De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitaal aanmelden en verder Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Henk-Jan van Ginkel en Tonny Plas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitaal aanmelden en verder Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Henk-Jan van Ginkel en Tonny Plas."— Transcript van de presentatie:

1 Digitaal aanmelden en verder Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Henk-Jan van Ginkel en Tonny Plas

2 Inhoud 1.Achtergrond 2.Streefbeeld In- en uitschrijven 3.Digitaal aanmelden 4.Ondertekening OOK 5.Overdracht VO-MBO

3 Sion? Het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs is een samenwerkingsverband van de zes onderwijsraden over informatievraagstukken in het onderwijs die de verschillende deelsectoren in het onderwijs overstijgen. Uitvoering wordt ondersteund door SchoolInfo, saMBO-ICT, Kennisnet, Surf, OCW en DUO. Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht

4 Doelstelling SION Doelen Terugdringen van administratieve lasten in het onderwijs Burgers ondersteunen bij een leven lang leren over de grenzen van instituten heen Uitgangspunten De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding Onderwijsinstellingen blijven verantwoordelijk voor hun eigen (proces)inrichting Aansluiten bij NORA: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht

5 Streefbeeld In- en uitschrijven Via DUOVia Instelling Via Instelling of Burger Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht

6 Register DUO Onderwijs- volger Register instelling Onderwijsnummer Persoonsgegevens Vooropleidingsgegevens Resultaatgegevens Register instelling Persoonsgegevens Opleidingsgegevens Latende instellingHuidige instelling Stoppen abonnementen DAF Persoonsgegevens Vooropleidingsgegevens Resultaatgegevens Begeleidingsgegevens Zorggegevens DUO Registers DUO gegevensstromen Centrale gegevens Decentrale gegevens Resultaatgegevens OOK

7  Eénmalige vastlegging, meervoudig gebruik van authentieke gegevens;  Gebruik DigiD en BSN voor authenticatie;  De burger aan het stuur (van haar gegevens)!  Het veld aan het stuur van de pilot!  Richten op decentrale oplossing gebruik makend van services. Digitaal aanmelden en inschrijven MBO Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht

8 Omgeving DUO Omgeving instelling DAF binnen Webframe school SIS Deelnemer BRON DUO pop up Standaard formulier met accordering deelnemer Link naar DUO 1a 1b Tijdens aanmeldproces 1a: NAW, vooropleiding en diploma tijdens aanmelding Na aanmelding 2b: Diploma indien behaald na aanmelding Oplossing deel 1: Hergebruik gegevens BRON

9  Al vóór de intake beschikking over de juiste harde gegevens;  Geen fysieke kopie diploma en cijferlijst meer nodig;  Realtime op de hoogte van behaalde resultaten;  Geen fysieke ID / identificatie meer nodig. Te behalen besparingen Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht

10  DUO heeft veldtest en productieomgeving gereed.  Instellingen / leveranciers zijn gestart met de realisatie:  ROC De Leijgraaf heeft opdracht gegeven te ontwikkelen in Edictis;  KRD/EduArte is gestart met ontwerp en voorbereiding;  Da Vinci (eigen DAF al aangepast), Zadkine en Aventus zijn gestart;  Magister concentreert eerst op het huidige DAF;  Veel doorlooptijd nodig om het berichtenverkeer technisch werkend te krijgen (XML standaarden die geen standaard zijn, firewalls die niet open willen, etc.). Stand van zaken Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht

11  Beveiligingscertificaten regelen kost doorlooptijd.  DigiD met SMS verificatie.  Specifiek aandachtspunt: aansluiting instellingen vanuit gezamenlijke hosting situatie (multi tenant SAAS). Aandachtspunten Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht

12 Omgeving DUO Omgeving instelling DAF binnen Webframe school SIS Deelnemer DUO BRON GBA DUO pop up Standaard formulier met accordering deelnemer Link naar DUO 2. Mail vanuit SIS met link naar ‘Tekenen OOK ‘ (PDF) Deelnemer tekent OOK middels DiGiD + vastlegging in SIS 2 mail Oplossing deel 2: Ondertekenen OOK mbv DigID

13  Workshop ‘procesontwerp’ met instellingen (8 maart)  Overleg met Logius, DUO, OCW, saMBO-ICT en Kennisnet (11 maart) Eerst dient de vraag beantwoord te worden: Welke eisen stelt OCW aan een digitale handtekening? 1.Met DigiD en ‘digitale notaris’: 2.Met DigiD sec; 3.Met ‘gevalideerde’ e-mail. Insteek: bij voorkeur tekenen via derde partij Stand van zaken Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht

14 Handtekening is op unieke wijze verbonden aan eigenaar Ondertekenaar is te identificeren Handtekening komt tot stand met middelen onder uitsluitende controle van de ondertekenaar Verbonden aan het elektronisch bestand zodanig dat wijziging achteraf opgespoord kan worden Ondertekeningservice (Trusted Third Party) Deelnemer Wettelijk vertegenw. Onderwijs- instelling OOK Bedrijf Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht

15 Omgeving Latende instelling Omgeving Nieuwe instelling DAF binnen Webframe school verbinding SIS Overdracht Service Overdrachts dossier Overdracht VO-MBO Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht SIS

16 Eerste bevindingen… ‘Leerlingen willen met een schone lei beginnen’ Het leveren van vooropleidingsgegevens levert een hoop lastenverlichting op (DUO is de bron) Sommige gegevens worden ook al uitgewisseld tijdens of ten behoeve van aanmelden/inschrijven Het niveau van leerlingen op het gebied van taal en rekenen is niet duidelijk Stromen van gegevens zijn niet altijd toegankelijk Informatiebehoefte afgestemd op verschillende doelgroepen Achtergrond > Streefbeeld > Aanmelden > Ondertekening > Overdracht


Download ppt "Digitaal aanmelden en verder Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Henk-Jan van Ginkel en Tonny Plas."

Verwante presentaties


Ads door Google