De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ‘landing’ van internationalisering in de curricula : kOOD International Activity Griet t’Servranckx Departmental Coördinator international Office.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ‘landing’ van internationalisering in de curricula : kOOD International Activity Griet t’Servranckx Departmental Coördinator international Office."— Transcript van de presentatie:

1 De ‘landing’ van internationalisering in de curricula : kOOD International Activity Griet t’Servranckx Departmental Coördinator international Office

2 Departement Gezondheidszorg en Technologie Griet t'Servranckx Departmental Coordinator International Office

3 Uitdagingen 1 week internationale ervaring voor iedereen Internationale competenties aanscherpen  Verscheiden opleidingen Economisch Wetenschappelijk Gezondheidszorg  Verplichte labo’s, stage Griet t'Servranckx Departmental Coordinator International Office

4 Internationaliseringsbeleid uitvoeren ? Missing link ? Algemene diensten Departementaal Coördinator Ankerlectoren internationaliseringStudenten Griet t'Servranckx Departmental Coordinator International Office

5 kOOD International Activity  Verloning van elke vorm van ‘Internationale Activiteit’ ( stimuleren – verlonen)  Flexibel en op maat  Departementale studentenwerkgroep Internationalisering Multidisciplinaire minionderneming Griet t'Servranckx Departmental Coordinator International Office

6 Keuze OOD gestart als pilot  ECTS punten sprokkelen vanaf het eerste jaar  Opname in het derde jaar  Alle activiteiten voor internationalisering (internationale weken, congressen, buddy-werking, vertegenwoordiging en uitstippelen beleid, ondersteuning, …) die nog niet verloond waren Griet t'Servranckx Departmental Coordinator International Office

7 Beoogde competenties Talen  Verdiepen van de vreemde talenkennis en de (communicatieve ) vaardigheden in de moedertaal en in de vreemde talen Intercultureel/Internationaal/global  Verhogen van de Interculturele openheid en van de specifieke interculturele vaardigheden  Leren overleggen en samenwerken in een interculturele omgeving  Verhogen van de flexibiliteitszin en het aanpassingsvermogen in een interculturele context  Verhogen van de bewustwording van eigen identiteit en culturele eigenheid Personal skills  Verhogen van de organisatiezin en organisatorische vaardigheden  Stimuleren van ondernemings- en creativiteitszin  Verhogen van de autonomie en zelfredzaamheid Beroepsspecifiek  Uitbouwen van beroepsspecifieke competenties door middel van gevolgde bijscholingen en lessenreeksen, zomercursussen, congressen, uitwisselingsprojecten  Leren Interdisciplinair werken Griet t'Servranckx Departmental Coordinator International Office

8 Voorbeelden inhoud De inhoud van dit OOD kan verschillen al naar gelang de activiteiten en de gevolgde opleiding. Beoogde aantal werkuren (minimum 80) Elke inhoud dient te worden goedgekeurd door de OOD verantwoordelijke.  Deelname aan een Intensive Programme ( min 10 dagen)  Deelname aan een door je opleiding erkende zomercursus in het buitenland  Deelname aan een studentencongres (Unite ( allen), Florence (Verpleegkunde en Vroedkunde) of aan een door je opleiding erkende Internationale week)  Het volgen van een extra door de gastinstelling erkende taalcursus van de doeltaal in het gastland zelf  Het spelen van een actieve rol in de departementale en/of centrale buddywerking  Het extra begeleiden van inkomende Erasmusstudenten voor bepaalde OOD’s via tutorsessies en sessies van PAL  Het opnemen van de rol van Student International Officer voor je opleiding (o.a. mee uitbouwen van het beleid voor de opleiding, infomomenten, internationale week), deelnemen aan de departementale studentenraad voor International Office  Het opnemen van de rol van Student International Officer buiten je opleiding ( KHLeuven, studentennetwerken, nationale en internationale organisaties, ESN), internationale activiteiten mee organiseren en promoten ism je KHLeuven en/of departementale coördinator Internationalisering en je ankerlector) Griet t'Servranckx Departmental Coordinator International Office

9 Plus disseminatie Bij elk van de geciteerde opties hoort automatisch het dissemineren van de resultaten van je activiteiten en ervaringen via  de opmaak van het verslag ‘Internationalisering’ (link wiki)  de aanvulling en update van de wiki http://internatgt.khleuven.behttp://internatgt.khleuven.be  de opbouw van een infostand met verzameld informatief en PR materiaal voor allerlei info en PR momenten  een actieve deelname aan infomomenten Internationalisering  algemene G&T infoavond ( het opzetten van een infostand in de cafetaria en het informeren van de bezoekers via aangepast materiaal)  specifieke infomomenten per opleiding  de Departementale Internationale Week (presentatie en/of infostand) Griet t'Servranckx Departmental Coordinator International Office

10 Evaluatie  E-portfolio – logboek volgens vast sjabloon  Vermelding opdracht, tijdsbesteding, persoonlijk assessment  Product bijvoegen  Tussentijdse evaluaties via vast sjabloon met Tutor  Eindbespreking Griet t'Servranckx Departmental Coordinator International Office

11 Evaluatiesjabloon COMPETENTIE S/OUTCOMES HOOFD ACTIVITEIT DEEL ACTIVITEIT TIJDTIJD BEOORDELINGSTU DENT BEOORDELINGTUT OR FEEDBAC K communic atie /taal intercultura liteit personal skills beroepsspe cifiek Infoavond Communicatiepla n Affiche Mailings Database inschrijvingen Infobeurs:stands evaluatie A-B-C-D-E-Fx-F- NVT A-B-C-D-E-Fx-F- NVT A-B-C-D-E-Fx-F- NVT A-B-C-D-E-Fx-F- NVT A-B-C-D-E-Fx-F- NVT A-B-C-D-E-Fx-F- NVT A-B-C-D-E-Fx-F- NVT A-B-C-D-E-Fx-F- NVT A-B-C-D-E-Fx-F- NVT A-B-C-D-E-Fx-F- NVT A-B-C-D-E-Fx-F- NVT A-B-C-D-E-Fx-F- NVT Eindresulta at A-B-C-D-E-Fx-F- NVT Naam student:Jaar en Opleiding :


Download ppt "De ‘landing’ van internationalisering in de curricula : kOOD International Activity Griet t’Servranckx Departmental Coördinator international Office."

Verwante presentaties


Ads door Google