De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adviescommissie Themavergadering Veiligheid & handhaving 21 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adviescommissie Themavergadering Veiligheid & handhaving 21 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Adviescommissie Themavergadering Veiligheid & handhaving 21 april 2009

2 Agenda 20:25 uur Integraal Veiligheidsbeleid en Handhavingsbeleid door Karel van Hengel (Programmadirecteur Veiligheid) Gedachtewisseling met externen n.a.v. presentaties 21:30 uur Pauze 21:45 uur Ervaringen milieuvergunning en handhaving door F. Hartog (Milieudienst ZHZ) Vragen / gesprek 22:10 uur APJ en Veiligheidshuis door M. Horstman (Openbaar Ministerie) Vragen / gesprek 22:40 uur 2e Uitrukpost door F. Hoeksma (Brandweer) Vragen / gesprek 23:00 uur Afsluiting

3 Integraal Veiligheidsprogramma II 2006-2010 (IVP2) Gezamenlijk programma / beleidskader van: Gemeente Dordrecht Politie Zuid-Holland Zuid Openbaar Ministerie arr. Dordrecht Milieudienst Zuid-Holland Zuid Brandweer Zuid-Holland Zuid

4 Speerpunten en prioriteiten 2006-2010 Doorgaan op ingeslagen weg van het IVP I Borgen en verbeteren Handhaven thema’s:  Fysieke veiligheid  Jeugd  Overlast (ook vernielingen)  Diefstal  Geweld  Verkeer Handhaving apart deelprogramma

5 Nieuwe Accenten 2006-2010 Stads- c.q. gebiedsgericht Verantwoordelijkheid burger en maatschappelijke organisaties Versterking ketenaanpak Gedeelde informatiepositie (Informatiegestuurde veiligheidszorg) Versterken regiefunctie gemeente Gezamenlijk jaarplan

6 Jaarplan Integrale Veiligheid IVP2 Kader Doelen Accenten Geeft richting Jaarplan Concrete acties en maatregelen van: Gemeente Politie Openbaar ministerie Brandweer Milieudienst

7 Tussenstand 2008 (1) Dordrecht wordt veiliger (t.o.v. 2003 /2006) Daling aantal verdachten Daling aantal aangiften Daling aandeel slachtoffers Toename veiligheidsgevoel 25ste plaats Misdaadmeter AD, 2007 (2006: 19e plaats) 65e plaats Gemeentelijke Veiligheidsindex (Politie en Wetenschap) 3e plaats Benchmark Sturen op Veiligheid

8 G31-tabellen KLPD (mei 2008) Ontwikkeling 2003-2007 DordrechtG31Nederland Verdachten 12 jaar en ouder Licht afgenomenToegenomen Verdachten 12 t/m 17 jaar AfgenomenToegenomen Verdachten 18 t/m 24 jaar Toegenomen Verdachten 25 jaar en ouder Licht afgenomenToegenomen Jeugdige veelplegers AfgenomenFors toegenomen Verdachten “harde kern” 12 t/m 24 jaar AfgenomenLicht toegenomen

9 Tussenstand 2008 (2) Op onderdelen kan en moet het nog beter Keurmerk veilig wonen Verkeers(on)veiligheid Overlast en vernielingen Jeugdige verdachten (18+) en jongerenoverlast De realisatie van het IVP2 ligt (redelijk) op koers.

10 Ontwikkelingen Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke handhaving en burgemeestersbevoegdheden Nazorg ex-gedetineerden Veiligheidshuis Veiligheidsregio /regionalisering Brandweer

11 Accenten Jaarplan 2009 Algemeen Planmatige aanpak communicatie over veiligheid Fysiek risicocommunicatie Diefstal impuls promotie Keurmerk Veilig Wonen Geweld introductie preventief huisverbod, Jeugd in kaart brengen problematiek 12-minners, jongerenbemiddeling tegengaan alcoholgebruik Overlast: Actieplan “Gewoon doen” Verbinding veiligheid – zorg / voorzieningen Verkeer stabilisering reeds bereikte resultaten beïnvloeding agressief verkeersgedrag

12 Handhaving Terugblik en vooruitblik

13 Aanpak 2002 - 2009 Samen werken aan verbeteringen in projectgroepverband In kaart brengen werkgebied Visie op handhaving en handhavingsbeleid Jaarplannen en jaarverslagen handhaving Gemeentebrede kwaliteitseisen

14 Wat is bereikt Beeld van werkveld en verantwoordelijkheden duidelijk Visie op handhaving uitgevoerd Kwalitatieve verbetering uitvoering handhaving Sturing door en verantwoording aan bestuur verbeterd

15 Doelstellingen/Ontwikkelingen 2009 - 2010 Verdere verbetering sturing Punten op de i voor kwaliteitsverbetering uitvoering Omgevingsvergunning (2010) Bestuurlijke strafbeschikking (2010) Krachtenbundeling toezicht in de openbare ruimte 2009 Handhavingsprogramma verbinden met IVP en lijnorganisatie Ontwikkeling Toezicht

16 Ontwikkeling afdeling Toezicht Integraal werken Gebiedsgericht toezicht Bike-teams


Download ppt "Adviescommissie Themavergadering Veiligheid & handhaving 21 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google