − Literatuurstudie − Onderzoeksvragen − Onderzoeksopzet − Dataverzameling Fase 3 (individueel): − Individuele onderzoeksvraag − Data-analyse − Rapportering 12 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

13 Fase 1 Groepsindeling − 3 tot 5 studenten per groep − 1 promotor/begeleider per groep Prof. dr. Rein De Cooman Prof. dr. Sophie De Winne An De Coen Elise Marescaux Onderzoeksthema en –methode bepalen − Gebeurt door de promotoren 13 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

14 Fase 2 (per groep) Proces − Literatuurstudie uitvoeren − Onderzoeksvragen formuleren − Onderzoeksmethode bepalen − Dataverzameling organiseren Verwachte output − Tussentijds rapport (04/02/2011) − Presentatie van dit rapport (na recesweek, vanaf 14/02/2011) − Analyseklaar databestand 14 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

15 Evaluatie collectief deel Score op collectief deel bestaat uit: − Groepsscore toegekend door promotor/assessor gebaseerd op Kwaliteit van collectief rapport (60%) Kwaliteit van presentatie en verdediging van de groep (20%) Een rapport geschreven door de groep met een evaluatie van de output en presentatie van een andere groep (10%) Begeleidingsproces (10%) − Groepsscore wordt gecorrigeerd afhankelijk van de peer review Correctie van -10% tot +10% Vrijbuitersproblemen worden afgestraft Toledo-applicatie 15 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

16 Criteria peer review Algemene beoordeling Typeer (naam groepslid) met één van de volgende beschrijvingen: − was (meestal) afwezig, werkte niet mee − nam meestal een afwachtende houding aan, was aanwezig, deed wat er gevraagd werd − nam actief deel en zorgde er voor een evenredig deel van het werk te doen − nam extra initiatief, trok de groep vooruit, hielp de groep over moeilijkheden heen 16 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

17 Criteria peer review Specifieke inbreng (naam groepslid) − bracht nieuwe en relevante bronnen aan bracht literatuur aan die de literatuurstudie verrijkte en/of de onderzoeksopzet verfijnde − bepaalde mee de richting, was vooruitziend dacht mee over waar de groep naartoe moest en hoe het eindresultaat er kon uitzien − had een kwalitatieve inbreng bracht originele, nieuwe, goede ideeën en argumenten aan tijdens discussies en bijeenkomsten − leverde een actieve bijdrage schreef mee aan de tekst 17 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

18 Criteria peer review Teamwerk (naam groepslid) − was betrouwbaar kwam afspraken na haalde deadlines voerde toegewezen taken uit − nam initiatief nam de groep op sleeptouw stelde een planning op (organisatie van tijd, taken en middelen) was bereid om zelf taken op te nemen − communiceerde goed en getuigde van flexibiliteit luisterde naar anderen stond open voor andermans ideeën gaf en vroeg feedback was bereid om naar een consensus toe te werken 18 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

19 Fase 3 (individueel) Proces − Scherp stellen eigen onderzoeksvraag − Hypothesen formuleren − Data analyseren − Resultaten rapporteren − Kritische reflectie, discussie − Praktijk- en beleidsimplicaties formuleren Verwachte output − Individueel rapport (14/06/2011) − Presentatie van dit rapport (vanaf 20/06/2011) 19 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

20 Evaluatie individueel deel Score individueel deel gebaseerd op: − Kwaliteit van individueel rapport (70%) − Kwaliteit van presentatie en verdediging (15%) − Begeleidingsproces (15%) 20 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

21 Evaluatie masterproef Indien niet geslaagd op het individueel deel − Score op de masterproef = score op het individueel deel Indien geslaagd op het individueel deel − Score op de masterproef = 0,30 * score op het collectief deel + 0,70 * score op het individueel deel 21 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

22 Masterproefonderwerpen 2010-2011 Vanaf maandagavond − Masterproef HRM - Course Documents − Wordt ook doorgestuurd via mail Beknopt onderzoeksvoorstel Literatuur 22 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

23 Praktisch Kies drie voorstellen Rangschik deze volgens jouw voorkeur Stuur jouw gerangschikt lijstje door via e-mail aan an.decoen@lessius.eu an.decoen@lessius.eu Deadline maandag 4 oktober, 12u Wees duidelijk − 1 ste voorkeur: Groep X − 2 de voorkeur: Groep Y − 3 de voorkeur: Groep Z Dinsdag 5 oktober, bekendmaking groepsindeling en promotor via e-mail 23 Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010


Download ppt "Onderzoeksmethodologie HRM Dr. Sophie De Winne 03/201.18.37 (Lessius) 016/32.66.85 (K.U.Leuven) 27 september 2010 1 Onderzoeksmethodologie."

Verwante presentaties


Ads door Google