De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorontwikkelen BRON in vogelvlucht Wiebe Buising, ministerie van OCW Tonny Plas, saMBO-ICT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorontwikkelen BRON in vogelvlucht Wiebe Buising, ministerie van OCW Tonny Plas, saMBO-ICT."— Transcript van de presentatie:

1

2 Doorontwikkelen BRON in vogelvlucht Wiebe Buising, ministerie van OCW Tonny Plas, saMBO-ICT

3 Doorontwikkelen BRON: modernisering van de gegevensuitwisseling tussen onderwijsinstellingen en DUO: Gegevens over leerlingen/studenten: BRON Gegevens over de bekostiging Gegevens over instellingen en opleidingen Technische vernieuwing Vervangen van gegevensuitwisseling op basis van bestanden door berichtenverkeer Functionele vernieuwing DUO levert diensten (services) aan instellingen Persoonsgegevens Individuele status bekostiging (voorlopig en definitief) Vooropleidingsgegevens

4 Betere dienstverlening aan instellingen Eenvoudiger uitvoeringsprocessen Meer en sneller gegevens van DUO Vernieuwing systemen van DUO Aansluiten bij standaarden (ROSA, Edukoppeling), uniforme koppelvlakken Uitfaseren legacy Doorontwikkelen BRON als randvoorwaarde Invoeren van nieuw beleid

5 Vier bouwstenen / projecten per onderwijssector: Inwinnen Informatiediensten Bekostiging Onderwijsaanbod (OA)

6 2015 – januari 2017: MBO inwinnen en MBO bekostigen MBO inwinnen: Uitwisselen van gegevens over inschrijvingen, diploma’s en BPV Inclusief leveren van (gewijzigde) persoonsgegegevens door DUO Inclusief Herziening Kwalificatiestructuur Inclusief optimalisering BPV keten Exclusief VAVO MBO bekostigen Leveren van voorlopige en definitieve status bekostiging op individueel niveau door DUO Accountantscontrole

7 2017: MBO informatiediensten Leveren van (gewijzigde) vooropleidingsgegevens van studenten door DUO aan onderwijsinstellingen Bij voorkeur in de fase van de aanmelding Relatie met Dambo (digitaal aanmelden mbo)

8 Waar werkt u? Gebouw Zorg en Welzijn Vestiging Drachten ROC Friese Poort Sector Zorg en Welzijn Onderwijsteam Z1 Onderwijsteam Z1 Onderwijsinstelling

9 Identiteit onderwijsinstelling heeft veel verschillende verschijningsvormen, afhankelijk van de context waarin het gebruikt wordt: – Bekostiging – Inspectie – Informatieproducten t.b.v. beleid – Verantwoording/benchmarking – BPV – Brandweer – Leerplicht – Leermiddelen – Etc.

10 Aanleiding en probleemstelling Gegevens die voor een bepaald doel/context zijn geregistreerd kunnen niet hergebruikt worden als identiteiten verschillen. BekostigingInspectietoezichtVerantwoording BekostigingseenheidObject van toezichtVerantwoordingseenheid Door DUO erkende organisatorische eenheid Door Inspectie erkende organisatorische eenheden Door de instelling erkende organisatorische eenheid

11 Spreek met elkaar een standaard af over de registratie van instellingsidentiteit die voor meerdere doelen/contexten gebruikt kan worden. Uitgangspunten: Aansluiten bij de werkelijkheid (organisatorische eenheid) van de instelling Bruikbaar voor alle onderkende ketenprocessen Aansluiten bij informatiemodel dat binnen SION is ontwikkeld Oplossing

12 Kansen voor eenduidige registratie van instellingsidentiteit voor meerdere doeleinden/contexten Registratie conform de werkelijkheid Eenvoudiger om terugleveringen van DUO/Inspectie, etc. te verwerken Eenvoudiger communicatie over bijvoorbeeld VSV Distributie van leermiddelen Inschrijving van studenten Jobmonitor Goede benchmarking Betere verantwoording Afstandsleren, etcetera…

13 Aeres groep / AOC Groenhorst Aventus ROC van Amsterdam en Flevoland Nova College ROC West Brabant Zadkine Werkgroep Onderwijsaanbod

14 Organisatorische eenheid organisatorische eenheid Bestuur Onderwijsaanbieder Onderwijsteam

15 Bestuur Onderwijsaanbieder Onderwijsteam

16 Organisatorische eenheid Definities Bestuur Onderwijsaanbieder Onderwijsteam Een bevoegd gezag is een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b- orgaan). Een resultaat- verantwoordelijke eenheid ingesteld door het bestuur die het onderwijs aanbiedt. Een groep docenten die een aantal opleidingen verzorgt.

17 Communicatiecontext Informatiemodel Bestuur Onderwijsaanbieder Onderwijsteam Locatie Aangeboden opleiding Onderwijskundig- eenheid Onderwijsvorm Contactpersoon Digitaal adres Post adres Bezoek adres DUO INSP MBO Contexten/ afnemers WIE WAT HOE WAAR

18 Registratie Gegevens die wettelijk vereist zijn Gegevens die door meerdere partijen binnen de keten gebruikt worden  Sectorale afspraken! BRON Register OA DUO SIS MBO-instelling

19 Zeggenschappen GegevenBeschikbaar Stellen InwinnenInzienRegistrerenVernietigenCorrigeren/ bijwerken BestuurOCWMBO DUO, NHR Onderwijs aanbieder MBODUO MBO Onderwijs team Locatie Aangeb. opleiding Nog uit te werken door de werkgroep OA!

20 Tijdspad Advies stuurgroep Bedrijfsvoering - 22 juni Ontwerp register OA - 2016 Ontwikkeling register OA – 2017 Koppeling BRON-OA – begin 2018


Download ppt "Doorontwikkelen BRON in vogelvlucht Wiebe Buising, ministerie van OCW Tonny Plas, saMBO-ICT."

Verwante presentaties


Ads door Google