De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AFSTUDEERRICHTING HRM INFOSESSIE MASTER ACADEMIEJAAR 2011-2012 Sophie De Winne 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AFSTUDEERRICHTING HRM INFOSESSIE MASTER ACADEMIEJAAR 2011-2012 Sophie De Winne 1."— Transcript van de presentatie:

1 AFSTUDEERRICHTING HRM INFOSESSIE MASTER ACADEMIEJAAR 2011-2012 Sophie De Winne 1

2 2 Infosessie master – 2011-2012 Anneleen Forrier Yves Stevens Sophie De Winne Rein De Cooman Elise Marescaux An De Coen Wie is wie?

3 Opbouw afstudeerrichting HRM 3 Infosessie – 2011-2012 - Sophie De Winne Personeels- stromen Beoordelings- & beloningsbeleid Strategisch HRM Arbeidsmarkt & arbeidsverhoudingen Onderzoeks- methodologie Masterproef Keuze OPO 1Keuze OPO 2 European Law & International Labour Policy

4 Opbouw HRM opleidingsonderdelen 4 Infosessie – 2011-2012 - Sophie De Winne HRM-luik Juridisch luik Competentieluik

5 Timing eerste semester 5 Infosessie – 2011-2012 - Sophie De Winne Van Tot PersoneelsstromenBeoordelings- & beloningsbeleid 26/09-30/09 BAD SOCIAAL RECHT 03/10-08/10 10/10-14/10 17/10-21/10 24/10-28/10 31/10-04/11 07/11-11/11 Competentieweek 14/11-18/11 21/11-25/11 28/11-02/12 05/12-09/12 12/12-16/12 19/12-23/12

6 Personeelsstromen 6 Infosessie – 2011-2012 - Sophie De Winne Personeelsplanning Instroom (werving- en selectie) Doorstroom (loopbaanbeleid, opleidingsbeleid,...) Uitstroom (retentie, ontslag, …) Selectie: discriminatieverbod Loopbaanbeleid Vrijheid van arbeid Ontslagrecht Interviewen: afnemen van selectie-interview

7 Beoordelings- & beloningsbeleid 7 Infosessie – 2011-2012 - Sophie De Winne Functiestudie, -classificatie en -waardering Competentiemanagement Beoordeling: beoordelingssystemen en -tendenties Beloning: beloningssystemen Juridische aspecten van functieclassificatiesystemen Het meten van arbeid: arbeidstijd Loon en loonbescherming Gelijk loon voor gelijk werk Communiceren: diverse gesprekstechnieken

8 Timing tweede semester 8 Infosessie – 2011-2012 - Sophie De Winne Van Tot Arbeidsmarkt & arbeidsverhoudingen Strategisch HRM 13/02-17/02 BAD SOCIAAL RECHT 20/02-24/02 27/02-02/03 05/03-09/03 12/03-16/03 19/03-23/03 16/04-20/04 Competentieweek 02/04-06/04 Paasvakantie 09/04-13/04 23/04-27/04 30/04-04/05 07/05-11/05 14/05-18/05 21/05-25/05 16/04-20/04

9 Strategisch HRM 9 Infosessie – 2011-2012 - Sophie De Winne De rol van HRM in een organisatie HRM en bedrijfsprestaties Organisatie van de HR-functie Kennisondersteunend HRM in het kader van de vergrijzing Privacy van werknemers Opleiding van werknemers Sociaal rechterlijke bescherming tegen psychosociale belasting op het werk Presenteren

10 Arbeidsmarkt & Arbeidsverhoudingen 10 Infosessie – 2011-2012 - Sophie De Winne Werking van de arbeidsmarkt Actuele thema’s en trends op de arbeidsmarkt (bv. vergrijzing) Houding en rol van verschillende partijen op de arbeidsmarkt m.b.t. deze thema’s Organisatie van de private arbeidsbemiddeling Syndicale vrijheid en gelijkheid, organisatie sociaal overleg Collectieve arbeidsconflicten Onderhandelen

11 Onderzoeksmethodologie 11 Infosessie – 2011-2012 - Sophie De Winne Informatie opzoeken  Welke bronnen gebruiken? Waar bronnen vinden? … Survey design  Steekproeftrekking, vraagverwoording, responsstrategieën,… Kwantitatief onderzoek  4 modules multivariaatanalyse (theorie + SPSS)  Lineaire en logistische regressie, factor- en clusteranalyse en seizoenale data Kwalitatief onderzoek  Case studies, focusgroepen, checklist opmaken, …  Data-analyse: codering in Excel Rapportering  Tips voor het schrijven van een wetenschappelijke tekst

12 Masterproef 12 Infosessie – 2011-2012 - Sophie De Winne Enkele voorbeelden 2010-2011:  Zoekgedrag bij werkloze vijftigplussers  Kwantitatief onderzoek Vacature salarisenquête  Kwalitatief onderzoek i.s.m. 50-plus club VDAB  Leeftijdsbewust personeelsbeleid  Kwalitatief onderzoek – diepte interviews  Communicatie van waarden en normen via jobadvertenties  Kwalitatief onderzoek – focusgroepen  De relatie tussen HRM en prestaties van werknemers  Kwantitatief onderzoek – eigen survey Collectief gedeelte: literatuurstudie + onderzoeksvoorstel + dataverzameling Individueel gedeelte: data-analyse + individueel eindrapport Evaluatie  Output + Presentatie en verdediging + Proces  Peer review (collectief luik)

13 European Law & International Labour Policy 13 Infosessie – 2011-2012 - Sophie De Winne EN Europees en internationaal arbeidsrecht en sociaal beleid Semester 1  13 hoorcolleges (samen met de EBS-studenten) Semester 2  Intensieve week van workshops in Genève, bezoek aan de International Labour Organization (ILO)

14  HR-gerelateerde functies − HR management, organisatieontwikkeling − Diensten aan ondernemingen (opleiding, werving, selectie, outplacement, uitzendsector, sociale secretariaten…) − Consulting (OD, beloning, HRM, IKZ, …) − Sociale partners − Fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek  Andere managementfuncties − Troeven voor leidinggevende functies: Inzicht in werving en selectie Inzicht in beoordelen en belonen Inzicht in loopbaanbeleid Kennis van de arbeidsmarkt Kennis van arbeidsrecht Toekomstmogelijkheden 14 Infosessie – 2011-2012 - Sophie De Winne


Download ppt "AFSTUDEERRICHTING HRM INFOSESSIE MASTER ACADEMIEJAAR 2011-2012 Sophie De Winne 1."

Verwante presentaties


Ads door Google