De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus 2007-2008Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Infrastructuur en verkeersveiligheid Kosten van verkeersonveiligheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus 2007-2008Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Infrastructuur en verkeersveiligheid Kosten van verkeersonveiligheid."— Transcript van de presentatie:

1 cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Infrastructuur en verkeersveiligheid Kosten van verkeersonveiligheid

2 cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Kosten verkeersonveiligheid Maatschappelijke kosten (Cost 313, R. Elvik)  Medische kosten: behandeling slachtoffers, revalidatie  Herstelkostenmethode: extra uitgaven veroorzaakt door ongevallen zoals medische kosten, afhandelingskosten, materiele schade  Productieverlies: tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, geheel wegvallen productie (dode)  Human capital methode: bepaalt waarde van productie voortgebracht door slachtoffers indien niet betrokken bij ongeval  Immateriële schade: verlies aan kwaliteit van leven (slachtoffers en naasten) zoals pijn, verdriet, verlies levensvreugde  Willingness-to-pay: betalingsbereidheid van mensen om leed te besparen

3 cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Kosten verkeersonveiligheid  Materiele kosten: beschadigingen aan voertuig, lading, infrastructuur  Berekening koste op basis van verzekeringsgegevens  Afhandelingskosten ongevallen: politie, brandweer, wegbeheerder, parket, verzekering, bergers  NIS gegevens en verzekeringsgegevens  Filekosten: inschatting: congestie a.g.v. ongevallen bedraagt 20% van totale congestie (USA: 50%)  Omvang tijdverlies en waardering tijdverlies

4 cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Bijdrage van kostencategorieën Kostencategorie% bijdrage aan kost Medische kosten2% Productieverlies25% Materiële kosten15% Immateriële kosten50% Afhandelingskosten6% Filekosten2% Totaal100%

5 cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Kosten verkeersonveiligheid Indien alle kosten worden meegenomen Kosten per dode: ± 3,6 miljoen Euro (ETSC) Waarde verschilt sterk per land Hoogte immateriële schade Productiviteit Verhouding doden en gewonden Kosten verkeersveiligheid: 1,3% – 3,2% van BNP

6 cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Kosten-batenanalyse verkeersveiligheidmaatregelen Wegen de baten van een maatregel vanuit maatschappelijk oogpunt op tegen de kosten (financieel-economisch, veiligheid, emissies, congestie) Inzicht in kosten en baten van belang voor: Voorbereiding en evaluatie beleid Vergelijking met andere beleidssectoren Kosten-batenanalyses van maatregelen Maatschappelijke rentabiliteit van een maatregel Prioriteren van maatregelen(pakketten) Afweging tussen investeringen op verschillende beleidsterreinen Eventueel: Kosteneffectiviteitsberekening  Verkeersveiligheidseffecten en investeringskosten

7 cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Onderdelen Kosten-batenanalyse (1) Belangrijke onderdelen van een KBA zijn: Vergelijking van alternatieven Vergelijken situatie met en zonder toepassing maatregel (nulalternatief) Bepalen kosten en effecten Effecten: veiligheid, mobiliteit en milieu Kosten: aanpassing infrastructuur en voertuigen (invoeringskosten), onderhouds- en handhavingskosten (operationele kosten) Effecten monetariseren (in geld uitdrukken) Sommige effecten hebben geen marktprijs (alternatieve benadering zoals Hedonische-prijzenmethode)

8 cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Onderdelen Kosten-Batenanalyse (2) Tijdsaspecten: investeringen en effecten over langere periode vergelijken (10 à 20 jaar) Effecten op termijn wegen minder zwaar mee Contante waarde van baten en kosten (discontovoet 4%) Rendementsberekeningen Verhouding contante waarde baten en kosten Rendementsberekening kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd: land, gewest, regio, gemeente) Rekening houden met onzekerheden EC: ROSEBUD-project; praktisch toepasbare methode voor KBA en KEA

9 cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Voorbeeld KBA van twee pakketten van maatregelen (Elvik & Amundsen)

10 cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Problemen Niet alle gunstige maatregelen worden doorgevoerd: De mogelijkheid om voertuigeisen op te stellen ontbreekt (bevoegdheid EU) Kosten-effectiev maatregelen kunnen ongunsigb zijn voor de individuele weggebruiker Vaak geeft men prioriteit aan andere beleidsdoelen Niet alle gunstige maatregelen worden op een correcte wijze Doorgevoerd: Onjuiste diagnose Andere belangen prevaleren (bijv. herinrichting zwarte punten)

11 cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Verkeersveiligheidsverkenner voor de regio Instrumentarium om gunstige maatregelen op te sporen Integrale afweging (KBA)

12 cursus Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening


Download ppt "Cursus 2007-2008Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Infrastructuur en verkeersveiligheid Kosten van verkeersonveiligheid."

Verwante presentaties


Ads door Google