De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenraad 13 april 2010 Huisartsenzorg® Terugblik en vooruitblik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenraad 13 april 2010 Huisartsenzorg® Terugblik en vooruitblik."— Transcript van de presentatie:

1 Ledenraad 13 april 2010 Huisartsenzorg® Terugblik en vooruitblik

2 Programma 1.Terugblik 2.Vooruitblik

3 Bestuursverklaring 2006: kern Huisarts & patiënt centraal

4 Bestuursverklaring 2006: speerpunten a.Versterking regierol b.Samenwerking andere partijen c.Voortbouwen resultaten bestuursperiode Vos d.Terugdringing administratieve lasten e.Ondersteuning specifieke doelgroepen

5 Bestuursverklaring 2006 Geen conflictmodel, maar harmoniemodel

6 Versterking regierol + Huisarts onomstreden regisseur eerstelijn ● Expliciet: ook in ketenzorg ● LHV overal aan tafel - Kapers op de kust

7 Samenwerking andere partijen + ‘On speaking terms’ met stakeholders ● Goede relatie VHN, NHG, universiteiten ● Adviesgroep Ketenzorg ● Et cetera! - Harmonie-model door sommigen begrepen als ‘toegeef-model’

8 Voortbouwen op basis vorig bestuur + Vogelaar afgewikkeld ● Negatieve consequenties van tafel; geen tariefverlaging ● Hoewel regelmatig in verdediging, positie huisarts onverminderd sterk

9 Terugdringing administratieve lasten + Stichting ION ● Declaratieproces - Blijvend aandachtspunt, m.n. door transparantie & verantwoordings-tendens

10 Ondersteuning specifieke doelgroepen + Acquisitie De Startende Huisarts ● WADI ● 850 Deelnemers ‘Financiering 2010’ ● Toolkit en cursus ‘Beschikbaarheid & bereikbaarheid’ ● Bijzondere groepen (asielz. e.d.) ● Enz. -- LHV-Academie nog niet geïnstitutionaliseerd

11 +- Nog enkele belangrijke plussen en minnen COMMUNICATIE ACHTERBAN als te optimistisch ervaren te fragmentarisch niet doelgroepgericht boodschappen niet helder genoeg ZICHTBAARHEID BESTUUR perifeer niet voldoende BAND MET ACHTERBAN contact met deel verloren vertrouwen onder druk LDD JURIDISCHE ONDERSTEUNING PROFESSIONALISERINGSSLAG bureau COMMUNICATIE ACHTERBAN website nieuwsbrieven 3 bestuurlijke rondgangen FINANCIËN LHV OP ORDE GRIEP HUISARTSBEURS

12 60 mln. m.b.t. 2010 retour Onze periode in € 60 mln. & dreiging max. 127 mln. ● ANW naar € 65 200720082009201020112006 31 mln. door weglating indexering* * Aanvankelijk 68 mln. voorzien, maar lager uitgevallen door lage inflatie Tariefcorrectie n.a.v. Vogelaar voorkomen Flinke omzetstijgingen ● maar geen indexering i.v.m. Vogelaar

13 Uitgaven huisartsenkader 200720082009 (Schatting) 2010 (Begroting) 20112006 2.014 mln.2.079 mln.2.183 mln.2.274 mln.1.927 mln. Ketenzorg: € 241

14 Programma 1.Terugblik 2.Vooruitblik

15 13 april Beschikbaar voor herbenoeming Steven van Eijck Paul Habets Jettie Bont 24 juni Stemming volgende Ledenraad Na 24 juni In beginsel geen vacatures. Indien geen steun voor tweede termijn van een of meerdere bestuursleden, dan alsnog proces kandidaatstelling en -verkiezing Procedure

16 Onze stijl 1.Hard op de inhoud, zacht op de relatie 2.Alleen ‘functioneel tumult’ 3.LHV is partner in de zorg; niet een permanent ‘njet’ uit gewoonte 4.Niet de sterkste overleeft, maar degene die het beste inspeelt op de omgeving 5.Agenda-zettend

17 Beleid 2010 - 2014 KRACHTEN- BUNDELING (1) Verstevigen binding achterban heldere informatievoorziening revitalisatie verenigingsdynamiek Sterk staan jegens stakeholders LHV opinie-leider Hard op de inhoud, zacht op de relatie LHV constructieve & betrouwbare partner

18 Beleid 2010 - 2014 MATERIËLE BELANGEN- BEHARTIGING (2) Adequate financieringsstructuur vast plús variabel meer ondersteuning i.v.m. volumegroei Adequate beloning loon naar werken, bovenop abonnementstarief inkomensniveau > huidig ‘norminkomen’ voor alle LHV-leden

19 Beleid 2010 - 2014 VERSTEVIGING STRATEGISCHE POSITIE H.A. (3) Bevestiging: regisseur, generalist, continu, gezinsarts, poortwachter, in de buurt ook als deelnemer ketenzorg met respect voor partners in de zorg Voortrekkersrol in de zorg jegens andere professionals vanuit natuurlijke gezagspositie zelfbewust en met ‘vooruitgangsdenken’

20 Beleid 2010 - 2014 KWALITEITS- VERBETERING H.A.-ZORG (4) Accent komende jaren op ouderenzorg en programmatische zorg intensieve samenwerking met NHG Ondersteuning huisarts met opleidingen en cursussen

21 Beleid 2010 - 2014 ONDERSTEUNING PRAKTIJKVOERING (5) Onnodige rompslomp voorkomen door adequate informatie administratie, contracteren, bouw & verbouw, personeel, ICT, enzovoort Communities ! leden digitaal aan elkaar binden onderlinge informatie-uitwisseling en samenwerking Advisering & nascholing juridisch en Bouwadviesgroep vanuit bureau LHV-Academie

22 Beleid 2010 - 2014 LEDENVOORDEEL (6) Mantelcontracten nieuwe toevoegen naar behoefte Dienstverlening helpdesk & medewerkers bureau juridische kwesties bouwadvies

23 Waar staan we voor KRACHTEN- BUNDELING (1) MATERIËLE BELANGEN- BEHARTIGING (2) VERSTEVIGING STRATEGISCHE POSITIE H.A. (3) KWALITEITS- VERBETERING H.A.-ZORG (4) ONDERSTEUNING PRAKTIJKVOERING (5) LEDENVOORDEEL (6)

24 Huisartsenzorg®


Download ppt "Ledenraad 13 april 2010 Huisartsenzorg® Terugblik en vooruitblik."

Verwante presentaties


Ads door Google