De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Caspar Boendermaker Wissenkerke, 26 september 2013 Afwegingen MFA / Stadspolder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Caspar Boendermaker Wissenkerke, 26 september 2013 Afwegingen MFA / Stadspolder."— Transcript van de presentatie:

1 Caspar Boendermaker Wissenkerke, 26 september 2013 Afwegingen MFA / Stadspolder

2 Onderwerpen –MFA & Stadspolder –Ambities en varianten –Aannames –Inzicht in investeringen, exploitatielasten en NCW –Scenario’s –Keuzes Afwegingen MFA / Stadspolder 2 |

3 MFA & Stadspolder Doel van onze inzet: Inzichtelijk maken van de impact van investeringen in voorzieningen in de Stadspolder in relatie tot de grondexploitatie(s) en de gemeentebegroting. Afwegingen MFA / Stadspolder 3 |

4 Ambities & Varianten Ambities: investeren nodig om taken / verantwoordelijkheden van de gemeente uit te voeren Varianten: mogelijkheden om ambities al dan niet te realiseren Bijv. ambitie = zorgdragen voor goede onderwijshuisvesting in Kortgene varianten = 1. geen nieuwbouw, maar groot onderhoud om levensduur huidige lokatie te verlengen; 2. nieuwbouw in Stadspolder, conform PvE 3. op korte termijn geen nieuwbouw maar uitvoeren minimaal pakket aan achterstallig onderhoud en nieuwbouw over 5 jaar V Afwegingen MFA / Stadspolder 4 |

5 Inzicht in investeringen en exploitatie –Investeringen –Exploitatiekosten & lasten (voor gemeente en voor derden) –Kapitaallasten –Netto contante waarde Afwegingen MFA / Stadspolder 5 |

6 Gehanteerde aannames Afwegingen MFA / Stadspolder 6 | Gehanteerde aannames zijn gebaseerd op: –Diverse bronnen; vastgestelde grondexploitatie Stadspolder juni 2013, 0-scenario’s Stadspolder, Haalbaarheidsonderzoek Massaki, gemeentebegroting –In aantal gevallen aangevuld met eigen aannames –Alle aannames zijn besproken met gemeente Noord Beveland

7 Scenario’s 1.Niet investeren (stil leggen) 2.Uitvoeren plannen Stadspolder (volledige ambitie) 3.Uitvoeren plannen Stadspolder (basispakket) 4.Uitvoeren plannen over 5 jaar (uitstel) 5.Stadspolder obv basispakket met tegenvallende grondexploitaties (zwaar weer) Scenario’s zijn afgezet tegen het beschikbare budget; - meerjaren raadsvoorstel: 100% van de investeringen (=6,6 mln); - bezuiniging van 25%: 75% van de investeringen (=4,95 mln); Afwegingen MFA / Stadspolder 7 |

8 Belangrijkste aandachtspunten: –Investeringskosten in Maatschappelijke voorzieningen zijn tamelijk zeker –Inschatting exploitatiekosten en opbrengsten zijn tamelijk zeker –Inschatting netto opbrengsten (of kosten) grondexploitaties zijn onzeker Aandachtspunten bij scenario;s Afwegingen MFA / Stadspolder8 |

9 –Groot onderhoud voorzieningen nodig –Grex Stadspolder afboeken naar agrarische waarde –Geen vrijkomende lokaties waar nieuwe grex wordt geopend (lokatie school & dorpshuis en locatie tennis) Scenario ‘stil leggen’ Afwegingen MFA / Stadspolder9 | InvesteringNCW Voorzieningen-3,2-3,8 Grex Stadspolder -1,9 Grex Vrijkomende grond 0,0 Totaal-5,2-5,8

10 –Nieuw voorzieningencluster –Tevens nieuwe lokatie brandweer en tennis –Grex Stadspolder ontwikkelen conform vastgestelde plan (15 jr) –Twee nieuwe grondexploitaties (lokatie school & dorpshuis en locatie tennis) Scenario ‘volledige ambities’ Afwegingen MFA / Stadspolder10 | InvesteringNCW Voorzieningen-6,2-6,0 Grex Stadspolder +1,6+0,5 Grex Vrijkomende grond +0,9+0,6 Totaal-3,7-4,9

11 –Nieuw voorzieningencluster –Geen nieuwe lokatie brandweer en tennis –Grex Stadspolder ontwikkelen conform vastgestelde plan (15 jr) –Alleen nieuwe grondexploitaties lokatie school & dorpshuis –Minder ambitie, minder investeringen, minder grondopbrengsten, minder risico Scenario ‘basis’ Afwegingen MFA / Stadspolder11 | InvesteringNCW Voorzieningen-5,6-5,5 Grex Stadspolder +1,6+0,5 Grex Vrijkomende grond +0,4+0,3 Totaal-3,6-4,7

12 –Volledige ambitie, maar eerst 5 jaar pas op de plaats –Minimaal groot onderhoud aan bestaande voorzieningen –Over 5 jaar nieuw voorzieningencluster incl brandweer en tennis –Grex Stadspolder ontwikkelen in 10 jr (eerste 5 jaar niets, daarna uitgifte in 10 jaren) –Over 5 jaar tevens nieuwe grondexploitaties lokatie school & dorpshuis –Uitstel, geen afstel Scenario ‘uitstel’ Afwegingen MFA / Stadspolder12 | InvesteringNCW Voorzieningen-6,7-5,8 Grex Stadspolder +1,1+0,3 Grex Vrijkomende grond +0,9+0,6 Totaal-4,7-4,9

13 –Grondopbrengsten vallen tegen –Nieuw voorzieningencluster –Geen nieuwe lokatie brandweer en tennis –Grex Stadspolder conform vastgestelde plan (15 jr), opbrengsten op -33% –Nieuwe nieuwe grondexploitaties lokatie school & dorpshuis uitgifte tegen boekwaarde –Grootste verschil is opbrengsten Stadspolder. Scenario ‘zwaar weer’ Afwegingen MFA / Stadspolder13 | InvesteringNCW Voorzieningen-5,6-5,5 Grex Stadspolder -0,8-1,3 Grex Vrijkomende grond +0,5+0,3 Totaal-5,9-6,5

14 Overzicht van alle scenario’s Afwegingen MFA / Stadspolder14 | Investering Stil leggen Ambi- tieus BasisVer- traagd Zwaar weer Voorzieningen-3,2-6,2-5,6-6,7-5,6 Grex Stadspolder-1,9+1,6 +1,1-0,8 Grex Vrijkomende grond 0,0+0,9+0,4+0,9+0,5 Totaal-5,2-3,7-3,6-4,7-5,9 Ntto contante waarde Stil leggen Ambi- tieus basisVer- traagd Zwaar weer Voorzieningen-3,8-6,0-5,5-5,8-5,5 Grex Stadspolder-1,9+0,5 +0,3-1,3 Grex Vrijkomende grond 0,0+0,6+0,3+0,6+0,3 Totaal-5,8-4,9-4,7-4,9-6,5

15 –In meerjarenbegroting is rekening gehouden met kapitaallasten nieuwe voorzieningen (6,6 mln; 4,95 mln indien -25% bezuiniging) –In meerjarenbegroting is rekening gehouden met exploitatielasten bestaande voorzieningen –In geval van nieuwbouw voorzieningen vallen de exploitatielasten iets lager uit. Budget Afwegingen MFA / Stadspolder15 |

16 Grafische weergave budget vs scenario’s Afwegingen MFA / Stadspolder16 | Uitgaande van scenario ‘basis’ past de investering in nieuwe voorzieningen binnen beschikbare budget. Het ambitieuze scenario past niet binnen het budget na bezuiniging.

17 Belangrijkste afwegingen –Investeren in nieuwbouw voorzieningen vs investeren in groot onderhoud bestaande voorzieningen; –Investeren in volledige ambities of in gefaseerde ontwikkeling (eerst school/gym/opvang/dorpshuis; tennis en brandweer alleen indien verplaatsen indien klant voor grond vrijkomende locatie); –Grex Stadspolder continueren al dan niet aangevuld met nieuwe grex lokatie school/dorpshuis en lokatie tennis –Investeringen redelijk goed in te schatten, exploitaties voorzieningen ook. Grondexploitaties met grotere onzekerheden omgeven. –Inzetten op Stadspolder in combinatie met terughoudendheid tav andere grondexploitaties beperkt onzekerheden in Grex Stadspolder. Afwegingen MFA / Stadspolder 17 |

18 Boendermaker@bngadvies.nl Bedankt voor uw aandacht

19 Afwegingen MFA / Stadspolder 19 |

20 Grafische weergave budget vs scenario’s incl resultaat grondexploitatie Afwegingen MFA / Stadspolder20 | Meewegen grondexploitaties toont dat de budgettaire consequenties veel moeilijker zijn in te schatten.


Download ppt "Caspar Boendermaker Wissenkerke, 26 september 2013 Afwegingen MFA / Stadspolder."

Verwante presentaties


Ads door Google