De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beelden om te kiezen Docentendag Politicologie Elly te Molder & Juul Willen Donderdag 31 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beelden om te kiezen Docentendag Politicologie Elly te Molder & Juul Willen Donderdag 31 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Beelden om te kiezen Docentendag Politicologie Elly te Molder & Juul Willen Donderdag 31 oktober 2013

2 Eindtermen Inhoudsdomeinen: Denken op verschillende niveaus. Hoe komen we tot vragen / opdrachten die leerlingen op hogere niveaus laten denken? Vaardigheidsdomein Informatievaardigheden Argumentatievaardigheden Onderzoeksvaardigheden Verbeeldingsvaardigheden Reflectievaardigheid Hoe komen we tot vragen/opdrachten waardoor leerlingen deze vaardigheden oefenen en uiteindelijk zelfstandig gebruiken?

3 Denkvaardigheidsopdracht Aansprekend probleem, zonder eenduidig antwoord Er is geen eenduidige aanpak om het probleem op te lossen Activeert het denken Gebruik van bestaande kennis Overleggen, samenwerken Niet alleen ‘weten wat’, ook ‘weten hoe’

4 Werken met “beelden”? Verbeelden -Ideevorming -Alternatieve zienswijzen en oplossingen Argumenteren -Ver(ant)woorden eigen gedachtegang Visualiseren -Waarnemen, beschrijven, benoemen -Interpreteren Inzetten als bron -Analyseren -Beoordelen

5 Praktijk: Woordster Liberalisme Individuele vrijheid Rol van de overheid Liberalisme Particulier initiatief Individuele vrijheid Samenleving Rol van de overheid

6 Praktijk: Woordster Liberalisme

7 Liberalisme Particulier initiatief Individuele vrijheid Samenleving Rol van de overheid Praktijk: Woordster Liberalisme

8 Denken: Taak- / Vraagsoort Informatie -begripsvraag -selectievraag -bewerkingsvraag -aanvaardbaarheidsvraag Standpuntbepaling -argumentenvraag -standpuntvraag -afwegingsvraag

9 Praktijk: Beelden om te kiezen Voorkennis: Politieke stromingen Ronde 1. Taak Campagneteam Verkiezingsfolder /foto /onderschrift Ronde 2. Taak campagneteam Verkiezingsaffiche / slogan. Ronde 3. Cie. van uitgangspunten peerfeedback

10 Denken: Taak- / Vraagsoort Informatie -begripsvraag -selectievraag -bewerkingsvraag -aanvaardbaarheidsvraag Standpuntbepaling -argumentenvraag -standpuntvraag -afwegingsvraag

11 Beeld als bron

12 Context van het beeld belangrijk Beter leren kijken Veel vakkennis nodig. Beeldanalyse

13 Praktijk: Beelden om te onthouden Leerlingen moeten een afbeelding natekenen (streven naar een kopie); Korte activiteit; Doet beroep op samenwerken, visueel vermogen aandacht voor detail en belang van het algemene beeld; Principes van SL in de praktijk gebracht. Positieve wederzijds afhankelijk Individuele aanspreekbaarheid Directe interactie en sociale vaardigheid

14 Praktijk: Beelden om te onthouden Instructie1 Kleine groepen, 3 of 4 personen 1 tekening omgedraaid op bureau Per groepje: 1 leerling mag komen kijken (20 seconden) Interval 1 minuut. Instructie vooraf: “Je krijgt een afbeelding te zien. Hier op het bureau ligt die afbeelding. Om de beurt mogen jullie kort komen kijken. Het is de bedoeling dat jullie de afbeelding zo goed mogelijk natekenen. Je mag tijdens het kijken geen pen, papier of potlood gebruiken. Bedenk een manier om dit zo goed mogelijk te doen.”

15 Praktijk: Beelden om te onthouden Instructie2 Tijdens eerste rond ondersteunt de docent door leerlingen de tip te geven nog eens goed na te denken over de strategie: hoe kijk je naar een afbeelding. Elk groepje van vier mag 2x komen kijken (groepjes van drie samen 8 keer) De docent loopt rond en observeert (luistert en kijkt naar groepsactiviteiten) ter voorbereiding op de nabespreking Nadat ieder groepje 2x is geweest is er nog 5 minuten om de tekening af te maken

16 Praktijk: Beelden om te onthouden Rutte

17 Praktijk: Beelden om te onthouden Nabespreking Bespreken: Strategie / aanpak Bespreken: Wat geleerd? Bespreken: Aan de hand van richtvragen voor de vakinhoud Bespreken: Waarom deze oefening / opdracht? Maar ook mogelijk: 1.Hoe was het om te doen? Moeilijk, leuk, … ? 2.Wat moet je kennen en kunnen om dit goed te kunnen doen?? 3.Welke denkactiviteiten heb je gebruikt?

18 Beeld als bron Vorm: hoe is het gemaakt? -Soort afbeelding / werk -Plaatsen van personen in de afbeelding -Waar valt het licht op? -ed. Inhoud: wat stelt het voor? -Wat zijn de personen aan het doen? -Waar kijken de personen naar? -Wat voor voorwerpen zie je? -Welke symbolen zie je? Functie: waarom/waarvoor is het gemaakt? -Nieuwsvoorziening -Politieke, religieuze boodschap

19 Contact? e.temolder@docentenacademie.ru.nl j.willen@docentenacademie.ru.nl Wil u eventueel deelnemen aan een nog op te richten ontwikkelgroep ML & MW? Meld dit dan aan een van ons beiden Wil u de beschikking hebben over digitaal materiaal van de besproken werkvormen, richt dan uw verzoek aan een van ons beiden.


Download ppt "Beelden om te kiezen Docentendag Politicologie Elly te Molder & Juul Willen Donderdag 31 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google