De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opmaak trage wegenplan Methodiek i.s.m. Levuur. Stappenplan Provinciaal beleidsplan 2014: 1. Inventarisatie 2. Netwerk en actieplan opmaak 3. Uitvoering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opmaak trage wegenplan Methodiek i.s.m. Levuur. Stappenplan Provinciaal beleidsplan 2014: 1. Inventarisatie 2. Netwerk en actieplan opmaak 3. Uitvoering."— Transcript van de presentatie:

1 Opmaak trage wegenplan Methodiek i.s.m. Levuur

2 Stappenplan Provinciaal beleidsplan 2014: 1. Inventarisatie 2. Netwerk en actieplan opmaak 3. Uitvoering Inventarisatie Netwerk en actieplan Uitvoering Ongeveer 1 jaar Subsidieaanvraag > 30 km²: 6.000 euro < 30 km²: 4.000 euro

3 Waarom netwerk en actieplan? Inventarisatie o.b.v. Wegenregister Om ‘door het bos de bomen te zien’

4 Waarom netwerk en actieplan? Efficiënter werken (efficiëntere besluitvorming bij wijzigingsdossiers, efficiënter onderhoud, …) Voetgangersvriendelijk omgeving en aanmoediging duurzame verplaatsingen (belangrijk i.k.v. Klimaatneutraliteit, mobiliteitsdruk, …) Duurzaam beleid met trage verbindingen maximaal veiligheid. Je geeft aan de bevolking aan welke buurt- en voetwegen wanneer worden aangepakt en geeft inzicht in het tragewegenbeleid dat je gemeente volgt. Mogelijk vermijd je zo juridisch getouwtrek.

5 Waarom participatie bij trage wegen? Elkaars inzichten en ervaringen leren kennen (Gedeelde) verantwoordelijkheid -> actieve rol burgers stimuleren ALGEMEEN BELANG BOVEN INDIVIDUEEL BELANG => het netwerk in de praktijk sneller gerealiseerd en effectief gebruikt => prioriteiten worden gedragen door bevolking => samenwerking realisatie

6 Hoe hebben we dat aangepakt? Eigen methodiek ontwikkelt in Londerzeel en Haacht (2012-2013), ook met aandacht voor participatie -> participatievergadering: lage opkomst + luide roepers Eind 2014: bureau Levuur gegund Begin 2015: opstart uittekenen traject met 2 pilootgemeenten: Linter en Steenokkerzeel en 2 ‘Light’ steden: Vilvoorde en Halle Doel: draaiboek => gemeenten werken zelfstandig participatietraject rond trage wegen uit

7 Opmaak netwerk en actieplan: nadruk participatie Starten met een open einde Starten als een breed maatschappelijk project: maximale doelgroepen: ook eigenaars van buurt- en voetwegen, ouderen en kinderen,… Afgewerkte inventarisatie Duidelijke verwachtingen scheppen en naleven

8 Traject participatie Projectgroep 1Projectgroep 2 Projectgroep 3 Projectgroep 4 Participatiemoment 1: Bepalen noden en behoeften: waarom? Participatiemoment 2: bepalen wenslijnen Participatiemoment 3: bepalen trage wegen: wat? Terugkoppelingsmoment Momenteel opbouw draaiboek: definitieve voorstelling in oktober 2016 Kerngroep 1 Kerngroep 2Kerngroep 3Kerngroep 4

9 Kerngroep 1 1.Doelstelling gemeente: Waar wil de gemeente binnen een jaar staan? Wat wil ze met dit proces bereiken? Wie doet nu wat? -> input voor kompasnota 2.Bepalen doelgroepen (Inzoemsessie belanghebbenden) 3.Bepalen projectgroep 4.Bepalen wenslijnen 5.Communicatieplan opmaken (Inzoemsessie belanghebbenden)

10 Leden kerngroep Coördinator, liefst met minimaal basiskennis rond trage wegen. De coördinator is de spilfiguur voor het project: hij zet het project in gang en houdt er de vaart in, waakt over timing, maakt desgevallend de afspraken met de consultant, verdeelt rollen, plant overlegmomenten in, is mee actief tijdens de bijeenkomsten, is het aanspreekpunt ivm het project, zorgt voor (of regelt de) verslaggeving van vergaderingen en bijeenkomsten, … Mandataris met bevoegdheid (al dan niet officieel) rond trage wegen Hij zorgt voor de inbreng vanuit de politiek en zorgt voor draagvlak binnen het bestuur. Bevoegdheid landbouw: mandataris of medewerker GIS-medewerker: hij staat in voor alle taken rond de verwerking en analyse van geodata en het maken van kaartmateriaal Communicatie-medewerker: hij staat in voor de bekendmaking van je project via de communicatiekanalen van de gemeente en ondersteunt je bij alle communicatietaken. Inhoudelijke expert trage wegen: hij ondersteunt de coördinator op inhoudelijk vlak. Medewerker openbare werken Begeleider van de participatiemomenten Provincie eventueel

11 Traject participatie Projectgroep 1Projectgroep 2 Projectgroep 3 Projectgroep 4 Participatiemoment 1: Bepalen noden en behoeften: waarom? Participatiemoment 2: bepalen wenslijnen Participatiemoment 3: bepalen trage wegen: wat? Terugkoppelingsmoment Telkens terugkoppeling college na elk participatiemoment! Kerngroep 1 Kerngroep 2Kerngroep 3Kerngroep 4

12 Participatiemoment 1 Opmaak kompasnota: Per homogene groep: natuur, scholen, sport, landbouw, ….  Waarom zijn trage wegen belangrijk? -> gemeenschappelijke ‘Why’  Wat zijn voor jullie gedeelde behoeften en noden waarop Trage Wegen een antwoord kunnen bieden?  Welke bezorgdheden delen jullie n.a.v. Trage Wegen? Waarom is het belangrijk om hiermee zoveel mogelijk rekening te houden? Bijvoorbeeld: Alternatieve verbinding om je naar school, winkel, station, … te verplaatsen Aansluitingen op het openbaar vervoer Nuttige verbindingen Aanvullend netwerk op bestaand vervoersnetwerk Aandacht voor rolstoelgebruikers

13 Participatiemoment 2 Wenslijnen –en gebieden Wenslijn= lijn in vogelvlucht verbindingen binnen de gemeente tussen verschillende woonkernen verbinding met andere gemeenten steenweg alternatief schoolverbinding toerisme/wandellus Wensgebieden: Natuurgebieden Bosgebieden Mooie landschapsgezichten Erfgoed Kernen Motiveer waarom deze wenslijn of dit wensgebied belangrijk is Top prioritaire wenslijnen of -gebieden

14

15 Prioritaire wegen: puntensysteem Op maat van gemeenten, wel steeds wenslijnen prioritair Bijvoorbeeld -Weg op wenslijn: 10 punten -Wegje ligt op functionele (3 punten) of recreatieve route (1 punt) volgens motivatie participatie -Een officiële weg (Atlas, verkaveling, …) (3 punten) of niet (1 punt)

16

17 Participatiemoment 3

18 Opmaak actieplan Voor elke weg: -Rangschikking volgens prioirtait: punt + pollstock-oefening -Actie en raming -Periode actie: zicht op budget per jaar! -Intergemeentelijke of interdienstelijke samenwerking?

19 In de tijd Maand 1 Maand 2 Maand 3 Maand 4 Maand 5 Maand 6 Maand 7 Maand 8 Maand 9 Maand 10 Maand 11 Maand 12 Maand 13 Kerngroep College 1 (Verwandeling &) Projectgroep 1 College 2 Stakeholder 1 College 3 Projectgroep 2 Stakeholder 2 College 4 Uitwerken netwerk en puntensysteem College 5 College 6 Projectgroep 3 Stakeholder 3 Afwerken actieplan College 7 en gemeenteraad Evenement

20 Ondersteuning provincie 1.Voorzitten van de eerste kerngroep en de projectgroepen 2.Toelichting juridisch kader (enkel op eerste participatiemoment) 3.Print kaartmateriaal 4.Adviseren op andere kerngroepen vb. rond uitwerken puntensysteem, opmaak actieplan,…

21 Stand van zaken gemeenten Projectgroep 1 Affligem 21/06 Grimbergen 31/05 Lubbeek? Projectgroep 2: Bekkevoort 20/06 Projectgroep 3 Projectgroep 4 Participatiemoment 1: Bepalen noden en behoeften: waarom? Participatiemoment 2: bepalen wenslijnen Participatiemoment 3: bepalen trage wegen: wat? Terugkoppelingsmoment: Steenokkerzeel 16/04 Linter 19/06 Kerngroep 1 Vilvoorde: 02/06 Halle? Kerngroep 2Kerngroep 3Kerngroep 4

22 Wachtlijst Oude werkwijze (afronding) - Zemst - Kortenaken Inventarisatie: -Diest -Aarschot Wachtlijst -Begijnendijk -Geetbets -Merchtem -Roosdaal -Keerbergen -Kampenhout -Sint-Genesius-Rode

23 Documenten voor subsidie Samenwerkingsovereenkomst Kompasnota Wenslijnenkaart Categoriënkaart Actieplan Draaiboek najaar 2016: zelfstandig uitwerken trage wegenplan

24 Dank voor de aandacht! Meer info: sarah.vangeit@vlaamsbrabant.be 016/26.74.93 sarah.vangeit@vlaamsbrabant.be


Download ppt "Opmaak trage wegenplan Methodiek i.s.m. Levuur. Stappenplan Provinciaal beleidsplan 2014: 1. Inventarisatie 2. Netwerk en actieplan opmaak 3. Uitvoering."

Verwante presentaties


Ads door Google