De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Egalisatiereserve Parkeren Rekenmodel & Toekomstbeeld 23 juni 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Egalisatiereserve Parkeren Rekenmodel & Toekomstbeeld 23 juni 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Egalisatiereserve Parkeren Rekenmodel & Toekomstbeeld 23 juni 2015

2 Egalisatiereserve parkeren -Per 1 januari 2012 is de parkeerexploitatie een gesloten systeem. -Is ingesteld om schommelingen in de in het exploitatieresultaat op te vangen. - Dekkingsbron van de parkeer- gerelateerde inversteringen.

3 Egalisatiereserve parkeren Wat kan er met het model: Jaarlijkse ijking met de realisatie Produceren kredietaanvraag jaarschijf Voortgangsrapportages jaarschijven Snel gevolgen van keuzes in beeld Beoordelen investeringen (bedrijfsmatig) Stand van de egalisatiereserve Bepalen mogelijke afdrachten aan de algemene middelen

4 Egalisatiereserve parkeren Herijking model op parameters/exploitaties Parkeeruren Uitbreiding parkeerareaal Doorvoeren nieuwe contracten, zoals bemensing fietsenstalling en geldgaring Doorvoeren Exploitaties nieuw Parkeerterrein Steegoversloot (2015)

5 Principes reserve EPV – product Parkeren Gesloten systeem (communicerende vaten) De minimale omvang reserve bedraagt nu 3,5 mlj (wordt elke collegeperiode opnieuw bepaald). Indien product parkeren meer opbrengsten dan kosten genereert dit verschil te doteren aan de Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen. Indien product parkeren meer kosten dan opbrengsten genereert dit verschil te onttrekken aan de Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen. Reserve EPV Spelregels 2011

6 Egalisatiereserve parkeren Beïnvloedingsmogelijkheden ontwikkeling egalisatiereserve parkeren Binnen product Parkeren: Verhogen opbrengsten (hogere tarieven) Verlagen kosten (bijv. ‘soberdere’ parkeergarages (wat mag kwaliteit kosten?)) Binnen reserve EPV Uitstellen voorgenomen investeringen (bijv. faseren investering van areaaluitbreiding/nieuwe parkeergarages) Buiten product Parkeren – reserve EPV: Dotatie algemene middelen (aanvullen X mln. Negatief resultaat / aanpassen jaarlijkse afdracht).

7 Egalisatiereserve Parkeren Scenario’s: Parkeervisie Energiehuis en omgeving Rekenrente van 4,0% naar 3,5% Gratis parkeren voor mantelzorgers Agenda voor de stad ‘Organisatie en tarieven’ Gevolgen van de motie ‘Uitvoeren wegennota’ Tariefsverhoging 2015 -Effect op de Reserve EPV van de scenario’s zijn verwerkt in het interactieve model.

8


Download ppt "Egalisatiereserve Parkeren Rekenmodel & Toekomstbeeld 23 juni 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google