De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Studiedag 15 maart 2014. instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek Welkom Mededelingen Programma Resultaat Geluid mobiele telefoons uitschakelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Studiedag 15 maart 2014. instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek Welkom Mededelingen Programma Resultaat Geluid mobiele telefoons uitschakelen."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Studiedag 15 maart 2014

2 instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek Welkom Mededelingen Programma Resultaat Geluid mobiele telefoons uitschakelen svp. Studiedag 15-03-2014 - Annemieke Keunen 2

3 instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek Inhoud -iMMO in 2013 en 2014 -Richtlijn artikel 18 EU -Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) -Directie Migratiebeleid (DMB) -Immigratie Naturalisatie Dienst (IND) -Bekostiging iMMO Studiedag 15-03-2014 - Annemieke Keunen 3

4 instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek Asiel Nederland instroom 2013 In Nederland was afgelopen jaren sprake van dalende trend vergeleken met rest Europa 2013 instroom gestegen; meer dan op Europees niveau namelijk met 31%. 2012 Eerste asielaanvragen 9714 2013 Eerste asielaanvragen 14.399 (stijging is 48%) 2013 Daling van 19% van herhaalde asiel aanvragen Studiedag 15-03-2014 - Annemieke Keunen 4

5 instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek Onderzoeken 2012 en 2013 Tot 1 januari 2014: 413 verzoeken om onderzoek ingediend waarvan: 321 verzoeken helemaal verwerkt zijn: - 77 (24%) afgewezen -160 (50%) afgerond met een volledig onderzoek - 19 (6%) afgerond met een dossieronderzoek - 12 voortijdig afgesloten (asiel toegekend; MOB; terug getrokken) - 53 toegewezen beoordeeld maar nog in de onderzoeksfase 60 moeten nog beoordeeld want het dossier is nog niet compleet of wachten op actie IND 32 om uiteenlopende redenen werd aanvraag ingetrokken IND beslissingen en vonnissen rechtbank Studiedag 15-03-2014 - Annemieke Keunen

6 instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek Verwerking dossiers Instroom = ruim 4 zaken per week Bijna 50% daarvan betreft HASA procedure 2 maanden:dossier compleet 6 weken: dossier beoordeling 5 maanden: uitzetten, onderzoek, rapportage definitief Rapporteur werkt gemiddeld 20 uur aan een zaak Studiedag 15-03-2014 - Annemieke Keunen 6

7 instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek Procedure Richtlijn 2013/32/EU Europese Parlement en de Raad van 26 juni 2013 Artikel 18 Medisch onderzoek Wanneer de beslissingsautoriteit dit voor de beoordeling van een verzoek om internationale bescherming overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2011/95/EU relevant acht, en mits de verzoeker daarmee instemt, regelen de lidstaten een medisch onderzoek van de verzoeker betreffende aanwijzingen van vroegere vervolging of ernstige schade. Bij wijze van alternatief kunnen de lidstaten erin voorzien dat de verzoeker dat medisch onderzoek regelt. Gekwalificeerde medische beroepsbeoefenaars Betaald uit openbare middelen. Op eigen initiatief en kosten een medisch onderzoek regelen De resultaten worden door de beslissingsautoriteit beoordeeld samen met de andere elementen van het verzoek. Studiedag 15-03-2014 - Annemieke Keunen 7

8 instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) -Expertmeeting ACVZ d.d. 13 februari 2014 -Advies aan de Staatssecretaris in juni 2014 -ACVZ en iMMO maandag 17 maart -Tweede Kamer Studiedag 15-03-2014 - Annemieke Keunen 8

9 instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek Directie Migratiebeleid (DMB) Kennismaking Regelgeving inzake artikel 18. Opleiding Duiden van de psychische problematiek Nieuw bezoek op 7 april a.s. bij iMMO Studiedag 15-03-2014 - Annemieke Keunen 9

10 instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek Immigratie Naturalisatie Dienst (IND) Afspraak in december 2013 en volgende in april 2014 Niet veel problemen met somatische beoordeling, wel met het duiden psychische problematiek Extern onderzoek 5 rapportages door het NIFP Pilot met medisch ingewikkelde zaken Casuïstiek bespreking april 2014 Artikel 18 IND – iMMO postbus Facturen Studiedag 15-03-2014 - Annemieke Keunen 10

11 instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek Bekostiging iMMO -Begroting komende jaren -Dekking via A. Overheidsgelden moeten instromen via: 1. COA; 2. Rechtbank; 3. IND B. Fondsen algemeen; Fondsen op projecten C. Particuliere fondsen Studiedag 15-03-2014 - Annemieke Keunen 11

12 instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek DANK Vragen? Studiedag 15-03-2014 - Annemieke Keunen 12


Download ppt "WELKOM Studiedag 15 maart 2014. instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek Welkom Mededelingen Programma Resultaat Geluid mobiele telefoons uitschakelen."

Verwante presentaties


Ads door Google