De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak Rapport Algemene Rekenkamer in oktober 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak Rapport Algemene Rekenkamer in oktober 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak Rapport Algemene Rekenkamer in oktober 2006

2 Publieke Omroep Praktijkvoorbeeld recent onderzoek Algemene Rekenkamer

3 Verloop 3 juli: debat voorjaarsnota 4 juli: uitwerking voorstel naar commissie voor de Rijksuitgaven 5 juli: advies terug 5 juli: TK neemt voorstel aan 11 september 2008: rapportage AR ? Behandeling kamer

4 Verzoek kamer 2007 Overzicht financiering (inc.reklame) Bedrijfsvoering & beloningsstructuren Scheiden publiek-private geldstromen Toezichts- en verantwoordingsstructuur Dosier 31100

5 Structuur NOS –NPO –NOS-RTV Erkende omroepen –Verenigingen –Taakorganisaties –Geestelijke grondslag OC&W Commissariaat voor de Media CIPO (integriteit)

6

7 Gelden diverse informatiebronnen Financieel jaar Presentatie door OCW Staatssteun volgens de EU? Beoordeling komende wetgeving

8 “Geld op schema” Duidelijke criteria? Doelstellingen OCW -> NPO genreschema (genre+kijkaandeel+doelgroepen+bedra g) in overleg omroepen “passen en meten”, beoordeling te vaag

9 Doelmatigheid “te denken valt aan” Plan met concrete activiteiten –Benchmarkstudies kostenposten –Referentiebedragen vergelijken met daadwerkelijke kosten

10 Bedrijfsvoering Beheersing kwaliteit & kosten Contracten externe producenten Aanstellingen bestuurders en presentatoren Weinig vastlegging, geen procedures

11 Privaat-Publiek Recente regelgeving voldoet Gevolgen voor nieuwe omroepen

12 Verantwoording en Toezicht: criteria Financiën Rechtmatigheid Prestaties Bedrijfsvoering Richtlijnen goed bestuur en integriteit -Niet- verantwoordingsinformatie

13 Verantwoording en Toezicht: bevindingen Handboek Financieële Verantwoording Richtlijnen goed bestuur en integriteit Jaarrekening accountant –Rechtmatigheid –Bedrijfsvoeringsverklaring

14 Verantwoording en Toezicht: Horizontaal toezicht Overlap Informeel overleg: Advies betere afstemming (geen reorganisatie!)

15 Werkwijze AR Kamer initiatief (verzoek) Onderzoek –Jaarverslagen –Kerncijfers ministeries –Inzage documenten –Gesprekken Samenvatting met suggesties Mogelijke reacties actoren vermelden Kamerdebat

16 Karakter bevindingen De systematiek: kamervragen versus vaste onderwerpen Bescheiden kritiek en suggesties Géén structuur veranderen

17 Relatie tot VBTB Compabiliteitswet 2001, Hoe veel geld Welk doel Gerealiseerd doel Effect


Download ppt "Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak Rapport Algemene Rekenkamer in oktober 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google