De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009 Toetsing overstorten “Eenheid in verscheidenheid” Projectgroep Waterpanels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009 Toetsing overstorten “Eenheid in verscheidenheid” Projectgroep Waterpanels."— Transcript van de presentatie:

1 Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009 Toetsing overstorten “Eenheid in verscheidenheid” Projectgroep Waterpanels

2 - Start OAS eind 2007, duur 2 jaar - Leudal (Ell), Meijel, Nederweert en Weert - KRW maatregelen op basis van: - T=2 / T=5 - Maatwerkmethodiek (aanvullend onderzoek) OAS Meijel-Weert Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

3 Primaire waterlopen Projectgroep Waterpanels Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

4 Riooloverstorten GS Meijel (6) (44 ha) Projectgroep Waterpanels Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

5 Riooloverstorten GS Nederweert (31) (147 ha) Projectgroep Waterpanels Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

6 Riooloverstorten GS Weert en Ell (14 + 1) (425 en 9 ha) Projectgroep Waterpanels Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

7 Tungelroy Vloedmolenweg Overstort TU96 via duiker naar de Tungelroysebeek Projectgroep Waterpanels Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

8 Stramproy Soutsweg Overstort 454 via droge greppel naar de Dorperlossing Projectgroep Waterpanels Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

9 Altweerterheide Bocholterweg Overstort AHO17 via bermsloot naar Altweerterheidelossing Projectgroep Waterpanels Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

10 Geen beek, geen overstort is uniform  Effect van een grote overstort op een klein water is anders dan een kleine overstort op een groot water.  Uitgangspunt blijft “T=2 / T=5”.  Ter plaatse kijken is belangrijk.  Expert judgement relevant.  Goede onderbouwing van maatregelen noodzakelijk i.v.m. advisering richting B&W en Raad. Projectgroep Waterpanels Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

11 Projectgroep Waterpanels Sturende factoren in oppervlaktewater t.g.v. lozingen van riooloverstorten  Zuurstofdalingen  Opbouw sliblaag  Wegspoelen door extra stroming  Toxische stoffen  Voedingsstoffen (alleen in stagnant water) Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

12 Projectgroep Waterpanels Waar moet worden getoetst?  Totale range van zaksloten tot SEF-beken?  Verschillen:  Sef beken: grote beken, veel ambities m.b.t. kwaliteit, vormen hoofdstructuur  Overige waterlopen: soms droogvallend, grote diversiteit (slecht tot goed), geen/minder doelstellingen  Gekozen: op SEF beken en hoofdwatergangen Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

13 Projectgroep Waterpanels Gebruikte toetsingsmethodiek  Bestaande methoden  Verdunningsmethode ~ Verdunning in de beek  Gevoeligheidsmethode ~ Herhalingsfrequentie (eens per 2 of 5 jaar toestaan)  Nieuwe aanpak: Maatwerkmethodiek (combinatie van beide bestaande methoden) Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

14 Projectgroep Waterpanels Bij toetsing gebruikte parameters  minimale zuurstof concentratie  stijging debiet  slibaanwas  belasting nutriënten (bezinking in g/m2/jr)  zichtdiepte  ammonium Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

15 Projectgroep Waterpanels Betrouwbaarheid berekeningen  Veel parameters in berekeningen berusten op aannames  Kentallen kunnen variëren (b.v. overstort- hoeveelheden, O 2 gehalte in overstortwater)  Achtergrond belasting kan variëren  Fouten in metingen  Enz…… Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

16 Projectgroep Waterpanels Omgaan met onzekerheden  100 varianten zijn doorgerekend waarbij alle kentallen en metingen zijn gevarieerd binnen acceptabele range (Monte Carlo analyse)  Uitkomst is een range van resultaten  Resultaten geven indruk van de mogelijke foutenmarge in berekeningen  Getoetst is aan gemiddelden Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

17 Projectgroep Waterpanels Toetsing O2 Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

18 Resultaten maatwerkmethodiek.  11 van de 52 overstorten saneren. Ell: 1 (1) Weert: 5 (14) Nederweert: 5 (31) Meijel: 0 (6)  Prioriteit van sanering is duidelijk. Projectgroep Waterpanels Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

19 Te saneren overstorten Weert. Projectgroep Waterpanels Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

20 Te saneren overstorten Nederweert. Projectgroep Waterpanels Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

21 Toetsing huidige situatie. Projectgroep Waterpanels Vergelijk maatwerkmethodiek t.o.v. T=2 : -21% (m 3 ) Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

22 Toetsing situatie 2027 (na afkoppeling). Projectgroep Waterpanels Vergelijk maatwerkmethodiek t.o.v. T=2 : -37% (m 3 ) Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

23 Kosten vergelijk Projectgroep Waterpanels Reductie aanlegkosten groene buffers: 21% en 37% (gemiddelde kosten per m 3 groene berging: 150 €) Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

24 Kostenvergelijk (afkoppelen / niet afkoppelen) Projectgroep Waterpanels Vergelijk afkoppelen / niet afkoppelen (CW): +14% (€) Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

25 Wat heeft de maatwerkmethodiek opgeleverd?  Meer inzicht in relatie overstort opp.water  Betere onderbouwing van maatregelen  Beperking van noodzakelijk te saneren overstorten  Prioritering van aanpak van overstorten  Reductie van investeringskosten (20%) Projectgroep Waterpanels Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009

26 Verbreding maatwerkmethodiek  Alle typen oppervlaktewater worden in model ondergebracht  Startoverleg werkgroep (PL, WPM, WRO, WBL en gemeenten) heeft plaatsgevonden  Eerste toets verbreding middels pilot Eijserbeek  Eind eerste kwartaal 2010 project gereed  2 de kwartaal communicatie richting gemeenten Projectgroep Waterpanels Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009


Download ppt "Ambtelijk Waterpanel 10 december 2009 Toetsing overstorten “Eenheid in verscheidenheid” Projectgroep Waterpanels."

Verwante presentaties


Ads door Google