De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subsidiereglementen voor culturele verenigingen. Bouwstenen Waarom wordt ondersteuning gegeven? Wie komt in aanmerking? Waarvoor kan je ondersteuning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subsidiereglementen voor culturele verenigingen. Bouwstenen Waarom wordt ondersteuning gegeven? Wie komt in aanmerking? Waarvoor kan je ondersteuning."— Transcript van de presentatie:

1 Subsidiereglementen voor culturele verenigingen

2 Bouwstenen Waarom wordt ondersteuning gegeven? Wie komt in aanmerking? Waarvoor kan je ondersteuning krijgen? Wat moet dat zijn? Hoe wordt dat geregeld?

3 Waarom? instrument Misbruik gemeenschapsgeld vermijden Beleidsdoelstellingen realiseren: – Nieuwe bewoners aantrekken – Meer (cultuur)aanbod – Beter cultuuraanbod – Culturele uitstraling voor gemeente – Meer deelname aan cultuur – Vereenzaming voorkomen – Overbruggen van de digitale kloof – … Zichtbaarheid gemeentebestuur (logo, optreden, …)

4 Wie? Wat is een vereniging? Hoe bewijzen? – Lidmaatschap cultuurraad? – Cultuur? – Zetel? Bestuursleden? – Jaarprogramma – Historiek

5 Waarvoor? Werking Project

6 Wat? Meeste gemeenten: infrastructuur, logistiek, subsidie en promotie Andere samenwerkingsmogelijkheden

7 Decreet Lokaal Cultuurbeleid: voorwaarden facultatieve subsidiëring – Cultuurbeleidsplan met raming ondersteuning van het culturele werk, op basis van participatieproces en met advies van cultuurraad – Cultuurbeleidscoördinator werkt in nauw overleg met het culturele werkveld – Infrastructuur van min. gemeenschapscentrum (tento-ruimte, lokalen en polyvalente zaal) – Subsidiereglement ter ondersteuning van verenigingen voor een totaalbedrag van min. 0,8 euro per inwoner (of in natura)

8 Hoe? Forfaitair of reëel? Puntensysteem Hoe bewijzen?

9 Waarom? Het verenigingsleven levert een waardevolle bijdrage aan de gemeenschap Wie? Alle traditionele en nieuwe verenigingen cultuur-jeugd-sport-welzijn… Waarvoor? Basiswerking Wat? Werkingssubsidie, waarschijnlijk beperkt (omdat er veel gegadigden zijn) Hoe? Forfaitair, zonder veel bewijslast of procedures Scenario 1

10 Waarom? Culturele uitstraling voor de gemeente: meer en beter aanbod en publiek Wie? Verenigingen en particulieren die activiteiten organiseren Waarvoor? Programmatie, evenementen, … met bovenlokaal bereik Wat? Projectsubsidie, aanzienlijk bedrag Hoe? Publieksopkomst en –herkomst bewijzen, niet: bewijzen zoveel activiteiten per jaar En: begeleiding op maat door gemeente + vermelding logo gemeente door de organisator Scenario 2

11 Waarom? Stimuleren dat mensen actief bezig zijn met kunst en cultuur in de gemeente Wie? Amateurkunstenverenigingen (beeldende kunst, muziek, toneel, foto, …) Waarvoor? Basiswerking Wat? Werkingssubsidie Hoe? Op basis van aantal leden En: infrastructuur en logistiek ter beschikking stellen, speel/toonkansen bieden Scenario 3

12 Waarom? Nieuwe jonge bewoners aantrekken = culturele uitstraling vergroten + aanbod voor kinderen Waarom? Burgerzin aanzwengelen = engagement in bestuur vereniging aanmoedigen Waarom? Sociaal weefsel tussen oude en nieuwe bevolking versterken = ledenwerving, activiteiten open voor niet-leden, … Scenario’s 4, 5, 6, …

13 Oefening: drempels voor verenigingen

14 Nele Bogaert Stafmedewerker lokaal cultuurmanagement


Download ppt "Subsidiereglementen voor culturele verenigingen. Bouwstenen Waarom wordt ondersteuning gegeven? Wie komt in aanmerking? Waarvoor kan je ondersteuning."

Verwante presentaties


Ads door Google