De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestrijding grondwateroverlast Skandia fase 2. Agenda 20.00 uur Welkom 20.05 uur Presentatie Aanleg drainagesysteem Skandia: Sander Graat 20.45 uur Pauze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestrijding grondwateroverlast Skandia fase 2. Agenda 20.00 uur Welkom 20.05 uur Presentatie Aanleg drainagesysteem Skandia: Sander Graat 20.45 uur Pauze."— Transcript van de presentatie:

1 Bestrijding grondwateroverlast Skandia fase 2

2 Agenda 20.00 uur Welkom 20.05 uur Presentatie Aanleg drainagesysteem Skandia: Sander Graat 20.45 uur Pauze 21.00 uur Informatiemarkt (mogelijkheid tot het stellen van vragen) 21.45 uur Einde

3 Historie Kort na bouw woningen eerste klachten 1981 Onderzoek door Heidemij in opdracht van vereniging van huiseigenaren “Het Eversveld” Maart 2003 start projectgroep wateroverlast van gemeente December 2003 overleg met Provincie en Waterschap Begin 2004 start onderzoek door Arcadis 1 januari 2008 Wet gemeentelijke watertaken

4 De Wet gemeentelijke watertaken In werking vanaf 1 januari 2008 Perceelseigenaar verantwoordelijk voor maatregelen tegen grondwateroverlast Gemeente als perceelseigenaar verantwoordelijk voor openbaar gebied Gemeente moet overtollig grondwater van perceelseigenaren afnemen, wanneer sprake is van structureel nadelige gevolgen

5 Onderzoek grondwateroverlast Inventarisatie bestaande gegevens Grondboringen/bodemonderzoek Plaatsen en meten peilbuizen Locatiebezoeken Enquête

6 Enquête grondwateroverlast Skandia 810 enquêteformulieren verspreid 427 enquêteformulieren retour 196 klachten over grondwateroverlast Met name kruipruimte, kelder en tuin Klachten zijn: - vochtige muffe lucht - schimmelplekken - veel condens op de ramen - loslatend behang en stucwerk - rottende balken en vloeren - roestende kozijnen - hogere stookkosten

7 Hoofdoorzaken grondwateroverlast Slecht doorlatende bodem Plaatselijke aanwezigheid van leem- en veenlagen Hoge grondwaterstand Op een aantal percelen is sprake van het badkuipeffect

8 Mogelijke oplossingen Bouwtechnische verbeteringen aan de woningen door bewoners Verlagen van de grondwaterstand - verlaging peil Kleine Dommel - aanleg diepe onttrekkingsputten - horizontale ondiepe drainage op perceelsniveau - horizontale ondiepe drainage op wijkniveau

9 Zonder drainage

10 , Horizontale ondiepe drainage

11 Aanleg proefdrainage op De Lammert Om ervaring op te doen met de aanleg Praktijktest om te bepalen of de drainage werkelijk effectief is Vaststellen wat de effecten op de omgeving zijn

12 Pilots

13

14

15 Resultaten proefdrainage

16 Stand van zaken De gemeenteraad heeft financiële middelen beschikbaar gesteld De gemeente heeft vergunning aangevraagd bij Waterschap De Dommel Aanleg drainagesystemen Rulstraat, Waardstraat en Brink 2011/2012 Adelaartlaan en Waleweinlaan 2013/2014 Start Skandia fase 2 in 4 e kwartaal van 2014

17 Drainagesysteem Skandia fase 2 Verzamelleiding in Rietstraat, Nieuw Erfseweg en plantsoen Beemdstraat Pompput in plantsoen hoek Beemdstraat Centrale afvoerleiding naar Kleine Dommel met uitstroompunt Drainageleidingen door de voortuinen (behalve zuidzijde van de Rietstraat) Inspectieputten voor controle en onderhoud

18

19

20

21

22

23 Waarom in de voortuin? Grondwater wordt met name ervaren in en onder de woning Drainage dicht bij de woning is het meest effectief Verder van de woning neemt het effect af Aanleg in de voortuin is de gemakkelijkste oplossing voor bewoners Aanleg in de voortuin is de goedkoopste oplossing voor bewoners

24 Wat bieden wij u aan? Aanleg van gemeentelijke drainageleiding in de voortuinen Aanleg van inspectieputten voor onderhoud (incidenteel op een oprit) Aanleg van een aansluitmogelijkheid Beheer en onderhoud van de gemeentelijke leiding

25 Wat verwachten wij van U? Toestemming van alle bewoners in een straat Medewerking tijdens de uitvoering Zorg voor instandhouding na aanleg Aanleg aanvullende drainage indien nodig/gewenst

26 Hoe nu verder? Toestemmingsformulieren retourneren voor 28 juni 2014 Inventarisatie reacties Uitwerken definitief ontwerp Terugkoppeling naar bewoners en VVGH-Skandia

27 In het kort Er is grondwateroverlast in Skandia De gemeente heeft nu de mogelijkheid en de middelen om hier iets aan te doen Drainage dicht bij de woningen is het meest effectief De gemeente wil deze drainage aanleggen Maar dan moet iedereen meedoen Samen lossen wij dit op


Download ppt "Bestrijding grondwateroverlast Skandia fase 2. Agenda 20.00 uur Welkom 20.05 uur Presentatie Aanleg drainagesysteem Skandia: Sander Graat 20.45 uur Pauze."

Verwante presentaties


Ads door Google