De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst KWALITEITSZORG IN INTERNATEN Regionale vergaderingen mei - juni 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst KWALITEITSZORG IN INTERNATEN Regionale vergaderingen mei - juni 2003."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst KWALITEITSZORG IN INTERNATEN Regionale vergaderingen mei - juni 2003

2 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst DOELSTELLINGEN VAN DE DAG Kennis maken met het instrument ZIN, de wijze van afnemen en verwerken Overzicht over werking verwerven Prioriteiten bepalen Achtergrondinformatie verwerken

3 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst AGENDA 1 Doelstellingen van de dag 2 Waar zijn we mee bezig? 3Het oude en het nieuwe traject

4 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst AGENDA 4Het zelfevaluatie-instrument voor internaten (ZIN) –Hoe werkt het? –De praktische kant van de zaak 5Hoe bepalen we prioriteiten op basis van de resultaten?

5 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst AGENDA 7Achtergrondinformatie bij de zelfevaluatie –Het proces –Condities / valkuilen –Rol van de beheerder

6 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst WAAR ZIJN WE MEE BEZIG? Een kwaliteitszorgsysteem voor internaten opzetten Om een KZ-systeem op de sporen te zetten / te houden maken we gebruik van een zelfevaluatie- instrument

7 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst WAAR ZIJN WE MEE BEZIG? De ontwikkeling van een instrument voor zelfevaluatie in internaten = OK Start / verder zetten van het proces van zelfevaluatie in internaten

8 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst AANKOPING BIJ DE REGIONALE STUDIEDAGEN

9 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst ONZE WERKWIJZE NA DE STUDIEDAGEN Verwerking van de groepsopdrachten Het instrument opmaken, samen met de pedagogische commissie en in het bijzonder Lea en Wim Het instrument en een mogelijk traject aan de pedagogische commissie voorstellen Bijsturing op basis van de reacties

10 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst HET TRAJECT Het instrument is klaar Diane en Gaby schrijven handleiding Wie wenst kan in juni of september beginnen: geïnteresseerden melden zich bij Lea Diane en Gaby volgen elk één internaat vanaf de eerste informatievergadering

11 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst Z ELFEVALUATIE- INSTRUMENT VOOR IN TERNATEN: ZIN

12 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst Zelfevaluatie-instrument voor internaten (ZIN)

13 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst

14 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst Kenmerken van het instrument Kenmerken van het instrument (1) ZIN = breed instrument alle relevante aspecten van het internaatsleven achteraf dieptewerking t.a.v. de werkpunten Bv. Wat loopt al goed, wat stoort mij, wat pakken we eerst aan?

15 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst Kenmerken van het instrument Kenmerken van het instrument (2) Tegensprekelijke uitspraken, op verschillende plaatsen Doel: heeft men eerlijk geantwoord?

16 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst Kenmerken van het instrument Kenmerken van het instrument (3) Het resultaat = het aanvoelen van de medewerkers = subjectief Spelen mee: - gemoedstoestand - recente ontwikkelingen in het internaat

17 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst Persoonlijk interpretatiekader = een bril waarmee we naar de werkelijkheid kijken, bepaald door onze opvattingen over een ‘goed’ internaat onder meer onze motivatie en onze taakopvatting

18 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst Kenmerken van het instrument Kenmerken van het instrument (4) De beoordeling van het resultaat doe je ZELF Het instrument biedt aandachtpunten, geen normen!!!

19 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst Kenmerken van het instrument Kenmerken van het instrument (5) De werkpunten (af te leiden uit kolom actie/prioriteit) = een uitdaging = aanzet tot nadenken = aanzet tot gesprek

20 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst PRAKTISCHE INFO Invultijd: ongeveer 1,5 uur Ieder vult het individueel in Niet samen invullen Wel beperken in de tijd 1 persoon inventariseert op computer (dienst internaten?)

21 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst ACHTERGROND- INFORMATIE BIJ ZELFEVALUATIE

22 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst PROCES ZELFEVALUATIE Voorbereiding Feitelijke en gewenste situatie met ZIN Vaststellingen beoordelen Werkpunten kiezen Plan opstellen en uitvoeren

23 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst KWALITEITSZORG: een cyclisch proces Bijstellen Plannen EvaluerenUitvoeren Henk Ritzen, 1998

24 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst Rekening houden met de haalbaarheid voor directie en team, de weerstanden, … Een geschikte aanpak kiezen die hiermee rekening houdt Het stappenplan met concrete afspraken maken Ruimte scheppen voor overleg DE VOORBEREIDING

25 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst Duidelijke informatie geven Vanuit positieve stimulansen vertrekken Motiveren De internaatsmedewerkers voldoende tijd geven SENSIBILISEREN

26 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst Een overlegcultuur bevorderen Medewerkers, internen en ouders op een eigen manier betrekken Meermaals uitleggen BELANG VAN COMMUNICATIE

27 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst De internaatsmedewerkers aanmoedigen en motiveren Middelen ter beschikking stellen Het voorbeeld geven: open staan voor inspraak, kritische houding t.o.v. eigen functioneren, … De werking sturen, de acties bewaken ROL VAN DE BEHEERDER

28 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst Inzicht verwerven in het proces van zelfevaluatie Deel per deel aanbieden en afwerken, niet alles tegelijk Structuur bieden Een sfeer van openheid en vertrouwen (beheerder & opvoeder,...) scheppen ROL VAN DE BEHEERDER

29 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst Ze nauw betrekken bij het zelfevaluatieproces Hen overtuigen van het (eigen)belang Het is nodig dat ze erop vertrouwen dat er iets (zal) gebeuren INTERNAATSMEDEWERKERS INTERNAATSMEDEWERKERS

30 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst PRIORITEITEN VERFIJNEN

31 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst 1ste mogelijkheid Maak een lijst van de belangrijkste werkpunten Ieder zet ze individueel in een eigen gekozen volgorde Geef deze door aan een collega Ieder probeert de gekregen volgorde te verdedigen (waarom) In consensus wordt samen een volgorde bepaald

32 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst 2de mogelijkheid De gekozen prioriteit nader bekeken: Noteer zeer concreet wat er op dat vlak reeds goed loopt op het internaat Noteer zeer concreet waar je tegenaan loopt en moet aangepakt worden

33 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst Orden die punten. Geef een 10 aan het werkpunt dat eerst moet aangepakt worden, een 5 aan wat op de tweede plaats moet aangepakt worden en 1 wat op de derde plaats komt.

34 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst ACTIEPLAN = een strategie om de gewenste verandering, betreffende één prioriteit, op gang te brengen. = een overzicht van opeenvolgende stappen, die één na één genomen worden, om een bepaalde prioriteit aan te pakken

35 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst Wat beoogt ZIN? Met zijn allen even afstand nemen van de gebruikelijke gang van zaken op het internaat om op basis van die informatie, die op een meer gesystematiseerde manier is bijeengebracht, met elkaar in gesprek te gaan en zo tot acties te komen die gericht zijn op behoud of vernieuwing.

36 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst DANK VOOR JE MEDEWERKING!


Download ppt "Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst KWALITEITSZORG IN INTERNATEN Regionale vergaderingen mei - juni 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google