De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4 jaar Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg evaluatie advies toekomstige samenwerking Evaluatie Commissie: Mr. Chris Rutten, Voorzitter Drs. Chris Wouters,

Verwante presentaties


Presentatie over: "4 jaar Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg evaluatie advies toekomstige samenwerking Evaluatie Commissie: Mr. Chris Rutten, Voorzitter Drs. Chris Wouters,"— Transcript van de presentatie:

1 4 jaar Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg evaluatie advies toekomstige samenwerking Evaluatie Commissie: Mr. Chris Rutten, Voorzitter Drs. Chris Wouters, lid Hans van Cruchten, secretaris Opdrachtgever: stuurgroep GOML

2 Probleemstelling Regiovisie Het oog van Midden-Limburg regiovisie 2008-2028 Vergrijzing en ontgroening > krimp in welvaart en welzijn Midden-Limburg is geen entiteit, heeft geen profiel Ambities uit de Regiovisie Het oog van Midden-Limburg regiovisie 2008-2028 Groei economie Versterken sociale structuur door: samenwerking gemeenten en provincie participatie investeerders en innovatie

3 Bevindingen Commissie Terugblik Grote stappen gezet in samenwerking (vertrouwen) Sterk sturende rol Provincie Niettemin tevredenheid over de betrokkenheid provincie (geldelijke bijdragen) Leidde wel tot “kerktoren”-denken Complexe en tijdrovende besluitvorming Gemeenteraden klagen over betrokkenheid, maar lieten hun kaderstellende en controlerende rol ongebruikt Gemis partnership bedrijfsleven (advies) Weinig actieve communicatie naar de inwoners Bijna geen echte regionale projecten (80%-20%) Te grote en verwarringscheppende bestuurlijk drukte

4 GOML EUA Nederweert Roermond Leudal Maasgouw Weert Roerdalen Echt-Sust. Cranendonck Provincie L oml HD Brainport2020 /HD/OML LNR Maasplassen Ontwikkelassen Wonen programmalijnen Stichting i.o. stuurgroep dialoogtafel Krimpbestrijding c.a. Bestuurlijke drukte in Midden-Limburg

5 Bevindingen Commissie Toekomst M-L is interessant voor Brainport, maar dat geldt niet omgekeerd Dus: niet participeren, maar via provincie ontwikkelingen volgen Blijf wel alert in toekomst en profiteer van wat langs komt stichtingsvorm dan dus niet aan de orde Brainport 2020

6 Bevindingen Commissie Toekomst Wat voegt een overlegtafel Anticipeerregio toe aan de bestaande overlegdrukte, immers GOML is opgericht om de krimp tegen te gaan (door te mikken op groei economie en het versterken sociale structuur) Overlegtafel heroverwegen overlegtafel

7 Zet GOML voort, maar: focus op (natte) recreatie en wonen (echte) bedrijfsleven aan zet, overheid stimuleert en faciliteert zorg dat de provincie betrokken blijft maak concrete afspraken met provincie linking pin aansturen (triple O, bedrijfsleven en rijkswaterstaat) besluitvormingsproces wijzigen, via kaders en meetbare criteria communicatie verbeteren naar stakeholders en inwoners onafhankelijke bestuurs-/stuurgroep voorzitter evt. faciliteren van portefeuillehoudersoverleggen Bevindingen Commissie Toekomst GOML

8 Gemeenteraden/ Prov.Staten Colleges Gemeenten/GS periodiek verslag en verantwoording goml Samenwerkings- overeenkomst bestuur Regionale economie Toekomst GOML (Linking pin) betrokken derden (bedrijfsleven, onderwijs, etc) Onafhankelijke voorzitter wonen en recreatie leading meetbare criteria

9 Gemeenteraden/ Prov.Staten Gemeenteraden/ Prov.Staten goml Kadervoorstel Verslag en verantwoording projecten goml mandaat Opdracht+regie na (bijvoorbeeld)1 jaar: Evt. bijsturing mandaat evt.medeopdracht+regie indiv.gemeente Besluitvorming toekomst GOML

10 Bevindingen Commissie Toekomst Andere mogelijke samenwerkingsvormen 1.Portefeuillehouders-overleggen met een dynamische participatie over relevante regionale onderwerpen 2.Vooral operationele gemeentelijke taken, zoals intergemeentelijke diensten (passend ook voor OML en Hoge Dunk) 3. Facilitering vanuit gemeenten en/of GOML

11 Objecten van (vooral operationele) samenwerking Gemeenten Allerlei samenwerkingsvormen o.a. Portefeuille- overleggen goml Provincie Brainport 2020 Stichting?? (triple O) Regionale economie Andere partners Bestuur/stuurgroep TOEKOMST SAMENWERKING M-L Corporaties&gemeenten woningbouw provincie N280/N266

12 Dank voor uw aandacht


Download ppt "4 jaar Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg evaluatie advies toekomstige samenwerking Evaluatie Commissie: Mr. Chris Rutten, Voorzitter Drs. Chris Wouters,"

Verwante presentaties


Ads door Google