De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27 november 2014 Ontheffing Tijdelijke natuur Een toelichting op de ontheffingspraktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "27 november 2014 Ontheffing Tijdelijke natuur Een toelichting op de ontheffingspraktijk."— Transcript van de presentatie:

1 27 november 2014 Ontheffing Tijdelijke natuur Een toelichting op de ontheffingspraktijk

2 27 november 2014 2 Inhoud Criteria Tijdelijke Natuur Voorafgaand aan de aanvraag Ontheffingsaanvraag Aanvraagformulier/Activiteitenplan Ontheffing Voorschriften ontheffing Pilotfase Vragen

3 27 november 2014 3 Criteria Tijdelijke Natuur Tijdelijke natuur moet minimaal één voortplantingsseizoen beschikbaar zijn voor de aangevraagde soorten. Bestemming hoeft nog niet vast te liggen, dit mag ook natuur zijn. Eindbestemming mag nog niet zijn gerealiseerd. Aan eventuele compensatieverplichtingen Ffwet is voldaan

4 27 november 2014 4 Voorafgaand aan de aanvraag Ecologische nulmeting Bestaande beschermde natuurwaarden is geen tijdelijke natuur; Aparte Ffwet ontheffingsaanvraag

5 27 november 2014 5 Ontheffingsaanvraag Voldoen aan de criteria van tijdelijke natuur Invullen van het aanvraagformulier en activiteitenplan op mijn.rvo.nl Stukken bijvoegen: - Kaart - Ecologische Nulmeting - Zorgplichtmaatregelen (conform soortenstandaards)

6 27 november 2014 aanvraagformulier Gegevens aanvrager Projectomschrijving Soorten Activiteiten 6

7 27 november 2014 activiteitenplan Locatie kaart, kenmerken, toekomstige bestemming Verwachte soorten huidige soorten, wijze van inventariseren (0-meting) Maatregelen wat, planning, fasering (evt. welke gc) Literatuur alle documenten waarnaar u in aanvraag verwijst 7

8 27 november 2014 8 Ontheffing Afhandeltermijn van 16 weken DLG geeft ecologisch advies aan RVO (nul-meting) Ontheffing voor maximaal 10 jaar Zorgplichtmaatregelen

9 27 november 2014 9 Algemene voorschriften ontheffing Voorbeelden: De ontheffing wordt slechts voor de soorten, die kunnen voorkomen in de betrokken biogeografische regio en beschreven verboden handelingen verleend. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend is, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te zenden.

10 27 november 2014 10 Specifieke voorschriften ontheffing Geef soorten de ruimte om te koloniseren en zich te verspreiden vanuit het plangebied. Vóórafgaand aan het in gebruik nemen van het plangebied dient een inventarisatie te worden uitgevoerd van de eventueel in het gebied voorkomende soorten waarvoor ontheffing is verleend. Er dient een eindrapport te worden overlegd onmiddellijk na het aflopen van de geldigheidstermijn van deze ontheffing.

11 27 november 2014 11 Zorgplichtmaatregelen ontheffing Bij de planning van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de seizoensactiviteiten van de soorten waarvoor ontheffing wordt verleend, om verstoring in de meest kwetsbare perioden (voortplanting, winterrust) te voorkomen. Begin dus op tijd met plannen! Begeleiding van een deskundige Ecologisch werkprotocol

12 27 november 2014 Pilotfase afspraken Green Deal en RVO: ontheffingaanvraag nu makkelijker en eenvoudiger Biogeografische regio’s Tussentijdse monitoring 0-meting ! 12

13 27 november 2014 13 Informatie Via www.mijnrvo.nlwww.mijnrvo.nl - https://mijn.rvo.nl/tijdelijke-natuur Home >Ontheffingen en vergunningen >Tijdelijke natuur

14 27 november 2014 14 Contact RVO.nl www.rvo.nl 088 – 042 42 42 mijn.rvo.nl nieuwsbrieven

15 27 november 2014 15


Download ppt "27 november 2014 Ontheffing Tijdelijke natuur Een toelichting op de ontheffingspraktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google