De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksmethodologie HRM

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksmethodologie HRM"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksmethodologie HRM
Dr. Sophie De Winne 03/ (Lessius) 016/ (K.U.Leuven) Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

2 Onderzoeksmethodologie
Doel Ondersteuning bij het uitvoeren van de masterproef Masterproef = wetenschappelijk onderzoek Nadruk op het onderzoeksproces Inhoud Multivariaatanalyse (3 technieken) G. Van Rompuy Communicatie via Toledo – Onderzoeksmethodologie Master Methodologie eigen aan het onderzoeksdomein HRM S. De Winne Communicatie via Toledo – Onderzoeksmethodologie HRM Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

3 Het onderzoeksproces Onderzoeksthema kiezen en afbakenen
Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

4 Les 1: Informatie opzoeken
Onderzoeksthema kiezen en afbakenen Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

5 Les 2-4: Survey design Onderzoeksthema kiezen en afbakenen
Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

6 Les 5-7: Kwalitatief onderzoek
Onderzoeksthema kiezen en afbakenen Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

7 Les 8-10: Multivariaatanalyse in de praktijk
Onderzoeksthema kiezen en afbakenen Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

8 Les 11-13: Kwalitatief onderzoek in de praktijk
Onderzoeksthema kiezen en afbakenen Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering 8 Onderzoeksmethodologie HRM Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010 21 september 2009 8

9 Les 14: Rapporteren Onderzoeksthema kiezen en afbakenen
Literatuur kritisch doornemen Onderzoeksvra(a)g(en) formuleren Onderzoeksmethode bepalen Onderzoeksopzet uittekenen Dataverzameling Data-analyse Rapportering Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

10 Werkvorm en evaluatie Eerste semester Hoorcolleges
Praktijkgerichte seminaries Analyses in PASW Statistics Analyses in Nvivo Opdrachten om thuis te maken Schriftelijk open boek examen met oefeningen aan de PC Eerste examenperiode 3 uur Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

11 Masterproef communicatie
Departementaal niveau Toledo – Community Ad valvas masters - masterproef Masterproefcoördinator: Op niveau van de afstudeerrichting Toledo – Course Masterproef HRM Promotoren/begeleiders Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

12 Procedure masterproef
Fase 1 (voorbereidend): Groepsindeling bepalen Onderzoeksthema en –methode bepalen Fase 2 (collectief): Literatuurstudie Onderzoeksvragen Onderzoeksopzet Dataverzameling Fase 3 (individueel): Individuele onderzoeksvraag Data-analyse Rapportering Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

13 Fase 1 Groepsindeling Onderzoeksthema en –methode bepalen
3 tot 5 studenten per groep 1 promotor/begeleider per groep Prof. dr. Rein De Cooman Prof. dr. Sophie De Winne An De Coen Elise Marescaux Onderzoeksthema en –methode bepalen Gebeurt door de promotoren Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

14 Fase 2 (per groep) Proces Verwachte output Literatuurstudie uitvoeren
Onderzoeksvragen formuleren Onderzoeksmethode bepalen Dataverzameling organiseren Verwachte output Tussentijds rapport (04/02/2011) Presentatie van dit rapport (na recesweek, vanaf 14/02/2011) Analyseklaar databestand Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

15 Evaluatie collectief deel
Score op collectief deel bestaat uit: Groepsscore toegekend door promotor/assessor gebaseerd op Kwaliteit van collectief rapport (60%) Kwaliteit van presentatie en verdediging van de groep (20%) Een rapport geschreven door de groep met een evaluatie van de output en presentatie van een andere groep (10%) Begeleidingsproces (10%) Groepsscore wordt gecorrigeerd afhankelijk van de peer review Correctie van -10% tot +10% Vrijbuitersproblemen worden afgestraft Toledo-applicatie Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

16 Criteria peer review Algemene beoordeling
Typeer (naam groepslid) met één van de volgende beschrijvingen: was (meestal) afwezig, werkte niet mee nam meestal een afwachtende houding aan, was aanwezig, deed wat er gevraagd werd nam actief deel en zorgde er voor een evenredig deel van het werk te doen nam extra initiatief, trok de groep vooruit, hielp de groep over moeilijkheden heen Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

17 Criteria peer review Specifieke inbreng
(naam groepslid) bracht nieuwe en relevante bronnen aan bracht literatuur aan die de literatuurstudie verrijkte en/of de onderzoeksopzet verfijnde bepaalde mee de richting, was vooruitziend dacht mee over waar de groep naartoe moest en hoe het eindresultaat er kon uitzien had een kwalitatieve inbreng bracht originele, nieuwe, goede ideeën en argumenten aan tijdens discussies en bijeenkomsten leverde een actieve bijdrage schreef mee aan de tekst Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

18 Criteria peer review Teamwerk
(naam groepslid) was betrouwbaar kwam afspraken na haalde deadlines voerde toegewezen taken uit nam initiatief nam de groep op sleeptouw stelde een planning op (organisatie van tijd, taken en middelen) was bereid om zelf taken op te nemen communiceerde goed en getuigde van flexibiliteit luisterde naar anderen stond open voor andermans ideeën gaf en vroeg feedback was bereid om naar een consensus toe te werken Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

19 Fase 3 (individueel) Proces Verwachte output
Scherp stellen eigen onderzoeksvraag Hypothesen formuleren Data analyseren Resultaten rapporteren Kritische reflectie, discussie Praktijk- en beleidsimplicaties formuleren Verwachte output Individueel rapport (14/06/2011) Presentatie van dit rapport (vanaf 20/06/2011) Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

20 Evaluatie individueel deel
Score individueel deel gebaseerd op: Kwaliteit van individueel rapport (70%) Kwaliteit van presentatie en verdediging (15%) Begeleidingsproces (15%) Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

21 Evaluatie masterproef
Indien niet geslaagd op het individueel deel Score op de masterproef = score op het individueel deel Indien geslaagd op het individueel deel Score op de masterproef = 0,30 * score op het collectief deel + 0,70 * score op het individueel deel Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

22 Masterproefonderwerpen 2010-2011
Vanaf maandagavond Masterproef HRM - Course Documents Wordt ook doorgestuurd via mail Beknopt onderzoeksvoorstel Literatuur Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010

23 Praktisch Kies drie voorstellen Rangschik deze volgens jouw voorkeur
Stuur jouw gerangschikt lijstje door via aan Deadline maandag 4 oktober, 12u Wees duidelijk 1ste voorkeur: Groep X 2de voorkeur: Groep Y 3de voorkeur: Groep Z Dinsdag 5 oktober, bekendmaking groepsindeling en promotor via Onderzoeksmethodologie HRM 27 september 2010


Download ppt "Onderzoeksmethodologie HRM"

Verwante presentaties


Ads door Google