De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieve ouderavond Inrichting schoolorganisatie Th.J.Rijkenschool 2016-2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieve ouderavond Inrichting schoolorganisatie Th.J.Rijkenschool 2016-2017."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieve ouderavond Inrichting schoolorganisatie Th.J.Rijkenschool 2016-2017

2 Programma van de avond Waarom een nieuwe organisatie? De uitgangspunten De basis is op orde Het proces naar clusteronderwijs op de Th.J.Rijken Wat is clusteronderwijs? Ontwikkeling afgelopen jaar en komend schooljaar. Vervolg

3 Het proces en onze uitgangspunten  Opvangen krimp  Zoveel mogelijk rust en stabiliteit  Lange termijn prognose  Rekening houdend met jaargroepen  Rekening houdend met onze kernwaarden, kernkwaliteiten en visie

4 Waarom anders organiseren? Terugloop aanmeldingen (noodzaak)

5 Basis is op orde  Gedisciplineerd, toegewijd, verantwoordelijk en bedachtzaam team.  Werken handelingsgericht  Werken met groepsplannen  Werken volgens coöperatief leren  Resultaten zijn op orde  Hoge ouderbetrokkenheid  Sfeer leerlingen en leerkrachten is op orde

6 Drie clusters * Cluster onderbouw * Cluster middenbouw * Cluster bovenbouw Drie clusters * Cluster onderbouw * Cluster middenbouw * Cluster bovenbouw  Cluster onderbouwGroep 1-2  Cluster middenbouwGroep 3-4-5  Cluster bovenbouwGroep 6-7-8

7 Wat is een cluster op de Th.J.Rijkenschool Cluster  2 of 3 jaargroepen bij elkaar  Werken met stamgroepen  Instructie in jaargroepen  2 leerkrachten per dag  1 leerkracht is mentor  Bovenbouw ondersteuner extra

8 Cluster 1-2  2 stamgroepen  +/- 20 leerlingen tot +/- 25 leerlingen per stamgroep  Leerkrachten Esther, Sonja en vacature  Woensdag 1-2a + 1-2b samen  Indeling 1/2 en jongen/meisje

9 Cluster 3-4-5  2 stamgroepen  +/-27 leerlingen per stamgroep  Leerkrachten Annelies, Jeannie, Sheila en vacature  Indeling op basis van leeftijd

10 Cluster 6-7-8  2 stamgroepen  +/- 35 leerlingen per stamgroep  Leerkrachten Annemarie, Dianne en Rob  Indeling op basis van leeftijd  Extra ondersteuning

11 Verschillen/kansen  Meerdere leerkrachten kijken naar de ontwikkeling van de leerlingen  Met en van elkaar leren voor leerlingen en leerkrachten/team  Meer zelfstandigheid en mede verantwoordelijkheid leerproces leerlingen  Ruimte om gedifferentieerd (op niveau van de leerlingen te werken

12 Benutten van ruimtes  Starten in stamgroepen  Iedere stamgroep heeft eigen lokaal  Lokaal voor instructie  Rustige plekken en plekken voor meer geluid.  Uitdagende materialen en methoden.  Inzet digitale middelen

13 Het dagprogramma Gezamenlijke start en afsluiting van de dag in stamgroep Instructie per jaargroep Het aanbod/methodieken blijven hetzelfde.

14 Ontwikkelpunten afgelopen periode (organisatie) Afgelopen periode heeft focus gelegen op de organisatie  Vaststellen van nieuwe onderwijsorganisatie (clusters)  Eerst voor onderbouw vanaf januari  Samen werken en spelen in 1-2-3  Aansluiten voor de gehele school m.i.v. schooljaar 2016-2017  Formatie bepaald  Roosters gemaakt  Taakverdeling en rolverdeling besproken  Mogelijkheden lokalen inrichting besproken  Circuits met handvaardigheid en wereldoriëntatie (bovenbouw)  Start zelfstandig werken; uitgestelde aandacht en weektaak -

15 Ontwikkelpunten komend schooljaar (inhoud) Komend school zullen we focus meer op inhoud richten:  Verder ontwikkelen in de praktijk van clusters  Focus van mijn klas naar onze leerlingen  Zicht krijgen op de kwaliteiten van het team en het inzetten van kwaliteiten  Doorgaande lijn verder ontwikkelen m.b.t. het zelfstandig werken  Verbindingen leggen in o.a. leerlijnen  Door ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige instructies  Coöperatief leren uitbreiden en borgen  Verkennen mogelijkheden ICT

16 Hoe nu verder Deze week:  Groepsindeling stamgroep  Mentor Begin schooljaar:  Informatie avond groep 1-2  Welkomst gesprekken groepen 3 t/m 8 Ouderbetrokkenheid  Vragenlijst voor ouders en leerlingen  Einde schooljaar 2015/2016 of begin 2016/2017 ouderavond

17 Vragen/opmerkingen Vragen/opmerking n.a.v. algemene gedeelte Ruimte voor uitwisseling in clusters 1-2, 3-4-5 en 6-7-8 Einde informatieavond


Download ppt "Informatieve ouderavond Inrichting schoolorganisatie Th.J.Rijkenschool 2016-2017."

Verwante presentaties


Ads door Google