De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schenktijden Stichting/vereniging gerelateerde activiteiten Persoonlijke feesten Sportief Ma t/m vrij 18.00 – 23.00 Za zo 15.00-19.00 Uitzondering: Als.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schenktijden Stichting/vereniging gerelateerde activiteiten Persoonlijke feesten Sportief Ma t/m vrij 18.00 – 23.00 Za zo 15.00-19.00 Uitzondering: Als."— Transcript van de presentatie:

1 Schenktijden Stichting/vereniging gerelateerde activiteiten Persoonlijke feesten Sportief Ma t/m vrij 18.00 – 23.00 Za zo 15.00-19.00 Uitzondering: Als er op za of zo een wed- strijd is dan tot 23.00 uur 8x (vooraf melden) Schenktijden: Zo t/m vr tot 00.00 Za 01.00 uur Niet toegestaan Sociaal-cultureelMa t/m zo 15.00 – 23.00 12x (vooraf melden) Schenktijden: Vrij en za 01.00 Zo t/m do 23.00 Binnen bebouwde kom geen horeca onbeperkt (vooraf ontheffing) Binnen bebouwde kom wel horeca 12x (vooraf melden) Schenktijden: Vrij en za 01.00 Zo t/m do 23.00 Levensbeschouwelijk Ma t/m zo 15.00 – 23.00Niet toegestaan

2 Zienswijzen sportief -Een uur voor tot een uur na de wedstrijd maar niet langer dan de nu aangegeven schenktijden -Schenktijden vanaf 15.00 uur is veel te laat er zijn al activiteiten voor deze tijd. Voorstel 13.00 uur of uiterlijk 14.00 uur -Huidige systeem een uur voor tot een uur na de wedstrijd alcohol mogen schenken handhaven -De schenktijden graag koppelen aan leeftijd ledenbestand. Indien ouder dan 18 jaar ruimere schenktijden -Geen meldingen van activiteiten -Termijn meldingen aanpassen van 3 naar 1 week -Sterke drank overal mogelijk maken -Waarom verschil tussen gerelateerde feesten bij sportief (8) en bij sociaal cultureel (12) alles graag naar 12

3 Zienswijzen sociaal cultureel -Feesten van persoonlijk aard nooit, behalve in kleinere dorpen waar geen horeca is voor eigen inwoners -12 uitzonderingen voor persoonlijke feesten is veel te veel -12 feesten van persoonlijke aard is veel te weinig. Graag onbeperkt mogelijk maken -De uitzondering indien er geen commercieel horecabedrijf aanwezig is, onbeperkt feesten van persoonlijke aard, is niet nodig men kan wel naar het dorp ernaast waar wel een commercieel horecabedrijf zit -Schenktijden tot 23.00 uur is veel te vroeg er zijn activiteiten tot 23.00 uur. Er wordt voorgesteld door verschillende indieners schenken tot 00.00 uur, enkelen 01.00 uur en enkelen 02.00 uur -Geen meldingen van activiteiten -Termijn meldingen aanpassen van 3 naar 1 week -Begrafenissen/condoleance uitzonderen van melden of van verordening -Reclame van persoonlijke feesten mogelijk maken

4 Zienswijzen levensbeschouwelijk Geen

5 Slijterijen Artikel 9. Prijsacties detailhandel Ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken aan te bieden voor gebruik elders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van één week of korter lager is dan 70% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd.

6 Zienswijzen slijterijen Men wil in plaats van 70/30 verhouding bij verkoop alcohol naar 50/50

7 Zienswijzen commerciële horecabedrijven Prijsacties (happy hours) mogen niet in de commerciële horecabedrijven, dit zou ook moeten gelden voor de para-commerciële bedrijven

8 Stellingen

9 Stelling 1 Door de huidige eindtijden voor het schenken van alcohol wordt oneerlijke mededinging voorkomen

10 Stelling 2 In het kader van alcoholontmoedigingsbeleid stunten we niet met prijzen

11 Stelling 3 Consumptieprijs van alcoholhoudende drank in de para-commerciële inrichtingen moet marktconform

12 Stelling 4 12 feesten van persoonlijke aard komt tegemoet aan functie dorpshuizen en belangen commerciële horeca

13 Stelling 5 Onderscheid para-commerciële inrichtingen en commerciële horeca in toekomst niet houdbaar

14 Horecagerelateerde zaken APV

15 Artikel 2:29 Sluitingstijd Het is de exploitant van een nachthoreca verboden bezoekers toe te laten tussen 02.00 uur en 07.00 uur. Onverminderd het gestelde in het eerste lid is het de exploitant van een horecabedrijf verboden om tot dit bedrijf behorende terras voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven van 24.00 uur tot 07.00 uur. Voor de periode van 1 juni tot en met 31 augustus geldt voor de vrijdag en zaterdag een afwijkend sluitingstijdstip van 01.00 tot 07.00 uur. Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

16 Verder worden de volgende zaken geregeld die van toepassing zijn op horecabedrijven Artikel 2:28 Exploitatie nachthoreca Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting Artikel 2:31a Terrassen Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten


Download ppt "Schenktijden Stichting/vereniging gerelateerde activiteiten Persoonlijke feesten Sportief Ma t/m vrij 18.00 – 23.00 Za zo 15.00-19.00 Uitzondering: Als."

Verwante presentaties


Ads door Google