De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GT Commissie Duurzaamheid & Techniek 25 mei 2016 Harley-Davidson Benelux te Rijswijk Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GT Commissie Duurzaamheid & Techniek 25 mei 2016 Harley-Davidson Benelux te Rijswijk Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 GT Commissie Duurzaamheid & Techniek 25 mei 2016 Harley-Davidson Benelux te Rijswijk Welkom

2 Amsterdam, 24 en 25 mei

3 Mededinging: do’s Tijdens vergaderingen van RAI Vereniging zijn discussies over de volgende onderwerpen toegestaan: Algemene conjunctuurgegevens en ondernemingsklimaat Statistische informatie op brancheniveau Lobby-activiteiten Arbeidsgerelateerde en sociale onderwerpen (CAO, Arbo) Juridische onderwerpen Technische aspecten van normalisatie, standaardisatie, keurmerken Veiligheid en gezondheid Milieu Elk ander onderwerp dat geen betrekking heeft op de mededinging Tijdens vergaderingen van RAI Vereniging zijn discussies over de volgende onderwerpen toegestaan: Algemene conjunctuurgegevens en ondernemingsklimaat Statistische informatie op brancheniveau Lobby-activiteiten Arbeidsgerelateerde en sociale onderwerpen (CAO, Arbo) Juridische onderwerpen Technische aspecten van normalisatie, standaardisatie, keurmerken Veiligheid en gezondheid Milieu Elk ander onderwerp dat geen betrekking heeft op de mededinging

4 Mededinging: don’ts Tijdens vergaderingen van RAI Vereniging zijn discussies over de volgende onderwerpen niet toegestaan: × Prijzen, prijsadviezen, prijswijzigingen, prijsindexaties, kosten, winstmarges, tarieven, kortingen, kredietregelingen, voorrijdkosten etc. × Verkoop- of productiebeperkingen, quota’s × Toewijzing en verdeling van markten (gebieden, klanten, leveranciers) × Marktaandelen × Statistische informatie van individuele ondernemingen × Boycot van bedrijven × Verhindering van andere ondernemingen bij toetreding tot de markt × Onderzoek- en ontwikkelingsprojecten van individuele ondernemingen × Strategie en toekomstig marktgedrag van individuele ondernemingen × Elk ander onderwerp dat een beperking van de mededinging kan betekenen Tijdens vergaderingen van RAI Vereniging zijn discussies over de volgende onderwerpen niet toegestaan: × Prijzen, prijsadviezen, prijswijzigingen, prijsindexaties, kosten, winstmarges, tarieven, kortingen, kredietregelingen, voorrijdkosten etc. × Verkoop- of productiebeperkingen, quota’s × Toewijzing en verdeling van markten (gebieden, klanten, leveranciers) × Marktaandelen × Statistische informatie van individuele ondernemingen × Boycot van bedrijven × Verhindering van andere ondernemingen bij toetreding tot de markt × Onderzoek- en ontwikkelingsprojecten van individuele ondernemingen × Strategie en toekomstig marktgedrag van individuele ondernemingen × Elk ander onderwerp dat een beperking van de mededinging kan betekenen

5 1. Opening en mededelingen Verwelkoming – Nieuwe deelnemers, voorstelrondje Ontvangen afmeldingen, presentielijst Vaststelling agenda, beoogde eindtijd, lunch e.d. NEN bijeenkomst Verordening PBM Stand van zaken RAI Vereniging in transitie en veranderingen voor GT Gepubliceerd

6 1. Opening en mededelingen Verwelkoming – Nieuwe deelnemers, voorstelrondje Ontvangen afmeldingen, presentielijst Vaststelling agenda, beoogde eindtijd, lunch e.d. NEN bijeenkomst Verordening PBM Stand van zaken RAI Vereniging in transitie en veranderingen voor GT Gepubliceerd

7 1. NEN bijeenkomst Verordening PBM (1/2) Op 25 april 2016, georganiseerd door NEN Evenementen Gratis informatiemiddag over nieuwe Verordening 2016/425 inzake Persoonlijke BeschermingsMiddelenVerordening 2016/425 Aangekondigd op BOVAG & RAI Vereniging - community Druk bezocht, inschrijving overtekend, vele op wachtlijst veelal non-automotive Presentaties van o.a. – Ministerie SZW, en – ESF (European Safety Federation) Alsnog te raadplegen via NEN Website: https://www.nen.nl/Evenementen/Presentaties/Presentaties-Persoonlijke-beschermingsmiddelen.htm https://www.nen.nl/Evenementen/Presentaties/Presentaties-Persoonlijke-beschermingsmiddelen.htm Dossier PBM op website RAI Verenigingwebsite RAI Vereniging

8 1. NEN bijeenkomst Verordening PBM (2/2)

9 1. Opening en mededelingen Verwelkoming – Nieuwe deelnemers, voorstelrondje Ontvangen afmeldingen Vaststelling agenda, beoogde eindtijd, lunch e.d. NEN bijeenkomst Verordening PBM Stand van zaken RAI Vereniging in transitie en veranderingen voor GT Gepubliceerd

10 RAI Vereniging in transitie Go!Mobility https://raivereniging.nl/artikel/gomobility-magazine.html https://raivereniging.nl/artikel/gomobility-magazine.html Ledenbrief van Algemeen Voorzitter, d.d. 26 april 2016, kenmerk: dir2016031/SvE/nh Veranderingen voor GT, Toelichting door Gemma Warmerdam

11 1. Opening en mededelingen Verwelkoming – Nieuwe deelnemers, voorstelrondje Ontvangen afmeldingen Vaststelling agenda, beoogde eindtijd, lunch e.d. NEN bijeenkomst Verordening PBM Stand van zaken RAI Vereniging in transitie en veranderingen voor GT Gepubliceerd

12 1. Opening en mededelingen, Gepubliceerd (1/4): Europees Publicatieblad L021Europees Publicatieblad L021 (d.d. 28 januari 2016) – Rectificatie van Richtlijn 2009/67/EG betreffende de installatie van de verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen – Bladzijde 66, bijlage V, punt 6.12.1: in plaats van: „6.12.1. Aantal: één van de klasse I A (1).”, lezen: „6.12.1. Aantal: twee van de klasse I A (1).”. – Betreft: Niet-driehoekige achterretroreflector voor motorfiets met zijspan

13 1. Opening en mededelingen, Gepubliceerd (2/4): UN-ECE R136UN-ECE R136 (6 februari 2016) – ‘specific requirements for the electric power train cat. L’

14 1. Opening en mededelingen, Gepubliceerd (3/4): Europees Publicatieblad L077Europees Publicatieblad L077 (d.d. 24 maart 2016) – Rectificatie van Verordening 168/2013/EU – Diverse detailwijzigingen, zoals o.a.:  het verwijderen of toevoegen van voetnoten, en  in plaats van: „milieuvoorschriften”, lezen: „milieuprestatievoorschriften”. – Met terugwerkende kracht!

15 1. Opening en mededelingen, Gepubliceerd (4/4): UN Leaflet inzake helmen: "Riders' guide to protective helmets".Riders' guide to protective helmets Vrije vertaling van Engelse inleiding: Motorrijders zijn onder de motorvoertuigen de meest kwetsbare weggebruikers. De nu door de Verenigde Naties uitgegeven folder is ontworpen om de consument basisinformatie te verstrekken over UN-ECE-R22-05 gecertificeerde helmen en het belang van het dragen van dergelijke helmen te benadrukken. Deze helmen zorgen namelijk voor een maximale bescherming van de motorrijders op de weg. Het bevat een overzicht van antwoorden op veel gestelde vragen, zoals waarom het dragen van helmen belangrijk is. De folder dient tevens als een leidraad voor gebruikers van gemotoriseerde tweewielers bij het kiezen van de juiste helmen door aan te geven welke markeringen opgezocht moeten worden bij de aankoop van een helm voor zichzelf en hun passagiers. https://raivereniging.nl/artikel/nieuwsberichten/2016-q2/0526-unece-leaflet-over-gecertificeerde-helmen.html

16 2. Behandeling verslag overleg 27 januari 2016 2a. Actiepuntenlijst van 27 januari 2016

17 2a. Actiepuntenlijst van 27 januari 2016 Nr.Onderwerp :Actie :Wie :Datum afspraak: Datum :Stand van zaken / vervolgacties 69Nieuwe kader- Verordening 168/2013 Doornemen en eventuele vragen melden aan het RAI Secretariaat allen31 mei 13 7 mrt 14 29 okt 14 4 nov 15 27 jan 16 Reparatie en onderhoudsinformatie besproken, fabrikanten pakken dit goed op, momenteel is er geen behoefte aan ondersteuning vanuit het secretariaat. De RAR (administrative requirements) is gepubliceerd. Een ETG op basis van 168/2013 is sinds 11 september 2014 mogelijk. Het secretariaat roept de leden opnieuw op om de ingangsdata in bijlage IV van de 168/2013 goed in de gaten te houden. Vragen blijven welkom, in ieder geval tot halverwege 2016 op actielijst houden. In 2016 zullen er een aantal (Verordeningen met) tekstuele wijzigingen gepubliceerd gaan worden. Zie agendapunt 3

18 2a. Actiepuntenlijst van 27 januari 2016 Nr.Onderwerp :Actie :Wie :Datum afspraak: Datum :Stand van zaken / vervolgacties 71bKenteken- aanvraag op basis van het CvO Bij RDW navragen, wat wanneer precies nodig is met betrekking tot het ‘assurance- rapport’ CP4 nov 1527 jan 16Onderwerp is behandeld in de 8 e nieuwsbrief van het project. Op verzoek van leden in volgende bijeenkomst RDW uitnodigen. Zie agendapunt 5.2

19 2a. Actiepuntenlijst van 27 januari 2016 Nr.Onderwerp :Actie :Wie :Datum afspraak: Datum :Stand van zaken / vervolgacties 74ITS-GT (‘Intelligent Transport Systems’) Organiseren verdiepende kennissessie voor GT-leden over ITS en mogelijkheden van ITS voor het beleid van GT SIMS i.s.m. RAI 11 mrt 15 4 nov 15 27 jan 16 Deze bijeenkomst is uitgesteld, zie ook onze e-mail van 12 juni 2015 [kenmerk: RAITZ-GT-TZM- E15.009]. Vanwege de langdurige afwezigheid (als gevolg van een openhartoperatie) van de heer Bingen, directeur SIMS, is besloten de bijeenkomst te verplaatsen naar de 1e helft 2016. Mondelinge toelichting

20 2a. Actiepuntenlijst van 27 januari 2016 Nr.Onderwerp :Actie :Wie :Datum afspraak: Datum :Stand van zaken / vervolgacties 77RDW Terugroep- register als Open Data Uitzoeken wat, hoe en wanneer open data concreet wordt m.b.t. recallinformatie / het terugroep- register. CP4 nov 1527 jan 16Secretariaat is begonnen met het bestuderen van de ontvangen RDW informatie. Het onderwerp ‘open data’ zal nog verder moeten uitkristalliseren. Er komen naar verwachting ook nog discussies met de RDW. 77aRDW Terugroep- register als Open Data Bij de RDW nagaan wat open data mogelijk kan betekenen voor (info over) reeds uitgevoerde recalls, en onze zorgen daarover kenbaar maken. CP27 jan 16 Volgende sheet

21 Actiepunt 77 en 77a Open data open data van RDW te vinden op https://opendata.rdw.nl/https://opendata.rdw.nl/ operationeel sinds [2015] ??? o.a. niet-gevoelige gegevens van voertuigpark ook recall-informatie (7 sets) alleen lopende recalls ; geen historie (evt. wel gedeeltelijk op te bouwen door ‘continu’ recalldata te bewaren en te bewerken) Yamaha recalls RDW is aparte categorie (???)

22 2a. Actiepuntenlijst van 27 januari 2016 Nr.Onderwerp :Actie :Wie :Datum afspraak: Datum :Stand van zaken / vervolgacties 78Zonder registratie het tijdelijk gebruik v.e. (demo)voertuig op de NL openbare weg toestaan Met de RDW het probleem bespreken om te bekijken of er een juridisch correcte oplossing is te creëren (via bijv. de groene handelaars- kentekenplaat). CP27 jan 16 Zie agendapunt 5.3

23 3. Europese ontwikkelingen Agenda - Bijlage 1 Agenda - Bijlage 2  Status herziening Europese typegoedkeuringswetgeving (1/4)

24 3. Europese ontwikkelingen  Status herziening Europese typegoedkeuringswetgeving (2/4)

25 3. Europese ontwikkelingen Discussionpaper RVFSR, RVCR, REPPR (source: 6th draft)6th draft – Overweging 11:  Given that Regulation (EU) No 168/2013, Delegated Regulation (EU) No 3/2014, Delegated Regulation (EU) 44/2014 and Delegated Regulation (EU) 134/2014 are already applicable and that the amendments to those acts include number of corrections, this Regulation should enter into force as soon as possible, – Article 4  This Regulation shall enter into force on the first day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.  Status herziening Europese typegoedkeuringswetgeving (3/4)

26 3. Europese ontwikkelingen Discussionpaper RAR (source: 5th draft)5th draft – Overweging 9:  The applicability of the amendments to the templates for the certificates of conformity should be deferred until 1 September 2017 in order to provide manufacturers and national authorities with additional lead-time for the adaptation of their administrative arrangements for the registration of vehicles, and in particular their information technology systems, to those amendments. – Article 2  This Regulation shall enter into force on the first day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. Point 2 {RAI: CvO } of the Annex shall apply from 1 September 2017. This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.  Status herziening Europese typegoedkeuringswetgeving (4/4)

27 3. Europese ontwikkelingen Presentatie TNO-LAT consortium Presentatie ACEM – ‘Progress & Timeline’  Stand van zaken Euro 5 ‘polutant emission effect study’ (1/4)

28 3. Europese ontwikkelingen  Stand van zaken Euro 5 ‘polutant emission effect study’ (2/4)

29 3. Europese ontwikkelingen  Stand van zaken Euro 5 ‘polutant emission effect study’ (3/4)

30 3. Europese ontwikkelingen  Stand van zaken Euro 5 ‘polutant emission effect study’ (4/4)

31 3. Europese ontwikkelingen Presentatie TNO – LAT – TüV Nord consortium  Stand van zaken (Euro 5) ‘noise study’ –

32 4. Internationale ontwikkelingen IMMA Technical Committee, Draft Strategic Plan for 2016-2020 and ToR I.4. Trends (today versus 2020+) – a visualisation

33 IMMA Technical Committee, Draft Strategic Plan for 2016-2020 and ToR

34 GT Commissie Duurzaamheid & Techniek 25 mei 2016 Harley-Davidson Benelux te Rijswijk 5. Overige onderwerpen Brom- en motorfiets

35 5.1 Implementatie RL 2014/94 inzake de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen Implementatie door de lidstaten: uiterlijk 18 november 2016 De richtlijn bevat: { hyperlink naar Richtlijn 2014/94 }Richtlijn 2014/94 – technische eisen aan tankpunten voor gecomprimeerd of vloeibaar aardgas en waterstof; – eisen aan oplaadpunten voor elektrische voertuigen; en – eisen aan de informatievoorziening over alternatieve brandstoffen. – Onder andere artikel 7.2, onderdeel b): op of in de onmiddellijke nabijheid van de brandstoftankkleppen van de motorvoertuigen die aanbevolen zijn voor en compatibel zijn met de desbetreffende brandstof, en in handleidingen van motorvoertuigen, wanneer deze motorvoertuigen op de markt worden gebracht na 18 november 2016. Brief ACEA (bijlage 3) aan EU-Cie, verzoek om meer duidelijkheid Zie ook complete tekst van artikel 7 (bijlage 5, ter plekke uitgedeeld)

36 5.2 Assurancerapport importeurs voor IVI-berichten zonder digitale handtekening fabrikant vinden van een accountantsbureau dat het assurancerapport kan opstellen. meer informatie over de beroepsvereniging van Register EDP- auditors (Norea) is te vinden op : www.norea.nlwww.norea.nl voorbeeld van het assurancerapport (versie 12 jan 2016) wordt toegestuurd de aangeleverde IVI-berichten in 2015 kunnen worden meegenomen in het assurance rapport over 2016. een eerste assurancerapport is aangeleverd door Hyundai Motor Netherlands B.V., opgesteld door: Ernst & Young Accountants LLP te Amsterdam.

37 5.3 RDW Project MERK (1/2) MERK = Modernisering ERKenningsregelingen BBG-overleg RDW Veendam – branche: Klankbordgroep RAI : ontkoppeling sancties Erkenning Bedrijfsvoorraad en Bevoegdheid VI 10-puntenlijst: problemen, knelpunten, ergernissen m.b.t. Erkenningsregelingen, toezicht en sancties. Toezichtsbeleidsbrief 2016, verjaringstermijn,  Extra overleg  Structurele aanpak klachten / problemen / 10-puntenlijst

38 5.3 RDW Project MERK (2/2) Signalen en verzoeken m.b.t. Erkenningsregeling Bedrijfsvoorraad toezicht. Verzoeken m.b.t. wijziging in wet- en regelgeving tot wijziging van beleid ten aanzien van het uitgeoefende toezicht. Naar aanleiding daarvan wordt een onderzoek uitgevoerd naar dominante ontwikkelingen in relatie tot de RDW-erkenningen. Ten tweede naar verbetervoorstellen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een externe partij. Doel is om te komen tot een totaaloverzicht van ontwikkelingen en verbetervoorstellen ten opzichte van de huidige situatie en verbetervoorstellen rekening houdend met de voorziene ontwikkelingen. RDW vraagt de opdrachtnemer om aanbevelingen te doen. Deze aanbevelingen zijn input voor nadere analyse door de RDW.

39 5.4 Sanctiebeleid RDW Bevoegdheid VI vs RDW Erkenning Bedrijfsvoorraad Bevoegdheid VI hangt onder Erkenning Bedrijfsvoorraad (BV) – Bevoegdheid Versnelde Inschrijving (VI), voorheen ook bekend als Versnelde Kenteken Registratie (VKR) Sanctie BV: ook geen VI !! Grote consequenties voor importeur Al eerder aangekaart bij RDW In 2014 weer een geval bij een importeur Bezwaren kenbaar gemaakt bij RDW en IenM Begrip voor situatie Wijziging in regelgeving toegezegd Vooruitlopend daarop: praktiseren in handhaving Nu concreet opgenomen in Toezichtsbeleidsbrief 2016

40 Ingekomen onderwerp n.a.v. agendapunt 5.4 Op 23 mei 2016 in aanwezigheid RDW overleg geweest over het afschaffen van SIEB (Sloop in eigen beheer). Naast SIEB als barrière voor SRN, is er ook gesproken over de belemmering via de ORB tarieven die zijn verhoogd naar €3,10. Hiermee is het voor dealers duur om oude BSF op te nemen voor sloop. De RDW heeft aangegeven niet de tarieven te kunnen veranderen, maar wel per 1 juli 2016 de regeling tenaamstelling te wijzigen zodat een oude BSF een maand in de handelsvoorraad kan worden opgenomen voordat door het BSF- bedrijf besloten moet worden of de BSF als ‘gesloopt’ wordt geregistreerd of in de handelsvoorraad blijft omdat hij doorverkocht gaat worden en alsnog het ORB-tarief van €3,10 betaald moet worden. De communicatie hierover gaat half juni van start via RDW en RAI / BOVAG / SRN.

41 GT Commissie Duurzaamheid & Techniek 25 mei 2016 Harley-Davidson Benelux te Rijswijk 6. Overige onderwerpen Brom- en snorfiets

42 6.1 Voortgang besluit NL-afschaffing regeling restantvoorraad Euro 2 en Euro 3 Voornemen kenbaar gemaakt aan Tweede Kamer Ledeninventarisatie Onderhandelingen met IenM TNO maakt berekening vd netto effecten op de luchtkwaliteit NRC artikel, nieuw TNO Rapport Behandeling in Tweede Kamer Mondelinge toelichting door Gemma Warmerdam

43 6.2 Milieuzone Amsterdam Intentieverklaring op 9 mei 2016 getekend Toegang voor bouwjaar 2011 en jonger (DET) Uitzondering voor 4-takt indien maximaal 10 jaar: – 2018: 2008 (DET) – 2019: 2009 (DET) etc. BOVAG ledeninformatie (bijlage 4) Nadere mondelinge toelichting Gemma Warmerdam – Uitwerking ontheffingen volgt later v.w.b. de rol van de dealers, met name BOVAG-bedrijven, nog niet duidelijk of RDW rol krijgt.

44 7. Rondvraag?

45 Woensdag 12 oktober 2016 Locatie: RAI Vereniging ? 8. Datum volgend overleg

46 Bedankt voor uw aandacht!

47 Back-up slides

48 Regeling voertuigen Actuele tekst Regeling voertuigen altijd te raadplegen via:  http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/ http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/ Periodieke aanpassing per 1-1-2018: – Deadline input RAI Vereniging: 31 oktober 2016 – Leden kunnen eventuele omissies altijd melden, bij voorkeur per e-mail E-mail: e.moerkerk@raivereniging.nl


Download ppt "GT Commissie Duurzaamheid & Techniek 25 mei 2016 Harley-Davidson Benelux te Rijswijk Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google