De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst 31 maart Brede klankbordgroep 31 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst 31 maart Brede klankbordgroep 31 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst 31 maart Brede klankbordgroep 31 maart 2015

2 Onderwerpen 1. Kaders vanuit provincie en Rijk voor samenwerking 2. Kaders vanuit provincie en Rijk voor herindeling 3. Stand van zaken regionale inhoudelijke agenda 4. Stand van zaken scenario-onderzoek 5. Betrekken van inwoners op drie momenten 6. Blik op inventarisatie ideeën 11 maart over hoe de inwoners te betrekken

3 1. Kaders vanuit provincie en Rijk voor samenwerking (1) Er is sprake van vrijwillige samenwerking tussen gemeenten en van verplichte samenwerking tussen gemeenten Voorbeelden vrijwillige samenwerking – Gezamenlijke inkoop – Gezamenlijke personeelsafdeling Voorbeelden verplichte samenwerking – Veiligheidsregio – Omgevingsdienst – GGD

4 1. Voorbeeld verplichte samenwerking: veiligheidsregio

5 2. Kaders vanuit provincie en Rijk voor herindeling (1) Drie “spelers”: gemeenteraad, provincie en Rijk Initiatief voor herindeling komt van gemeenteraden of van provincie Proces met veel verschillende stappen; kost de nodige tijd Bij initiatief gemeenten – Gemeenteraden stellen gezamenlijk een herindelingsontwerp op – Herindelingsontwerp 8 weken ter inzage – Vervolgens stellen gemeenteraden herindelingsadvies vast en sturen dit naar de provincie – De provincie voegt haar zienswijze toe en stuurt dit aan de minister – De minister maakt een wetsvoorstel dat indien dit wordt aangenomen in de Tweede én Eerste Kamer een wet wordt. De herindeling is op dat moment definitief

6 2. Kaders vanuit provincie en Rijk voor herindeling (2) Hoe komen provincie en Rijk tot een standpunt? Door de jaren heen zijn de toetsingscriteria altijd min of meer gelijk geweest. Liggen vast in provinciale documenten en beleidskaders van het Rijk. Het gaat om criteria als:  Draagvlak  Schaalniveau  Interne samenhang & oriëntatie  Bestuurskracht & vitaliteit  Regionale samenhang en evenwicht  Duurzaamheid

7 3. Stand van zaken regionale inhoudelijke agenda (1) Uitgangspunten vastgelegd – We werken als gemeenten vanuit eigen kracht en regie op basis van gelijkwaardigheid, met betrokkenheid van de provincie in het kader van Veerkrachtig Bestuur Brabant op de inhoud. – Vorm volgt inhoud met als gegeven punten o.a. – -Haaren heeft een opgave die gaat over haar toekomst als gemeente, wil de maatschappelijke oriëntatie van haar inwoners onderzoeken en doet dit parallel aan dit proces; daarbij betrekt ze ook gemeenten Oisterwijk en Tilburg – Efficiënt omgaan met investeringen (dubbele voorzieningen tegengaan) – We maken een agenda die breed aanspreekt en goed leesbaar is voor iedereen

8 3. Stand van zaken regionale inhoudelijke agenda (2) Organisatie – Stuurgroep bestaande uit de vijf burgemeesters onder leiding van Hayo Apotheker en met gedeputeerde Bert Pauli als adviseur – Inhoudelijke deskundigheid en bouwstenen vanuit schrijfteam van ambtenaren onder begeleiding van professor Pieter Tops – “Frisdenkgroep met 3 “O”-stakeholders

9 4. Stand van zaken scenario-onderzoek Op 14 april bijeenkomst voor raad en college waarbij groslijst scenario’s en criteria wordt besproken; hoe te komen tot realistische scenario’s? Dit leidt tot voorlopige lijst realistische scenario’s en criteria Vraag voor de brede klankbordgroep : – Hoe zorgen we dat bij de samenleving getoetst wordt of de juiste scenario’s op tafel liggen – Hoe zorgen we dat bij de samenleving opgehaald wordt wat aan aanvullende criteria of overwegingen moet worden meegenomen?

10 5. Betrekken van inwoners op drie momenten 1. Input op voorlopige selectie scenario’s en criteria (medio – eind april) 2. Input bij “bouwen” scenario’s (mei) 3. Input bij besluitvorming op welke optie het moet worden

11 6. Blik op opbrengst vorige keer Referendum Enquête / vragenlijst Over dorpen en doelgroepen Eisen aan de communicatie algemeen Welke media te gebruiken Criteria Kennisbronnen Scenario’s N.B. uitwerking zie volgende sheets

12 Wat adviseert u? En op welk moment? Referendum  Krijgt veel steun  Wordt door de meesten als sluitstuk gezien  Vraagstelling moet wel in “jip en janneke” taal zijn  Referendum heeft pas zin na goede voorlichting zodat mensen weten waar ze voor kiezen  N.B. toevoeging WagenaarHoes: bindend referendum is wettelijk niet mogelijk  Enquête / vragenlijst  Krijgt veel steun  Te gebruiken om scherp te krijgen welke thema’s / criteria mensen belangrijk vinden voor de toekomst  Soms ook genoemd: thema’s moeten al bekend zijn; enquête moet duidelijk maken wat mensen belangrijk vinden binnen de benoemde thema’s of welke prioriteiten ze aanbrengen

13 Wat adviseert u? En op welk moment? Over dorpen en doelgroepen  Alle dorpen even belangrijk  Aanpak per dorp kiezen om per dorp zaken te kunnen inventariseren en voorlichting te kunnen geven(enquête, avonden etc.)  Betrek alle doelgroepen (verschillende kernen, leeftijden, ondernemers, bestuurders verenigingen etc.) Eisen aan de communicatie algemeen  Proces duidelijker dan tot nu toe uitleggen. Vooral samenloop scenario-onderzoek en regionale inhoudelijke agenda (proces 3 O’s) zorgt voor verwarring  Transparant zijn over alle mogelijke stappen en tussenstanden in het proces.  Door middel van stellingen op verschillende plekken de discussie levend houden (bijvoorbeeld stellingen op website gemeente die bedacht zijn door KBG)

14 Wat adviseert u? En op welk moment? Media  Website gemeente (suggestie: eigen deel voor dit proces?)  Social media  Lokale krant  Avonden voor inwoners per kern  Persoonlijk contact! Criteria – Voordat je criteria definitief vaststelt bij inwoners inventariseren wat belangrijk is voor de toekomst. – Zie het breed bij de criteria: sociaal, economisch, cultureel, historisch. Niet alleen buikgevoel. Scenario’s – Goede (voor)selectie maken en vervolgens mensen vragen of een scenario over het hoofd is gezien

15 Wat adviseert u? En op welk moment? Kennisbronnen – Maak de opties zelfstandigheid, herindelen en opsplitsen levendiger door ervaringen van elders in te brengen. Bijvoorbeeld vanuit de gesplitste gemeente Maasdonk


Download ppt "Bijeenkomst 31 maart Brede klankbordgroep 31 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google