De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Indicaties Wmo Het wat, waarom en hoe van indicatiestelling Wmo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Indicaties Wmo Het wat, waarom en hoe van indicatiestelling Wmo."— Transcript van de presentatie:

1 Indicaties Wmo Het wat, waarom en hoe van indicatiestelling Wmo

2 Indicatie - wat is dat? Indicatie(stelling) is toegangsbewaking: regelen van de toegang tot voorzieningen Hamvraag: heb je als burger de voorziening nodig om zelfstandig te kunnen functioneren en maatschappelijk te kunnen meedoen? Reden indicatie: niet alle voorzieningen alge- meen beschikbaar i.v.m. beperkte middelen Strengheid/mildheid indicatie is politieke keuze

3 Waarvoor zijn indicaties nodig? Voor individuele voorzieningen uit de Wmo Dit zijn: –Huishoudelijke verzorging –Woonvoorziening –Vervoersvoorziening –Rolstoelvoorziening

4 Wie voert de indicatie uit? De gemeente voert indicatie uit Beschikt hiervoor over Wmo-consulent Vraagt zonodig medisch advies aan GGd

5 Stappen indicatieproces (1) Stap 1: Lokaal loket bellen of bezoeken Lokaal loket in steunstees Bellingwolde, Blijham, Wedde, gemeentehuis Stap 2: Voorziening aanvragen met formulier Stap 3: Huisbezoek door Wmo-consulent

6 Stappen indicatieproces (2) Stap 4: Eventueel medisch advies door GGd Stap 5: Besluit door gemeente (beschikking) Altijd goed gemotiveerd! Doorlooptermijn vanaf aanvraag: acht weken

7 Basis voor indicatie Persoonlijke situatie –Gezondheidssituatie –Financiële situatie i.v.m. eigen bijdragen Mogelijke hulp door partner/huisgenoten Mogelijke hulp door mantelzorgers/vrijwilligers Gemeente kan bij indicatie gebruik maken van standaardprotocollen en beslisbomen

8 Eisen aan indicatiestelling (1) Objectief/onafhankelijk: indicatiesteller heeft geen belang bij de uitkomst van de indicatie Transparant: regels voor en totstandkoming van indicatie voor iedereen duidelijk Integraal: gehele hulpvraag van persoon wordt meegenomen bij indicatie Één loket: één keer je verhaal moeten doen

9 Eisen aan indicatiestelling (2) Met inbreng van cliënt en zijn/haar omgeving Cliëntondersteuning: indien hieraan behoefte is ondersteuning van cliënt tijdens procedure Procedure vormt geen onnodige belasting Goede/toegankelijke informatie over procedure (Informatie over) klachtenregeling en bezwaar- procedure

10 Niet eens met het indicatiebesluit? Bezwaar bij de gemeente als u het oneens bent met het gemeentelijk indicatiebesluit Beroep bij de rechter als u het oneens bent met het gemeentelijk besluit op het bezwaar Aanpassing van gemeentelijke regelgeving via de adviesraad Wmo en de politiek

11 Vragen? Vragen omtrent persoonlijke situatie en moge- lijkheden tot hulp  lokaal loket in Blijham, Bellingwolde, Wedde en gemeentehuis Vragen/klachten rondom indicatie  lokaal loket én Zorgbelang Groningen, afdeling Informatie en Klachtopvang Meldpunt Huishoudelijke Verzorging

12 wmo.vraagbaak@zorgbelang-groningen.nl


Download ppt "Indicaties Wmo Het wat, waarom en hoe van indicatiestelling Wmo."

Verwante presentaties


Ads door Google