De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitaal aanmelden en verder

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitaal aanmelden en verder"— Transcript van de presentatie:

1 Digitaal aanmelden en verder
Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Henk-Jan van Ginkel en Tonny Plas

2 Inhoud Achtergrond Streefbeeld In- en uitschrijven Digitaal aanmelden
Ondertekening OOK Overdracht VO-MBO

3 Sion? Het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs
Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht Sion? Het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs is een samenwerkingsverband van de zes onderwijsraden over informatievraagstukken in het onderwijs die de verschillende deelsectoren in het onderwijs overstijgen. Uitvoering wordt ondersteund door SchoolInfo, saMBO-ICT, Kennisnet, Surf, OCW en DUO.

4 Doelstelling SION Doelen Uitgangspunten
Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht Doelstelling SION Doelen Terugdringen van administratieve lasten in het onderwijs Burgers ondersteunen bij een leven lang leren over de grenzen van instituten heen Uitgangspunten De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding Onderwijsinstellingen blijven verantwoordelijk voor hun eigen (proces)inrichting Aansluiten bij NORA: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik

5 Streefbeeld In- en uitschrijven
Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht Streefbeeld In- en uitschrijven Via DUO Via Instelling Via Instelling of Burger

6 OOK Register DUO gegevensstromen Onderwijs-volger Centrale gegevens
Decentrale gegevens Register DUO Onderwijsnummer DAF Registers DUO Persoonsgegevens Vooropleidingsgegevens Resultaatgegevens Register instelling Register instelling Persoonsgegevens Opleidingsgegevens Persoonsgegevens Vooropleidingsgegevens Resultaatgegevens Begeleidingsgegevens Zorggegevens Resultaatgegevens Stoppen abonnementen Latende instelling Huidige instelling DUO

7 Digitaal aanmelden en inschrijven MBO
Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht Digitaal aanmelden en inschrijven MBO Eénmalige vastlegging, meervoudig gebruik van authentieke gegevens; Gebruik DigiD en BSN voor authenticatie; De burger aan het stuur (van haar gegevens)! Het veld aan het stuur van de pilot! Richten op decentrale oplossing gebruik makend van services.

8 Oplossing deel 1: Hergebruik gegevens BRON
Deelnemer Omgeving DUO DUO pop up Standaard formulier met accordering deelnemer Omgeving instelling DAF binnen Webframe school BRON SIS 1a Link naar DUO 1b Tijdens aanmeldproces 1a: NAW, vooropleiding en diploma tijdens aanmelding Na aanmelding 2b: Diploma indien behaald na aanmelding

9 Te behalen besparingen
Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht Te behalen besparingen Al vóór de intake beschikking over de juiste harde gegevens; Geen fysieke kopie diploma en cijferlijst meer nodig; Realtime op de hoogte van behaalde resultaten; Geen fysieke ID / identificatie meer nodig.

10 Stand van zaken DUO heeft veldtest en productieomgeving gereed.
Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht Stand van zaken DUO heeft veldtest en productieomgeving gereed. Instellingen / leveranciers zijn gestart met de realisatie: ROC De Leijgraaf heeft opdracht gegeven te ontwikkelen in Edictis; KRD/EduArte is gestart met ontwerp en voorbereiding; Da Vinci (eigen DAF al aangepast), Zadkine en Aventus zijn gestart; Magister concentreert eerst op het huidige DAF; Veel doorlooptijd nodig om het berichtenverkeer technisch werkend te krijgen (XML standaarden die geen standaard zijn, firewalls die niet open willen, etc.).

11 Aandachtspunten Beveiligingscertificaten regelen kost doorlooptijd.
Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht Aandachtspunten Beveiligingscertificaten regelen kost doorlooptijd. DigiD met SMS verificatie. Specifiek aandachtspunt: aansluiting instellingen vanuit gezamenlijke hosting situatie (multi tenant SAAS).

12 Oplossing deel 2: Ondertekenen OOK mbv DigID
Deelnemer Omgeving DUO DUO pop up Standaard formulier met accordering deelnemer 2 Omgeving instelling mail DAF binnen Webframe school DUO BRON GBA SIS Link naar DUO 2. Mail vanuit SIS met link naar ‘Tekenen OOK ‘ (PDF) Deelnemer tekent OOK middels DiGiD + vastlegging in SIS

13 Stand van zaken Workshop ‘procesontwerp’ met instellingen (8 maart)
Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht Stand van zaken Workshop ‘procesontwerp’ met instellingen (8 maart) Overleg met Logius, DUO, OCW, saMBO-ICT en Kennisnet (11 maart) Eerst dient de vraag beantwoord te worden: Welke eisen stelt OCW aan een digitale handtekening? Met DigiD en ‘digitale notaris’: Met DigiD sec; Met ‘gevalideerde’ . Insteek: bij voorkeur tekenen via derde partij

14 Handtekening is op unieke wijze verbonden aan eigenaar
Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht Handtekening is op unieke wijze verbonden aan eigenaar Ondertekenaar is te identificeren Handtekening komt tot stand met middelen onder uitsluitende controle van de ondertekenaar Verbonden aan het elektronisch bestand zodanig dat wijziging achteraf opgespoord kan worden Ondertekeningservice (Trusted Third Party) OOK Onderwijs-instelling Bedrijf Wettelijk vertegenw. Deelnemer

15 Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht
Overdracht VO-MBO Omgeving Nieuwe instelling SIS DAF binnen Webframe school verbinding Overdracht Service Overdrachts dossier Omgeving Latende instelling SIS

16 Eerste bevindingen… ‘Leerlingen willen met een schone lei beginnen’
Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht Eerste bevindingen… ‘Leerlingen willen met een schone lei beginnen’ Het leveren van vooropleidingsgegevens levert een hoop lastenverlichting op (DUO is de bron) Sommige gegevens worden ook al uitgewisseld tijdens of ten behoeve van aanmelden/inschrijven Het niveau van leerlingen op het gebied van taal en rekenen is niet duidelijk Stromen van gegevens zijn niet altijd toegankelijk Informatiebehoefte afgestemd op verschillende doelgroepen


Download ppt "Digitaal aanmelden en verder"

Verwante presentaties


Ads door Google