De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst ORGANISATIE VAN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED d.d. 19 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst ORGANISATIE VAN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED d.d. 19 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst ORGANISATIE VAN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED d.d. 19 november 2015

2 1.Vraagstelling gemeente 2.Inventarisatie: foto van het Valkenswaardse vastgoed 3.De maatschappelijke vraag 4.De financiële klem 5.Hoe willen we verbeteren? a) Vastgoedbeleid opstellen b) Kaders om vastgoed te beoordelen 6.Vervolg AGENDA VOOR DEZE BIJEENKOMST

3 Voor de vastgoedorganisatie van ca. 100 eigendommen, variërend van gemeentewerf tot zwembad zoeken we verbetering op de volgende aspecten: 1.Maatschappelijk rendement = optimaliseren van de inzet van het vastgoed voor de maatschappij 2.Organisatorisch rendement = doorontwikkeling van het deel van de organisatie dat vastgoedtaken uitvoert 3.Financieel rendement = kostenreductie en genereren van extra opbrengsten 1. VRAAGSTELLING GEMEENTE

4 1. HET PROCES

5  Gebouwgebonden cijfers  Financiële gegevens  Maatschappelijke meerwaarde  Technische kwaliteit  Functionele kwaliteit (gebruikerstevredenheid)  Strategische mogelijkheden (vanuit RO-perspectief) 2. INVENTARISATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE

6  62 totaalaccommodaties  66.700 m² bvo 2. OPBOUW VAN DE PORTEFEUILLE categorieaccommodatiesm² bvo Onderwijs & educatie1221.192 Kunst & cultuur27.000 Sport2118.610 Eigen huisvesting411.852 Zorg & welzijn133.861 Overig vastgoed104.165 Totaal6266.680

7 2. BENCHMARK PORTEFEUILLE (m² bvo per inwoner)

8  Totale kosten€ 6,8 mln.  Totale huuropbrengsten € 1,7 mln. 2. FINANCIËLE CIJFERS financieel resultaat Onderwijs & educatie€ -780.000 Kunst & cultuur€ -150.000 Sport€ -2.950.000 Eigen huisvesting€ -980.000 Zorg & welzijn€ -120.000 Overig vastgoed€ -107.000 Saldo€ -5.087.000

9  Grote betrokkenheid bij maatschappelijke instellingen en verenigingen  Valkenswaard is ‘zorgzame gemeente’  Vrij veel specifiek (toegespitst op gebruikers) vastgoed  Vastgoed voldoet in grote lijnen aan de vraag 2. MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE

10  Kwaliteit over het algemeen goed  Onderhoudsplanning niet actueel  Op basis van de onderhoudsbehoefte wordt er te weinig gestort in de onderhoudsvoorziening 2. TECHNISCHE KWALITEIT

11  Expertmatige inschatting  Kijkend naar bezetting, benutting, subsidies  Vastgoed wordt niet optimaal gebruikt  Sprake van overcapaciteit 2. FUNCTIONELE KWALITEIT

12  RO- ontwikkelingen  Vraag uit de markt  Toekomstvisie Valkenswaard 2. STRATEGISCHE MOGELIJKHEDEN

13

14  Screenshots… 2. VASTGOEDMAPS

15 Ondanks dat portefeuille redelijk past op vraag, zijn er ontwikkelingen te schetsen  Wens tot vergroting van sociale cohesie (o.a. in Toekomstvisie)  We zien in Valkenswaard initiatieven tot zelfbeheer (Belleman, kunstgrasveld Dommel, Borkel & Schaft)  Wat betekent dit voor vastgoedvisie? 3. DE MAATSCHAPPELIJKE VRAAG

16 Totale kosten € 6,8 mln. Totale huuropbrengsten€ 1,7 mln. Financieel resultaat€ -5,1 mln.  In begroting€ 4,85 mln.  Tekort€ 250.000,- 4. DE FINANCIELE KLEM

17 4. ONDERHOUDSVOORZIENING

18 Vastgoed kost meer geld dan er in de begroting is opgenomen We zullen dus keuzes moeten maken:  Opbrengst verhogen of  Kosten verlagen  Dit wordt taakstelling nieuwe vastgoedorganisatie aan de hand van de uitgangspunten en kaders KEUZES IN VASTGOED

19  Opbrengst verhogen: hogere huurprijs meer huurders in panden (hogere benutting)  Kosten verlagen: met minder vastgoed verder (bezetting verhogen) efficiency interne organisatie verhogen Andere wijze van beheer (door inwoners, partners) KEUZES IN VASTGOED

20 Financieel  Transparantie vergroten en kostprijsdekkende huur hanteren  Kosten van vastgoed weer binnen de begroting brengen door benutting verhogen en overtollig vastgoed af te stoten  Financiële Administratie op objectniveau 5. VASTGOEDBELEID UITGANGSPUNTEN

21 Organisatorisch  Eigenaarschap is centraal belegd & processen zijn helder  Meer inzicht in vastgoed om betere sturing mogelijk te maken (grip verbeteren) Maatschappelijk  Bijdragen aan beleidsdoelstellingen (en o.a. Toekomstvisie)  Sturen op sociale cohesie: gebruikers samenbrengen in accommodaties (hierdoor betere benutting)  Tevredenheid gebruikers omhoog 5. VASTGOEDBELEID UITGANGSPUNTEN

22 1.Doelmatig Passende portefeuille Gesubsidieerde organisaties zoveel mogelijk in gemeentelijk vastgoed Andere vastgoedaanbieders welkom, mits portefeuille passend blijft 2.Inzetbaarheid Gemeentelijk beleid is bepalend voor gebruik Bij geen beleid: inzetten voor toekomstvisie 5. VASTGOEDBELEID - DE KADERS

23 3.Spreiding Één maatschappelijke voorziening per wijk/buurt Gymzalen max. 1 km van scholen Sporthallen verspreid over gemeente Voor iedere inwoner goed bereikbaar 4.Bezetting & benutting Buurthuizen 50% nu: onbekend Gymzalen (excl. weekend) 70%nu: 40% Sporthallen 70%nu: 30% 5. VASTGOEDBELEID - DE KADERS

24 5.Kwaliteit Technisch Functioneel (klanttevredenheid) 6.Duurzaamheid Aansluiten op gemeentelijke ambities 7.Beheer & Exploitatie Daar waar mogelijk door gebruikers of bewoners (Dorpshuis B & S / De Belleman / fusie tennisvereniging) 8.Betaalbaarheid Kosten dienen binnen 4 jaar binnen begroting te vallen 5. VASTGOEDBELEID - DE KADERS

25 Keuzes in de gemeentelijke vastgoedportefeuille worden gemaakt o.b.v. het scoringsprincipe uit VastgoedMaps: “De stakeholderanalyse met de 6 tegels” 5. INSTRUMENTARIUM

26 Op basis van de combinatie van scores wordt per pand één van de volgende perspectieven bepaald:  Consolideren  Afstoten  Financieel verbeteren  Investeren  Herontwikkelen (functiewijziging)  Slopen 5. INSTRUMENTARIUM

27 Opstellen adviesrapportage met  Nieuwe Vastgoedbeleid  Voorstel vastgoedorganisatie Vastgoedbeleid gaat in februari in roulatie, in maart in raad. 6. VERVOLGPROCES


Download ppt "Informatiebijeenkomst ORGANISATIE VAN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED d.d. 19 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google