De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Slimmer organiseren Evalien Verschuren, Bonnie Visser Haike Jacobs, Ellen Loykens CJG Beijum, Molendrift.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Slimmer organiseren Evalien Verschuren, Bonnie Visser Haike Jacobs, Ellen Loykens CJG Beijum, Molendrift."— Transcript van de presentatie:

1 Slimmer organiseren Evalien Verschuren, Bonnie Visser Haike Jacobs, Ellen Loykens CJG Beijum, Molendrift

2 Wat heeft een transformatie nodig om te groeien naar kwaliteit? Streven: Werken met een gouden combinatie waarvan bewezen is dat het de effectiviteit verhoogd. Besef: Effectieve samenwerking ontstaat niet vanzelf.

3

4

5

6 Waar staan de Angels voor? 1.Motivatie (Bonnie) 2.Relatie (Evalien) 3.Kennis (Haike)

7 Wat zijn werkzame factoren?

8 Algemeen werkzame factoren 1.Motivatie van de cliënt; 2.Relatie cliënt-behandelaar; 3.Structurering van de interventie (duidelijke doelstelling, planning en fasering); 4.‘Fit’ van aanpak met het probleem en de hulpvraag; 5.Correcte uitvoering van de interventie; 6.Professionaliteit hulpverlening (goede opleiding en training); 7.Goede werkomstandigheden van de professional

9 Hulp passend bij vraag, situatie en cultuur cliënt -Help cliënten zoals je zelf geholpen wilt worden. -Neem hun verhalen serieus en -Stel je kennis ten dienste van hun vraag.

10 Zelfstandig functioneren Bouw in -als doel van elke methodiek en elk hulpverleningstraject -zelfstandig functioneren -zoals de cliënt dat zelf wenst

11 Samen staan voor complexe vragen van cliënt of gezin -Veranderen en je situatie verbeteren gaat in kleine stapjes -En het best wanneer je gemotiveerd samen met iemand volhoudt. -‘Doorverwijzen’ wordt nu samenwerken.

12 Dat vraagt om samenwerken

13 Maar wat is samenwerken en wat weten we ervan? -Samenwerking tussen hulpverleners -Samenwerking met cliënt, gezin, netwerk -Samenwerking binnen een instelling -Samenwerking binnen de gemeente.

14 Multidisciplinair samenwerken Weinig uit onderzoek bekend. Eenduidige conclusie Pijnenburg en de Bruyn (1995): De kwaliteit van de besluitvorming laat te wensen over. Veel tijd gaat naar delen van zorgen Weinig tijd naar besluitvoming en voortgangsgerichte beslissingen

15 Samenwerking: niet te hoge verwachtingen en werken aan verbetering

16 Positief beïnvloedend Gerichte aandacht (onderzoek) voor de eigen besluitvormingspraktijk stimuleert om aanpak te verbeteren

17 Wat kunnen we doen met deze kennis?

18 De praktijk: hoe zien die werkzame elementen er uit?

19 Terug naar Charlie’s Angels

20 U als zaal in de rol van Charlie -Welke vragen moet Charlie stellen om te evalueren om het samenwerken steeds succesvoller te maken?.

21 Evidence-based werken Toepassen, evalueren, toepassen, evalueren, toepassen, evalueren, toepassen, evalueren, toepassen, evalueren, toepassen, evalueren, toepassen, evalueren

22 Wat betekent dat in de praktijk van alle dag? -Vorm kleine en op elkaar betrokken teams -Die samen voor 1 doelstelling gaan -Die vanuit hun eigen organisatie gevoed worden kennis van hun vak -Die iedere casus evalueren op de motivatie, vaardigheden en toegepaste kennis -En zo systematisch werken aan verbetering

23 Sterke punten: 1.Door werkers zelf vindt toetsing aan richtlijnen en afspraken plaats 2.Men evalueert op systematische wijze 3.Uitkomsten van meerdere casussen levert adviezen op voor systematische verbetering

24 Hoe moeten we verder ontwikkelen? Samenwerking krijgt nog meer een centrale plek in de zorg (transformatie). Dat vraagt om inpassen van evidence based factoren. 1.Professionals scholen in het alledaagse samenwerken en overleggen 2.Casussen door werkers zelf laten evalueren aan de hand van standaarden en richtlijnen 3.De zorg verbeteren door evaluaties weer te verwerken


Download ppt "Slimmer organiseren Evalien Verschuren, Bonnie Visser Haike Jacobs, Ellen Loykens CJG Beijum, Molendrift."

Verwante presentaties


Ads door Google