De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STICHTING RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Mr J.W. (Jan) Schraven maart 2014 Verkenning Doordecentralisatie Dordrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STICHTING RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Mr J.W. (Jan) Schraven maart 2014 Verkenning Doordecentralisatie Dordrecht."— Transcript van de presentatie:

1 STICHTING RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Mr J.W. (Jan) Schraven maart 2014 Verkenning Doordecentralisatie Dordrecht

2 STICHTING RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Doordecentralisatie; een keuze: Verordening/ huisvestingsprogramma Doordecentralisatie - overeenkomst/voorwaarden - jaarlijkse vergoeding

3 STICHTING RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Wettelijke basis: art 76v WVO/ 111 WPO Jaarlijkse bedrag Voorwaarden; afwijking wet en verordening/ec. claimrecht/overige voorwaarden

4 STICHTING RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Overige voorwaarden Bestuurlijke voorwaarden (bijv. spreiding,schaal, etc) Huisvestingsplan/masterplan “Sturing op output ipv. op bakstenen”

5 STICHTING RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Conclusies Overdracht van taken en middelen; niet eindverantwoordelijkheid; apart subsidie- instrument naast/ipv verordening Ruime wettelijke omschrijving: ruimte voor maatwerk

6 STICHTING RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Jaarlijkse vergoeding Gemeentefondsbudget ? Bedrag per leerling? Anders?

7 Uitkering Gemeentefonds Totaal Dordrecht: 12,7 mln VO: 3,46 mln SO: 1,7 mln PO: 7,5 mln Korting: - overheveling buitenonderhoud - Motie Buma

8 STICHTING RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Rekenexercitie en stappenplan: “lusten en lasten” -Jaarlijkse vergoeding = uitkering gemeentefonds/bedrag per leerling -Overname kapitaalslasten/saldering inkomsten en uitgaven gemeente -Genormeerde investeringskosten -Overdracht ec. claimrecht/optierecht gemeente

9 STICHTING RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Ontwikkeling boekwaarde

10 STICHTING RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Conclusies en aanbevelingen (1) Financieel haalbaar, indien: > verificatie boekwaarden > herfinanciering met garantie > korting 10%? Voor alle besturen afzonderlijk en collectief: Fondsvorming? Samenwerking (shared services, programmamanagement, inkoop/aanbesteding)

11 STICHTING RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Garanties Financiële haalbaarheid Voorwaarden geldverstrekkers (hypotheek?) Collectief oplossing? Risico’s gemeente beperkt: > koppeling geldstroom (stop/korting) > onderscheid herfinanciering bestaande boekwaarde en toekomstige investering (goedkeuring huisvestingsplan > faillissementsrisico klein/vastgoed beschermd

12 STICHTING RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Vragen? Claimrecht (koop, overdrachtsbelasting? Overschrijdingsregeling?


Download ppt "STICHTING RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Mr J.W. (Jan) Schraven maart 2014 Verkenning Doordecentralisatie Dordrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google