De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus 2007-2008Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Infrastructuur en verkeersveiligheid Kosten van verkeersonveiligheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus 2007-2008Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Infrastructuur en verkeersveiligheid Kosten van verkeersonveiligheid."— Transcript van de presentatie:

1 cursus 2007-2008Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Infrastructuur en verkeersveiligheid Kosten van verkeersonveiligheid

2 cursus 2007-2008Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Kosten verkeersonveiligheid Maatschappelijke kosten (Cost 313, R. Elvik)  Medische kosten: behandeling slachtoffers, revalidatie  Herstelkostenmethode: extra uitgaven veroorzaakt door ongevallen zoals medische kosten, afhandelingskosten, materiele schade  Productieverlies: tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, geheel wegvallen productie (dode)  Human capital methode: bepaalt waarde van productie voortgebracht door slachtoffers indien niet betrokken bij ongeval  Immateriële schade: verlies aan kwaliteit van leven (slachtoffers en naasten) zoals pijn, verdriet, verlies levensvreugde  Willingness-to-pay: betalingsbereidheid van mensen om leed te besparen

3 cursus 2007-2008Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Kosten verkeersonveiligheid  Materiele kosten: beschadigingen aan voertuig, lading, infrastructuur  Berekening koste op basis van verzekeringsgegevens  Afhandelingskosten ongevallen: politie, brandweer, wegbeheerder, parket, verzekering, bergers  NIS gegevens en verzekeringsgegevens  Filekosten: inschatting: congestie a.g.v. ongevallen bedraagt 20% van totale congestie (USA: 50%)  Omvang tijdverlies en waardering tijdverlies

4 cursus 2007-2008Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Bijdrage van kostencategorieën Kostencategorie% bijdrage aan kost Medische kosten2% Productieverlies25% Materiële kosten15% Immateriële kosten50% Afhandelingskosten6% Filekosten2% Totaal100%

5 cursus 2007-2008Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Kosten verkeersonveiligheid Indien alle kosten worden meegenomen Kosten per dode: ± 3,6 miljoen Euro (ETSC) Waarde verschilt sterk per land Hoogte immateriële schade Productiviteit Verhouding doden en gewonden Kosten verkeersveiligheid: 1,3% – 3,2% van BNP

6 cursus 2007-2008Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Kosten-batenanalyse verkeersveiligheidmaatregelen Wegen de baten van een maatregel vanuit maatschappelijk oogpunt op tegen de kosten (financieel-economisch, veiligheid, emissies, congestie) Inzicht in kosten en baten van belang voor: Voorbereiding en evaluatie beleid Vergelijking met andere beleidssectoren Kosten-batenanalyses van maatregelen Maatschappelijke rentabiliteit van een maatregel Prioriteren van maatregelen(pakketten) Afweging tussen investeringen op verschillende beleidsterreinen Eventueel: Kosteneffectiviteitsberekening  Verkeersveiligheidseffecten en investeringskosten

7 cursus 2007-2008Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Onderdelen Kosten-batenanalyse (1) Belangrijke onderdelen van een KBA zijn: Vergelijking van alternatieven Vergelijken situatie met en zonder toepassing maatregel (nulalternatief) Bepalen kosten en effecten Effecten: veiligheid, mobiliteit en milieu Kosten: aanpassing infrastructuur en voertuigen (invoeringskosten), onderhouds- en handhavingskosten (operationele kosten) Effecten monetariseren (in geld uitdrukken) Sommige effecten hebben geen marktprijs (alternatieve benadering zoals Hedonische-prijzenmethode)

8 cursus 2007-2008Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Onderdelen Kosten-Batenanalyse (2) Tijdsaspecten: investeringen en effecten over langere periode vergelijken (10 à 20 jaar) Effecten op termijn wegen minder zwaar mee Contante waarde van baten en kosten (discontovoet 4%) Rendementsberekeningen Verhouding contante waarde baten en kosten Rendementsberekening kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd: land, gewest, regio, gemeente) Rekening houden met onzekerheden EC: ROSEBUD-project; praktisch toepasbare methode voor KBA en KEA

9 cursus 2007-2008Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Voorbeeld KBA van twee pakketten van maatregelen (Elvik & Amundsen)

10 cursus 2007-2008Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Problemen Niet alle gunstige maatregelen worden doorgevoerd: De mogelijkheid om voertuigeisen op te stellen ontbreekt (bevoegdheid EU) Kosten-effectiev maatregelen kunnen ongunsigb zijn voor de individuele weggebruiker Vaak geeft men prioriteit aan andere beleidsdoelen Niet alle gunstige maatregelen worden op een correcte wijze Doorgevoerd: Onjuiste diagnose Andere belangen prevaleren (bijv. herinrichting zwarte punten)

11 cursus 2007-2008Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Verkeersveiligheidsverkenner voor de regio Instrumentarium om gunstige maatregelen op te sporen Integrale afweging (KBA)

12 cursus 2007-2008Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening


Download ppt "Cursus 2007-2008Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Infrastructuur en verkeersveiligheid Kosten van verkeersonveiligheid."

Verwante presentaties


Ads door Google