De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groepsverdeling 2012-2013. Randvoorwaarden voor de groepsindeling: -de beschikbare formatie (leerkrachten / management, ib, etc) -de aantallen leerlingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groepsverdeling 2012-2013. Randvoorwaarden voor de groepsindeling: -de beschikbare formatie (leerkrachten / management, ib, etc) -de aantallen leerlingen."— Transcript van de presentatie:

1 Groepsverdeling 2012-2013

2 Randvoorwaarden voor de groepsindeling: -de beschikbare formatie (leerkrachten / management, ib, etc) -de aantallen leerlingen per jaargroep -de beschikbare ruimte -de te verwachten instroom van leerlingen in het komend schooljaar

3 Een financieel gezonde school heeft in ieder geval 28 leerlingen per groep nodig om leerkrachten, gebouw, management etc. te kunnen financieren. Voor onze school, met nu 174 leerlingen kunnen we dan 6,2 groepen maken. Om 8 groepen te kunnen maken hebben we ongeveer 220 leerlingen nodig.

4 Aantal leerlingen per jaargroep (aug 2012) groep 120 leerlingen (en nog 15 instromers, waarvan 5 in vakantie) groep 225 leerlingen groep 324 leerlingen groep 414 leerlingen groep 524 leerlingen groep 624 leerlingen groep 718 leerlingen groep 825 leerlingen

5 Onze groepsindeling voor 2012-2013 Groep 1/2Astart 25 leerlingen Groep 1/2Bstart 25 leerlingen Groep 324 leerlingen Groep 4/514 leerlingen (4) en 12 leerlingen (5) Groep 5/612 leerlingen (5) en 14 leerlingen (6) Groep 6/710 leerlingen (groep 6) en 18 leerlingen (groep 7) Groep 825 leerlingen

6 Criteria samenstelling combinatiegroepen niveau leerling: -er wordt rekening gehouden met de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind -zorgleerlingen worden evenwichtig over de groepen verdeeld -bij tweelingen vindt overleg met de ouders/verzorgers plaats -vriendschapsbanden vormen geen criterium voor indeling; echter wel wordt geprobeerd bevriende leerlingen bij elkaar te houden behalve als de vriendschap een negatief effect heeft op de leerprestaties en het groepsproces -wanneer bepaalde leerlingen erg op elkaar reageren, worden zij in verschillende groepen geplaatst -kinderen uit één gezin worden in principe in overleg met de ouders/verzorgers over verschillende groepen verdeeld (indien mogelijk) -indien overwogen wordt een leerling te laten doubleren vindt hierover overleg met de ouders/verzorgers plaats.

7 Criteria samenstelling combinatiegroepen niveau groep: We streven naar heterogene groepen voor wat betreft: -de prestaties van kinderen -het leergedrag en de werkhouding -de sociaal-emotionele ontwikkeling -een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes -een evenwichtige verdeling van zorgleerlingen over de groepen Er wordt gekeken naar de stabiliteit en continuïteit van de groep: -aantal wisselingen die in de groep hebben plaatsgevonden (nieuwe leerlingen van andere scholen, verhuizingen, eerdere combinatiegroepen, etc.) - continuïteit van het onderwijsproces voor de groep

8 Criteria samenstelling combinatiegroepen niveau school: -uitgangspunt is de ruimte die de formatieregeling biedt -gekeken wordt naar de stabiliteit en continuïteit van de groepen als geheel -gekeken wordt naar de continuïteit van het onderwijsproces voor de groepen in zijn totaliteit -we streven naar een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes -elke groep dient indien mogelijk ongeveer evenveel leerlingen te bevatten -er dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheden met betrekking tot het aantal lokalen -het aantal zorgkinderen dient evenwichtig over de groepen verdeeld te worden

9 Tijdpad groepsverdeling -De teamleden worden in maart – april gevraagd hun wensen kenbaar te maken t.a.v. nieuwe formatie (voorkeur voor bepaalde jaargroep etc.) - In de periode maart - mei wordt door de directie de formatieruimte vastgesteld voor het nieuwe schooljaar en wordt het aantal leerlingen per groep geïnventariseerd -Op schoolniveau worden deze cijfers bekeken en worden er in mei voorstellen gemaakt voor de nieuwe groepsverdeling -Alle voorstellen en argumenten worden bestudeerd en er wordt in mei - juni een (voorlopige) beslissing genomen -Het voorstel voor de nieuwe formatie wordt in mei – juni aan de MR voorgelegd en besproken -De nieuwe groepsverdeling en indeling wordt zodra besproken met de MR in mei-juni aan leerlingen en ouders/verzorgers bekend gemaakt.

10 Voordelen Als voordeel zien we dat kinderen in een klein groepje instructie krijgen, waardoor ze erg betrokken zijn bij de les en veel beurten kunnen krijgen Het leren om zelfstandig te werken, om samen te werken en elkaar uitleg te geven zijn zaken, die vaak een gunstige invloed op de ontwikkeling van kinderen hebben. Door het werken met coöperatieve werkvormen zijn de kinderen hier al aan gewend.

11 Nadelen Een beperking vinden we dat in lessen, waarbij veel samenwerking en samenspraak tussen de leerkracht en de leerlingen nodig is, dit wel eens in het gedrang kan komen, omdat de leerkracht weer bij de andere groep nodig is. Uit onderzoek is gebleken dat een gecombineerde groep voor de leerkracht erg hard werken betekent, maar dat de leerlingen er geen nadeel van hoeven te ondervinden en evenveel leren.

12 Schematisch ziet de leerkrachtgebonden les er als volgt uit: Groep AGroep B Zelfstandige startopdrachtKorte instructie leerkracht Leerkracht gebonden instructie Zelfstandige verwerking van de lesstof Verwerking van de lesstof Leerkracht werkt met deze groep Leerlingen werken zelfstandig

13 Schematisch ziet het verspreiden van instructiemomenten er als volgt uit: Groep AGroep B Leerkrachtgebonden instructieZelfstandige verwerking van de lesstof Leerkrachtgebonden instructie Verwerking van de lesstof Leerkracht werkt met deze groep Leerlingen werken zelfstandig

14 Schematisch ziet de gezamenlijke instructie er als volgt uit: Groep AGroep B Leerkrachtgebonden instructie Verwerking van de lesstof Leerkracht werkt met deze groep Leerlingen werken zelfstandig


Download ppt "Groepsverdeling 2012-2013. Randvoorwaarden voor de groepsindeling: -de beschikbare formatie (leerkrachten / management, ib, etc) -de aantallen leerlingen."

Verwante presentaties


Ads door Google