De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAKDIDACTIEK PEDAGOGIEK Bijeenkomst 2.1 Kopopleiding – Vakdidactiek 9-11-2015 Docent: Sanne van Kessel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAKDIDACTIEK PEDAGOGIEK Bijeenkomst 2.1 Kopopleiding – Vakdidactiek 9-11-2015 Docent: Sanne van Kessel."— Transcript van de presentatie:

1 VAKDIDACTIEK PEDAGOGIEK Bijeenkomst 2.1 Kopopleiding – Vakdidactiek 9-11-2015 Docent: Sanne van Kessel

2 Thema: Inleiding Activerende didactiek  Wat is activerende didactiek en wat is samenwerkend leren?  ICT en activerende didactiek

3 Inhoud bijeenkomst 2.1 1. Welkom 2. Kennismaken 3. ‘ff checken’ 4. VAD leertaak 2 5. (Groeps) Opdracht SL leren 6. Afsluiting 7. Voorbereiding bijeenkomst 2.2

4 Wie ben ik? Sanne van Kessel – sanne.vankessel@han.nlsanne.vankessel@han.nl …. …… …….. Wie zijn jullie?

5 Lesdoelen De student kan: illustreren wat het verschil is tussen ‘bij elkaar zitten’ en samenwerkend leren het doel van samenwerkend leren uitleggen aan een medestudent 5 sleutelbegrippen toepassen in een praktische opdracht didactische keuzes t.a.v. samenwerkend leren beargumenteren

6 ‘ff checken’ 1. Wat is het verschil tussen samenwerkend leren en samen met elkaar werken? (individueel) 2. Welke 5 sleutelbegrippen zijn van belang bij samenwerkend leren? (individueel) ---------------------------------------------------------- 3. Deel je antwoorden met je buur (tweetallen) 4. Her en der beurten (klassikaal)

7 Bij elkaar zittenSamenwerkend leren Leerlingen gewoon bij elkaar zettenPositieve onderlinge afhankelijkheid; zorgen dat leerlingen elkaar nodig hebben Een leerling die het initiatief neemt, groepsleider Iedereen is mede verantwoordelijk en levert een bijdrage Groepjes vaak homogeen samengesteld, doorgaans naar eigen keuze van de leerlingen Groepjes ook heterogeen samengesteld, vaak door de docent Grote kans dat sommige leerlingen meeliftenVaak taken en rollen voor leerlingen Leerling alleen verantwoordelijk voor zichzelfGedeeld leiderschap Docent die zelf veel initiatief neemt omdat de verantwoordelijkheid bij hem blijft Leerlingen die onderling de taak van de docent overnemen: docent wacht op vragen GroepstaakInstructie op taak, werkwijze, samenwerking en individuele bijdrage Sociale vaardigheden verondersteldSociale vaardigheden direct onderwezen Docent negeert de groep als groepDe docent observeert, begeleidt en intervenieert Er is weinig aandacht voor groepsprocessenGroepsprocessen krijgen regelmatig en systematisch aandacht

8 Vijf criteria voor SWL 1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid; de opdracht is zo geformuleerd, dat de leerlingen elkaar nodig hebben voor een goed resultaat 2. Individuele aanspreekbaarheid; elk groepslid is zowel verantwoordelijk voor een eigen inbreng als voor het groepsresultaat en kan dus op beiden aangesproken worden 3. Interactie; de inhoud van de opdracht nodigt uit tot interactie en de opstelling is bevorderlijk voor die interactie 4. Sociale vaardigheid; de voor samenwerking benodigde vaardigheden worden expliciet aangeleerd 5. Aandacht voor het proces; laat een samenwerkingsopdracht altijd volgen door een nabespreking op proces en inhoud

9 VAD leertaak 2 AD/SL  Zie WIKI -> Vakdidactiek algemeen -> Leertaken -> Leertaak 2 Vakdidactiek ADSL  Voorbereiden, uitvoeren, evalueren van een vorm van activerend en samenwerkend leren  Expliciet instructie, begeleiding, nabespreking uitschrijven  Feedback van WPB voor uitvoering op lesvoorbereiding en na uitvoering op handelen  Inleveren: 4 januari kans 1 (schriftelijk + digitaal) 25 januari kans 2

10 (Groeps) Opdracht SW leren 1. Pak je voorbereiding ‘deel A’ erbij 2. Maak drietallen 3. Kijk op WIKI 2.2 naar ‘deel B’ van de opdracht Ontwerp gezamenlijk één voorbereiding van een samenwerkend leren opdracht (4. Volgende les, 2.2: Opdracht SW leren bespreken en feedback geven/ontvangen

11 Afsluiting van de les ? Wat ga je komende periode inzetten om het samenwerken leren in je lessen te bevorderen? Benoem/ beschrijf 2 concrete punten.

12 Voorbereiding bijeenkomst 2.2  Voorbereiding vandaag op de WIKI


Download ppt "VAKDIDACTIEK PEDAGOGIEK Bijeenkomst 2.1 Kopopleiding – Vakdidactiek 9-11-2015 Docent: Sanne van Kessel."

Verwante presentaties


Ads door Google