De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond subsidies Welkom. Informatieavond subsidies Voorstellen Bep de Waard (bureauhoofd samenleving) Guus Koppenol (beleidsmedewerker samenleving)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond subsidies Welkom. Informatieavond subsidies Voorstellen Bep de Waard (bureauhoofd samenleving) Guus Koppenol (beleidsmedewerker samenleving)"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond subsidies Welkom

2 Informatieavond subsidies Voorstellen Bep de Waard (bureauhoofd samenleving) Guus Koppenol (beleidsmedewerker samenleving) Richard van Velzen (beleidsmedewerker samenleving) Marco Vonk (projectleider herindeling)

3 Informatieavond subsidies Programma Veranderingen subsidies algemeen Wat staat er te gebeuren? Wat mag u van ons verwachten? Wat betekenen de veranderingen voor u? Vragenronde

4 Informatieavond subsidies Herindeling subsidies algemeen Huidige situatie, voor 2010 zijn de subsidies verstrekt. Na 2010: Waarderingssubsidie vervalt  meer werken op basis van vooraf overeengekomen prestaties Invulling nieuw beleid door nieuw College/Dagelijks Bestuur

5 Informatieavond subsidies Wat staat er te gebeuren? Rozenburg maakt op basis van Rotterdamse verordeningen eigen subsidieplan komende jaren Procedures veranderen; volgen Rotterdamse werkwijze indientermijn wordt 1 juli mits aanvraag inhoudelijk ongewijzigd Beschikbaar budget; afhankelijk keuzes nieuw bestuur en bezuinigingen Weinig ruimte voor grote veranderingen in activiteiten

6 Informatieavond subsidies Wat mag u van ons verwachten? Informatie over de veranderingen: -Actieve informatie -Via de stadswinkel een aanspreekpunt voor informatie -Ondersteuning mogelijk op afspraak (via stadswinkel) -Uw gids door de veranderingen heen

7 Informatieavond subsidies Wat betekenen de veranderingen voor u? Veranderingen in procedure subsidieaanvraag Invullen andere (en meer) formulieren: - Formulier voor de aanvraag - Formulier voor de vaststelling Nieuwe aandachtspunten: Aanvraagformulier: meer accent op activiteiten / prestatieafspraken: wat gaat u doen en wanneer, benodigd budget Dan volgt een beschikking met daarin toegekend budget De verantwoording vraagt meer aandacht: Extra administratieve handeling door verantwoordingsformulier na afloop van de activiteiten / het jaar; wat heeft u gedaan, aantal deelnemers, kosten, etc. (Minder vrijblijvend) Daarna pas ontvangst vaststellingsbrief

8 Informatieavond subsidies Een aantal organisaties zullen (een deel van) hun aanvraag moeten indienen bij Rotterdam: Bijvoorbeeld: sportverenigingen met jeugdleden: -Voor jeugdledensubsidie Rotterdam Sportsupport (nadere informatie volgt) -Voor overige bij deelgemeente Rozenburg Bijvoorbeeld: Dierasiel: is een stedelijke taak, overleg met uitvoerende instantie Rotterdam Dit zijn slechts voorbeelden in de brief met specifieke informatie voor uw organisatie zal meer duidelijkheid komen. Hierop kan ook eventueel een gesprek volgen. Wat betekenen de veranderingen voor u?

9 Informatieavond subsidies Tijdspad veranderingen 2010 blijft zoals het is, subsidies reeds aangevraagd en toegekend Aanvraag 2011: voor 1 juli 2010 volgens nieuwe procedure, huidig subsidieplan onder voorbehoud van budgetten voor 2011 2010/2011: opstellen nieuw subsidieplan, dit vormt de basis voor aanvragen 2012 Aanvraag 2012: voor 1 juli 2011, met nieuwe procedure en nieuw subsidieplan Wat betekenen de veranderingen voor u?

10 Informatieavond subsidies Wat betekenen de veranderingen voor u? Tijdspad veranderingen 2010 blijft zoals het is, subsidies reeds aangevraagd en toegekend Aanvraag 2011: voor 1 juli 2010 volgens nieuwe procedure, huidig subsidieplan onder voorbehoud van budgetten voor 2011 2010/2011: opstellen nieuw subsidieplan, dit vormt de basis voor aanvragen 2012 Aanvraag 2012: voor 1 juli 2011, met nieuwe procedure en nieuw subsidieplan Vragenronde


Download ppt "Informatieavond subsidies Welkom. Informatieavond subsidies Voorstellen Bep de Waard (bureauhoofd samenleving) Guus Koppenol (beleidsmedewerker samenleving)"

Verwante presentaties


Ads door Google