De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docent: Hessel Oosterbeek FEE; Roetersstraat 11; 1018 WB Amsterdam Tel: 020 525 4242 Sheets staan als.ppt files op:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docent: Hessel Oosterbeek FEE; Roetersstraat 11; 1018 WB Amsterdam Tel: 020 525 4242 Sheets staan als.ppt files op:"— Transcript van de presentatie:

1 Docent: Hessel Oosterbeek FEE; Roetersstraat 11; 1018 WB Amsterdam Tel: 020 525 4242 Email: hessel@fee.uva.nl Sheets staan als.ppt files op: http://www.fee.uva.nl/scholar/oosterbeek –onder sommige sheets staan extra aantekeningen (klik op View en dan Notes Page) Cursus Onderwijseconomie

2 Onderwijs als investering. Human capital model. De opbrengsten van onderwijs. Overscholing? (Kosten-)effectiviteit van onderwijsmaatregelen. Financiering van onderwijs. Onderwerpen in Cursus Onderwijseconomie

3 Economie Wetenschap die zich bezighoudt met het menselijk handelen voor zover dat betrekking heeft op het omgaan met schaarse en alternatief aanwendbare middelen. Wetenschap van het kiezen. Drie kernbegrippen: Optimalisatie, Evenwicht, Efficiency

4 Onderwijs en Economie Onderwijs is een belangrijke sector: –groot deel van publieke uitgaven gaan naar onderwijs –mensen besteden een groot deel van hun tijd in het onderwijs –onderwijs is belangrijk voor economische groei (?) –onderwijs is belangrijk voor individuele productiviteit en daarmee voor inkomen(sverdeling)

5 Economie en Onderwijskunde Methoden van economen kunnen gebruikt worden bij analyses van (keuzen in het) onderwijs. Enkele voorbeelden: –verder studeren of niet –doelmatige inrichting van onderwijsproces –financiering van onderwijs –keuze voor het leraarschap

6 Kernbegrip: Human Capital Deelname aan onderwijs wordt gezien als een investeringsbeslissing: nu middelen opofferen om er later iets (meer) voor terug te krijgen. Kosten: directe kosten (boeken, schoolgeld, etc) + indirecte kosten (gederfd inkomen) Opbrengsten: meer kennis en vaardigheden (hoger loon, meer plezier van boeken, etc)

7 Toepassingen Onderwijsdeelname –niveau –richting Rendement van onderwijs –individueel –sociaal (overheidsbeleid) Inkomensverdeling

8 Kosten en baten van investering in scholing, zonder discontering geld tijd K 0 W0W0 WSWS T

9 Optimale scholingsduur MB, MK scholing MB=  w/  s MK=K+w S*

10 Resultaten optimale scholingsduur Hogere marginale kosten leiden tot kortere optimale duur –variatie op basis van sociale achtergrond –effecten collegegeld, studiefinanciering –effecten aanleg Hogere marginale opbrengsten leiden tot langere optimale duur –effecten sociale achtergond (netwerk) –effecten aanleg

11 Empirische analyse 1982: 80% deelname aan HO 1991: 93% deelname aan HO Twee datasets met informatie van eindexamenkandidaten VWO en HAVO Wie gingen verder, en wie niet? En waar hangt dat van af?

12 Resultaten

13 1982 en 1991 vergeleken

14 Simulatie: vervangen beurs door lening

15 Rendement van een investering Netto (contante) waarde: verschil tussen (contante) waarde opbrengsten en (contante) waarde kosten terugverdientijd: tijd nodig om de kosten terug te verdienen (internal) “rate of return”.

16 (Internal) rate of return Belangrijk begrip: discontering. Een gulden nu is niet hetzelfde als een gulden over 1 jaar. Tijdsvoorkeur. Daarom moeten toekomstige opbrengsten worden gewogen (verdisconteerd). (Internal) rate of return: discontovoet waarbij netto contante waarde gelijk is aan 0.

17 Kosten en baten van investering in scholing, met discontering geld tijd K 0 W0W0 WSWS T

18 Kosten en baten van investering in scholing, met discontering geld tijd K 0 W0W0 WSWS T

19 Mincer’s loonvergelijking Jacob Mincer heeft een elegante en eenvoudige manier bedacht om het rendement van scholing uit te rekenen. Regressie van (natuurlijke logaritme van) loon (w) op jaren scholing (s): ln w = A + r s, met A een constante en r het rendement (de internal rate of return).

20 Intermezzo: natuurlijke logaritme 4 2 = 16 log 4 16 = 2 4 noemen we het grondtal gebruikelijke grondtallen zijn 10 en e (ongeveer 2,718) e = lim m  ( 1 + 1/m) m log 10 1000 = 3; log 10 100 = 2; log 10 10 = 1; etc

21 Voorbeeld Ln w s * * * * * * * ** * * * * A r


Download ppt "Docent: Hessel Oosterbeek FEE; Roetersstraat 11; 1018 WB Amsterdam Tel: 020 525 4242 Sheets staan als.ppt files op:"

Verwante presentaties


Ads door Google