De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORSTELLING SUBSIDIEREGLEMENT INFRASTRUCTUURWERKEN VZW’S VOOR NIET-STEDELIJKE INFRASTRUCTUUR Burgemeester en schepencollege Veerle Heeren, 13 december.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORSTELLING SUBSIDIEREGLEMENT INFRASTRUCTUURWERKEN VZW’S VOOR NIET-STEDELIJKE INFRASTRUCTUUR Burgemeester en schepencollege Veerle Heeren, 13 december."— Transcript van de presentatie:

1 VOORSTELLING SUBSIDIEREGLEMENT INFRASTRUCTUURWERKEN VZW’S VOOR NIET-STEDELIJKE INFRASTRUCTUUR Burgemeester en schepencollege Veerle Heeren, 13 december 2013 1

2 1) UITGANGSPUNTEN  Eén uniform reglement voor alle verenigingen  Niet-stedelijke infrastructuur  Min. investeringsbedrag 7.500,00 EUR  Veiligheid garanderen en verbeteren  Efficiënter beheer  Werking in stand houden of grondig verbeteren  Binnen budgettaire ruimte per belastingsjaar 2

3 2) WELKE VERENIGINGEN EN VZW’S KOMEN IN AANMERKING?  vzw – overgangsmaatregel voor feitelijke verenigingen (5 jaar – tot 31/12/2018)  minstens 3 jaar actief  minstens 60% Truienaar  3 jaar erkend door stedelijke adviesraden of lokalen tbv verenigingsleven en gemeenschapsvorming  geen onderneming voeren  1 aanvraag om de 3 jaar 3

4 3) WELKE ONROERENDE GOEDEREN KOMEN IN AANMERKING?  niet-stedelijke onroerende goederen -> 9 jaar gebruiksrecht (volledig en exclusief genot)  huurovereenkomst van minstens 9 jaar vanaf voltooiing werken  zakelijk recht van volle eigendom  zakelijk recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik (minstens 9 jaar)  op grondgebied Sint-Truiden  correct gebruik en goede huisvader  polyvalent gebruik 4

5 4) WELKE INVESTERINGEN KOMEN IN AANMERKING?  kosten bouw / verbouwing / renovatie / uitbreiding / herstellingswerken  investeringen ifv veiligheid (brand en inbraak)  beperkt tot investeringen met onroerend karakter  architectkosten  kosten keuringsbewijzen (gas, elektriciteit, veiligheidsinstallaties, EPB-norm) 5

6 5) WELKE KOSTEN KOMEN NIET IN AANMERKING?  aankoop bouwgronden  kosten van de roerende uitrusting van het lokaal, zoals:  bemeubeling  elektrische apparaten  werkings- en onderhoudsproducten  het gewone huurdersonderhoud 6

7 6) OVERIGE VOORWAARDEN  conform alle wettelijke bepalingen (stedenbouwkundige voorschriften) en verplichtingen, verordeningen en gebruiken  maximaal 1 aanvraagdossier lopende per gebouw 7

8 7) SUBSIDIEBEDRAG  op basis van gedetailleerde facturen  voorlopig subsidiebedrag / definitief subsidiebedrag  50% kosten, indien uitvoering aannemer  70% indien men werken zelf uitvoert  70 % architectkosten + kosten keuringsbewijzen  80% indien polyvalente uitstraling (minstens 3 verenigingen)  80% indien verhogen toegankelijkheid  maximaal 30.000,00 EUR voor een periode van 3 jaar – indien meer dan 5 verenigingen samen: maximaal 50.000 euro voor een periode van 3 jaar 8

9 8) AANVRAAGDOSSIER  getekend en gedateerd CBS met bijlagen  tot uiterlijk 1/10 (voor 2014 overgangsjaar – eerste indiening tot 30 april 2014)  gemotiveerde aanvraag - noodzaak en kader ifv veiligheid en/of efficiënter beheer  technische beschrijving met foto’s  financieel plan met 3 offertes en overzicht financieringsbronnen  timingwerken maximaal 3 jaar  regeling andere subsidies 9

10 9) INTERNE PROCEDURE  standaard aanvraagformulier tav CBS - kennisneming  subsidiecommissie: evaluatie, advies, coördinatie, controle  één aanspreekpunt binnen administratie: dhr. Ivo Brans  subsidiecommissie  Evaluatie noodzakelijkheid van de werken en financiële plan → advies binnen de 60 kalenderdagen aan CBS  CBS: goedkeuring dossiers - kennisgeving  start van de werken: 25% voorlopige subsidie  werken voor de helft uitgevoerd: na controle 50% voorlopige subsidie  werken voltooid of max. 3 jaar na indiening aanvraagdossier: na controle verslag subsidiecommissie en advies aan CBS → laatste verrekening 10

11 10) VERANTWOORDELIJKHEID COÖRDINATOR  coördinator = afgevaardigde financiële dienst (mevr. Patricia Maris)  dossierbeheer: van aanvang tot sluiting  organisatie vergaderingen subsidiecommissie + administratieve afhandeling  controle facturen  coördinatie controle werken  hoogdringendheid / overmacht  gratis ter beschikking stellen van openbare dienstverlening 11

12 11) SANCTIES  manifest onjuiste of zelfs valse verklaringen  niet naleven van de voorwaarden  misbruik  reeds teveel subsidie ontvangen  pro rata stopzetting activiteit / niet correct gebruik binnen 9 jaar 12


Download ppt "VOORSTELLING SUBSIDIEREGLEMENT INFRASTRUCTUURWERKEN VZW’S VOOR NIET-STEDELIJKE INFRASTRUCTUUR Burgemeester en schepencollege Veerle Heeren, 13 december."

Verwante presentaties


Ads door Google