De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GMR 15 januari 2008 Thema: IPB ‘stand van zaken’.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GMR 15 januari 2008 Thema: IPB ‘stand van zaken’."— Transcript van de presentatie:

1 GMR 15 januari 2008 Thema: IPB ‘stand van zaken’

2 Even voorstellen...

3 6 IPB thema’s  1. Kwantitatieve instroom  2. Kwalitatieve instroom  3. Dagelijks personeelsbeheer  4. Kwaliteit personeel in functie  5. Kwantitatieve uitstroom  6. Kwalitatieve uitstroom

4 4. Kwaliteit personeel in functie  bekwaamheidsdossiers en competentiemanagement  personeelsevaluatie, POP, portfolio, coaching, intervisie (beginnende) leraren, lerende cultuur  professionalisering, infrastructuur voor werkplekleren, kweekvijvers  beloningsbeleid

5 3. Dagelijks Personeelsbeheer  Formatiebeleid en -planning  Taakbeleid  Mobiliteitsbeleid  Vervanging- en invallersbeleid  Ziekteverzuimbeleid

6 4. Kwaliteit personeel in functie

7 IPB CompetentieFunctie Medewerker Formatiemanagement (H6) Functiedifferentiatie Loopbaanbeleid Beloningsbeleid Gesprekscyclus (H4) POP (H3) Competentiemanagement Wet BIO (H1) vraagt biedt vraagt

8 SBL-competenties

9 De Dossiers  Personeelsdossier  Bekwaamheidsdossier  Portfolio

10 POP Doelen:  Afspraken over persoonlijke ontwikkeling medewerker  Afspraken over persoonlijke ambities medewerker

11 Scholingsbeleid Doelen:  Het ontwikkelen van medewerkers  Kwaliteit en kennis uitbreiden en waarborgen  Binding van het personeel  Loopbaangerichte redenen  Functiegerichte redenen  Studiekostenregeling

12 Doelen (vervolg):  Organisatieontwikkelinggerichte redenen  Sturing functie  Externe ontwikkelingen  Persoonsgerichte aanpak  Continuïteit van de organisatie

13 Procedure Voor de meivakantie moeten alle bekwaamheidsdossiers op orde zijn!!!

14 Procedure  November 2007 Formatiegesprekken  Januari/februari 2008 Scholenronde dossiers: Stand van zaken ondersteuningsvraag

15 Procedure  Maart/april 2008 Formatieperspectief  Mei 2008 Formatievoorstel  Januari – Mei 2008 Tussentijdse ondersteuning

16 3. Dagelijks Personeelsbeheer

17 Formatiemanagement (moet nog in DR en GMR (IPB))

18 Mobiliteitsbeleid (moet nog in DR en GMR (IPB)) “Was mobiliteitsbeleid vroeger een instrument voor krimpsituaties en conflictsituaties, nu gaat het er om dat door het gericht inzetten van mobiliteitsinstrumenten de vitaliteit bevorderd wordt, zodat personeelsleden meer en langer plezier in hun werk houden”

19 Mobiliteitsbeleid  Vrijwillig  Gedwongen Formatief Conflict Disfunctioneren Advies bedrijfsarts

20 Mobiliteitsbeleid  Inventarisatie Personeelswensen  Formatiegesprekken

21 Mobiliteitsbeleid Kortom:  zowel de organisatie als het individu moeten mobiliteit als een kans beschouwen in het kader van de eigen professionele ontwikkeling  In het kader van Generatiemanagement is het streven van de stichting om de verschillende generaties zoveel mogelijk verdeeld zijn over de scholen

22 Vervolg: In het kader van het project icm IPB:  Kwantitatieve en kwalitatieve instroom personeel, mn o Begeleiding en coaching nieuwe (beginnende) leerkrachten o Functiebouwwerk en functiedifferentiatie

23 Daarna:  Dagelijks Personeelsbeheer o Taakbeleid o Vervanging- en invallersbeleid o Ziekteverzuimbeleid  Kwaliteit personeel in functie: o Beloningsbeleid

24 Communicatie naar personeel IPB-CAFÉ

25 IPB-café 13, 20 en 27 maart 2008 In het kader van Generatiemanagement & Eigen ontwikkeling

26 Einde


Download ppt "GMR 15 januari 2008 Thema: IPB ‘stand van zaken’."

Verwante presentaties


Ads door Google