De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infrastructuur en verkeersveiligheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infrastructuur en verkeersveiligheid"— Transcript van de presentatie:

1 Infrastructuur en verkeersveiligheid
Kosten van verkeersonveiligheid cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening 36e Prof. R. Van Cauterenleerstoel

2 Kosten verkeersonveiligheid
Maatschappelijke kosten (Cost 313, R. Elvik) Medische kosten: behandeling slachtoffers, revalidatie Herstelkostenmethode: extra uitgaven veroorzaakt door ongevallen zoals medische kosten, afhandelingskosten, materiele schade Productieverlies: tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, geheel wegvallen productie (dode) Human capital methode: bepaalt waarde van productie voortgebracht door slachtoffers indien niet betrokken bij ongeval Immateriële schade: verlies aan kwaliteit van leven (slachtoffers en naasten) zoals pijn, verdriet, verlies levensvreugde Willingness-to-pay: betalingsbereidheid van mensen om leed te besparen cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening 36e Prof. R. Van Cauterenleerstoel

3 Kosten verkeersonveiligheid
Materiele kosten: beschadigingen aan voertuig, lading, infrastructuur Berekening koste op basis van verzekeringsgegevens Afhandelingskosten ongevallen: politie, brandweer, wegbeheerder, parket, verzekering, bergers NIS gegevens en verzekeringsgegevens Filekosten: inschatting: congestie a.g.v. ongevallen bedraagt 20% van totale congestie (USA: 50%) Omvang tijdverlies en waardering tijdverlies cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening 36e Prof. R. Van Cauterenleerstoel

4 Bijdrage van kostencategorieën
% bijdrage aan kost Medische kosten 2% Productieverlies 25% Materiële kosten 15% Immateriële kosten 50% Afhandelingskosten 6% Filekosten Totaal 100% cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening 36e Prof. R. Van Cauterenleerstoel

5 Kosten verkeersonveiligheid
Indien alle kosten worden meegenomen Kosten per dode: ± 3,6 miljoen Euro (ETSC) Waarde verschilt sterk per land Hoogte immateriële schade Productiviteit Verhouding doden en gewonden Kosten verkeersveiligheid: 1,3% – 3,2% van BNP cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening 36e Prof. R. Van Cauterenleerstoel

6 Kosten-batenanalyse verkeersveiligheidmaatregelen
Wegen de baten van een maatregel vanuit maatschappelijk oogpunt op tegen de kosten (financieel-economisch, veiligheid, emissies, congestie) Inzicht in kosten en baten van belang voor: Voorbereiding en evaluatie beleid Vergelijking met andere beleidssectoren Kosten-batenanalyses van maatregelen Maatschappelijke rentabiliteit van een maatregel Prioriteren van maatregelen(pakketten) Afweging tussen investeringen op verschillende beleidsterreinen Eventueel: Kosteneffectiviteitsberekening  Verkeersveiligheidseffecten en investeringskosten cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening 36e Prof. R. Van Cauterenleerstoel

7 Onderdelen Kosten-batenanalyse (1)
Belangrijke onderdelen van een KBA zijn: Vergelijking van alternatieven Vergelijken situatie met en zonder toepassing maatregel (nulalternatief) Bepalen kosten en effecten Effecten: veiligheid, mobiliteit en milieu Kosten: aanpassing infrastructuur en voertuigen (invoeringskosten), onderhouds- en handhavingskosten (operationele kosten) Effecten monetariseren (in geld uitdrukken) Sommige effecten hebben geen marktprijs (alternatieve benadering zoals Hedonische-prijzenmethode) cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening 36e Prof. R. Van Cauterenleerstoel

8 Onderdelen Kosten-Batenanalyse (2)
Tijdsaspecten: investeringen en effecten over langere periode vergelijken (10 à 20 jaar) Effecten op termijn wegen minder zwaar mee Contante waarde van baten en kosten (discontovoet 4%) Rendementsberekeningen Verhouding contante waarde baten en kosten Rendementsberekening kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd: land, gewest, regio, gemeente) Rekening houden met onzekerheden EC: ROSEBUD-project; praktisch toepasbare methode voor KBA en KEA cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening 36e Prof. R. Van Cauterenleerstoel

9 Voorbeeld KBA van twee pakketten van maatregelen (Elvik & Amundsen)
cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening 36e Prof. R. Van Cauterenleerstoel

10 Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening
Problemen Niet alle gunstige maatregelen worden doorgevoerd: De mogelijkheid om voertuigeisen op te stellen ontbreekt (bevoegdheid EU) Kosten-effectiev maatregelen kunnen ongunsigb zijn voor de individuele weggebruiker Vaak geeft men prioriteit aan andere beleidsdoelen Niet alle gunstige maatregelen worden op een correcte wijze Doorgevoerd: Onjuiste diagnose Andere belangen prevaleren (bijv. herinrichting zwarte punten) cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening 36e Prof. R. Van Cauterenleerstoel

11 Verkeersveiligheidsverkenner voor de regio
Instrumentarium om gunstige maatregelen op te sporen Integrale afweging (KBA) cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening 36e Prof. R. Van Cauterenleerstoel

12 Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening
cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening 36e Prof. R. Van Cauterenleerstoel


Download ppt "Infrastructuur en verkeersveiligheid"

Verwante presentaties


Ads door Google