De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale Agenda en gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Gemeente Valkenswaard, 25 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale Agenda en gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Gemeente Valkenswaard, 25 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Regionale Agenda en gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Gemeente Valkenswaard, 25 november 2014

2 Inhoud 1.Bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven (‘waarom’) 2.Regionale Agenda: Krachtige economie met internationale allure en regionale eigenheid (‘wat’) 3.Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (‘hoe’)

3 1. Bestuurlijke samenwerking

4 Transformatie SRE naar Metropoolregio Eindhoven Nieuwe opgaven vragen nieuwe antwoorden Nieuwe opgaven vragen nieuwe partners: triple helix Focus op beperkt aantal thema’s Daarom: andere manier van werken Nieuwe bestuurlijke samenwerking: juist nu! Antwoorden worden nog ‘gemaakt’ Belangen en ideeën kunnen dus worden ingebracht Gemeenten behartigen lokale opgaven actief en hebben daarin verantwoordelijkheid naar de inwoner Gemeenteraad nadrukkelijker als partner in de regio

5 Daily urban system: de inwoner gebruikt de hele regio

6

7 2. Regionale Agenda

8 Krachtige wereldeconomie met internationale allure en regionale eigenheid

9 Metropoolvorming

10 Samen op weg naar de Metropoolregio Eindhoven Regio fungeert als één geheel, één netwerk Toenemende, elkaar versterkende functionele, culturele en bestuurlijke samenhang Stad en ommeland zijn complementair: ze versterken elkaar Stad en ommeland zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden Alleen samen kan een kritische massa worden georganiseerd, die bepalend is voor de kwaliteit van wonen, werken, recreëren en onderwijs.

11 Focus op economie, ruimte en mobiliteit

12 Hoe werken we samen?

13 Financiering Inwonerbijdrage 2015 :

14 3. Gemeenschappelijke regeling

15 Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regeling Geen nieuwe gemeenschappelijke regeling, maar een wijziging; geen rechtsopvolging Wel voortzetting openbaar lichaam, geen liquidatie Voortzetting gemeenschappelijke regeling: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en een Voorzitter Andere rol samenwerking: ander takenpakket, andere samenstelling en inpassing nieuwe overleggremia De gemeenteraden blijven deelnemen vanwege het kaderstellende karakter van de gemeenschappelijke regeling

16 Vaststellingsprocedure Gemeenteraden en colleges van B en W –Unanieme instemming wijziging van de gemeenschappelijke regeling –Kennisname van het ontwerp-statuut overlegorganen Metropoolregio Eindhoven –Kennisname instellen bestuurscommissie RHCe; zienswijze inbrengen Regioraad –Vaststelling

17

18


Download ppt "Regionale Agenda en gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Gemeente Valkenswaard, 25 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google