De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Publieke gezondheidszorg voor asielzoekers en coördinatie zorgketen Hennie Nijsingh GGD Nederland Landelijke PGA-middag 13 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Publieke gezondheidszorg voor asielzoekers en coördinatie zorgketen Hennie Nijsingh GGD Nederland Landelijke PGA-middag 13 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Publieke gezondheidszorg voor asielzoekers en coördinatie zorgketen Hennie Nijsingh GGD Nederland Landelijke PGA-middag 13 september 2012

2 13 september 20122

3 Onderwerpen Kaders: Wat staat over coördinatie van de zorgketen in de PGA-overeenkomst 2009-2013 Waarom staat het erin: wet PG 3

4 Wet PG artikel 2 lid 1 Het college van B&W bevordert de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

5 Overeenkomst PGA Coördinatie van de zorgketen. (NB. Nog gebaseerd op vergelijkbare tekst in WCPV) Lokaal: Zorgdragen voor tot stand komen samenwerkingsafspraken bij opening COA- locatie en in stand houden gedurende opening. Op de hoogte brengen van samenwerkingsrelaties bij sluiting COA-locatie en afspraken maken over afronding activiteiten. Tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over thema’s in de gezondheidszorg, waaronder openbare geestelijke gezondheidszorg, kindermishandeling, suïcide e.d. Coördinatie van verschillende medische activiteiten voor honger- en dorststakers op verzoek van de huisarts of COA. Landelijk: In standhouden landelijk netwerk en vertegenwoordiging van de GGD’en in landelijke overleggen. 13 september 20125

6 Landelijke uitwerking tot nu toe Landelijke documenten ter ondersteuning van / bruikbaar bij uitvoering lokale taken: Rond openen / sluiten locaties en instandhouding samenwerking: Factsheet gezondheidszorg asielzoekers Document landelijke samenwerkingsafspraken bij openen en sluiten van locaties Voor samenwerking met diverse partijen rond thema’s en honger- en/of dorststakingen: Protocol GVO Protocol tbc-screening, -behandeling en BCG-vaccinaties asielzoekers Protocol vaccinatie asielzoekerkinderen (GGD, overige JGZ, RIVM) Brochure en werkinstructie suïcidepreventie in AZC’s (MOA); update in ontwikkeling via GCA Landelijk contract OGGZ Menzis – GGD Nederland Ketenafspraken medische begeleiding honger- en dorststaking (GCA, FMMU, GGD in samenhang met COA-protocol) Landelijk format voor vastleggen samenwerkingsafspraken huisarts-JGZ asielzoekerkinderen. Landelijk format voor vastleggen ketenafspraken tussen diverse partijen rond AMV’s (in ontwikkeling). Landelijk format voor vastleggen ketenafspraken COA-GCA-GGD voor infectieziektemeldingen (staat op de rol). 13 september 20126

7 Rond thema’s binnen de GGD Werkdocument Routing JGZ-dossiers en overdrachtsformulier. Zie voor de documenten: GGD Kennisnet/categorieën/PGA/dossiers Landelijke netwerk: Diverse overleggen met COA (thematisch, ambtelijk, tactisch, strategisch) en met Menzis/GCA en andere zorgkoepels. De landelijke documenten zijn (mede) in dit netwerk tot stand gekomen. Zo nodig worden lokale signalen, afstemmingsonderwerpen (gedocumenteerd) op deze overleggen geagendeerd. 13 september 20127

8 Bespreekpunten - Positionering PGA-taak Coördinatie van de zorgketen t.o.v. de zorgcoördinatietaak van de huisarts: individueel casemanagement en ketenafstemming binnen de curatieve zorg is geen PGA- taak maar een taak van de huisarts. - Het zogenaamd multidisciplinair overleg (MDO) op locatie is verantwoordelijkheid COA. Stelling: De landelijke PGA-taak m.b.t. coördinatie van de zorgketen sluit goed aan bij de taak afstemming publiek-curatie in de wet PG. De GGD’en pakken dit als vanzelfsprekend op. Vragen: 1)Neemt de GGD deel aan MDO’s van COA? Wat is belang? 2)Welke gezondheidsthema’s m.b.t. asielzoekers hebben baat bij meer samenwerking publiek- curatie? 3)Zijn er andere thema’s dan genoemd waarvoor behoefte is aan landelijke kaderdocumenten of formats. 13 september 20128


Download ppt "Publieke gezondheidszorg voor asielzoekers en coördinatie zorgketen Hennie Nijsingh GGD Nederland Landelijke PGA-middag 13 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google