De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buitenonderhoud op rapport

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buitenonderhoud op rapport"— Transcript van de presentatie:

1 Buitenonderhoud op rapport
Schoolgebouwen goed onderdak Jos Wortelboer - BMC|advies en management 4/4/2017

2 Een korte terugblik Decentralisatiewetgeving 1997
Van rijk naar gemeente Lokale regietaak Invoeringtraject Verordening Onderwijshuisvesting Overleg schoolbesturen - gemeenten

3 Heden Verordening Kruisjeslijst Procedures t/m RvSt (voegwerk, ICT)
Voortgezet onderwijs (2005) Doordecentralisatie VO Primair onderwijs  2015

4 BB 15 maart 2013 Doordecentralisatie buitenonderhoud De korting van 256 miljoen euro op het onderwijshuisvestings-budget van de gemeenten, staat los van de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen naar de schoolbesturen in het primair onderwijs. Daarvoor wordt 157 miljoen euro extra aan het gemeentefonds onttrokken. Schoolbesturen zorgen al voor het binnenonderhoud en zijn vanaf 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor zaken als het gevelonderhoud en het repareren van het dak. Het voorgezet onderwijs is al langer verantwoordelijk voor al het onderhoud.

5 Vragen Vermindering van 256 miljoen (Motie Buma)
Overheveling van 157 miljoen (buitenschil) Gevolgen voor: Schoolbestuurlijk budget Gemeentelijk budget

6 Heeft de gemeente vanaf 1997 gereserveerd?
Komt er een verrekening? Hebben schoolbesturen een goede start? Zijn de voorwaarden voldoende helder?

7 Visie Samen werken aan een visie op onderwijshuisvesting
IHP als vertrekpunt Samen verantwoordelijk voor leerlingen Kwaliteit van onderwijs Bereikbaarheid van onderwijs Betaalbaarheid van onderwijs

8 Niets doen is (dus) geen optie
Toekomst Samen keuzes maken: Vanuit eigen bevoegdheid, maar gezamenlijke verantwoordelijkheid Niets doen is (dus) geen optie

9 Het woord is aan u: Na-vragen? Jos Wortelboer 06 - 5168 2884


Download ppt "Buitenonderhoud op rapport"

Verwante presentaties


Ads door Google