De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Uitvoeringsplan Ôs dörp Accommodaties, gemeentelijke ondersteuning intiatieven en vastgoed.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Uitvoeringsplan Ôs dörp Accommodaties, gemeentelijke ondersteuning intiatieven en vastgoed."— Transcript van de presentatie:

1 1 Uitvoeringsplan Ôs dörp Accommodaties, gemeentelijke ondersteuning intiatieven en vastgoed

2 2 Agenda Inleiding: klankbord n.a.v. 21 april Uitgangspunten begroting en beleid Aanpak Ôs Dörp toelichten Agendering raad 30 juni Scenario uitvoering begroting en maatschappelijke initiatieven Vragen en suggesties

3 3 Waar willen we naar toe? Taakstelling halen (begroting 2015-2018) € 4,2 mln. bezuinigen 2015-2018 € 15,4 mln. bezuinigen t/m 2025 Max. benutting burgerkracht (Koersnotitie, Visie 2020) Scenario’s geven richting hoe gewenste veranderingen doorwerken.

4 4 Taakstelling begroting 2015-2018 PrgrMaatregel 2015201620172018 1Vastgoed en accommodaties 660.000800.0001.100.0001.600.000 1Subsidie bibliotheken 134.000395.000 1Subsidies verenigingen 365.000 1Subsidie peuterspeelzalen 96.000192.000 3Onderhoud openbare ruimte 1.185.0001.132.0001.194.000400.000

5 5 Participatie en zelfsturing! Visie 2020, Leven in Leudal (publieksversie): “De gemeente Leudal is dan ook van plan om in de komende tijd in gesprek te gaan met haar inwoners over de veranderingen die er aan zitten te komen en wat men er gezamenlijk tegenover kan stellen. De gesprekken zullen vooral gaan over gemeenschaps- accommodaties, sportinrichtingen, scholen, wonen, zorg en werkgelegenheid. Aan de hand van deze gesprekken wordt de koers, liefst per dorp, bepaald en worden er afspraken gemaakt tussen de gemeente, de (dorps)gemeenschappen en de dienstverleners”.

6 6 Open aanpak Ôs dörp van onder op! Vitale dorpen: voorzieningen, leefomgeving, veiligheid etc.. Uitvoeringskader formuleren o.b.v. scenario begroting Verdieping: DNA per cluster/dörp kansrijke initiatieven in kaart Interactieve bijeenkomst: Uitvoeringskader is open voor inschrijving Businesscase en afspraken Voorselectie initiatieven Interactieve bijeenkomsten met open karakter Wie wil, kan aanhaken. Kaders zijn helder!

7 7 Doel en resultaten 1.Samenhangende aanpak voorzieningen/accommodaties, subsidiesystematiek en maatschappelijk vastgoed. 2.Afstemming en afspraken met alle betrokkenen in de dorpen, versterken van de eigen inzet, kansen pakken. 3.Ondersteuning maatschappelijke activiteiten en omvorming gemeenschaps- en sportaccommodaties. 4.Vergroten en verbeteren van mogelijkheden om niet (meer) noodzakelijk maatschappelijk vastgoed af te stoten.

8 8 Processtappen op hoofdlijnen Stap 1: Belangen op tafel per gebied (Bijeenkomsten Ôs dörp) 16 bijeenkomsten, raads- en cie-leden welkom! Stap 2: Businesscases/Initiatieven Voorbespreking met indieners/initiatiefnemers Bijeenkomst/presentatie/afstemming per dorp. Stap 3: Afspraken Indieners/initiatiefnemers/gemeente Ter bespreking in Commissie sociaal Ter beoordeling via 1 e Rarap 2015 en Kaderbrief 2017 Gereed: per 1-7-2016

9 9 Tijdspad Ôs Dörp Stapsgewijze ombouw subsidies Ondersteuning initiatieven Dialoog Ôs dörp Ondersteuning Businesscases Afbouw vastgoedbezit Raasbesluiten Ôs dörp Dorpsgesprek ken en initiatieven Optimaal scenario dorp/cluster juniseptjan 2016aprjuni Busines scases Rarap/kader- brief 2017 Investeringen om- en afbouw Mogelijkheden afstoten vastgoed Uitvoeren raadsbesluit (korte termijn) Meerjarig sanerings- voorstel Voorstel maatschappelijke activiteiten en accommodaties Markt- verkenningen

10 10 Voorstel agendering raadsvergadering 30 juni 1 e Raadsrapportage (Rarap) Kaderbrief/nota begroting 2016-2019 Korte termijn: –Uitvoering begroting 2015-2018 in de subsidieverordening –Aanpassen systematiek bijdragen aan gemeenschaps- accommodaties om rechtsongelijkheid te voorkomen. Voorstel Uitvoeringsplan Ôs dörp: aanpak Voorstel ondersteunen maatschappelijke activiteiten en faciliteren omvorming accommodaties. 15 juni Commissie Sociaal – Voorbereiding raadsbehandeling (30 juni)

11 11 Scenario uitvoering begroting en maatschappelijke initiatieven 2016-2025 Gemeenschapsaccommodaties, binnensport, voetbal, tennis, primair onderwijs en bibliotheek

12 12 Uitvoering begrotingstaakstelling 2015-2018 a)Huidig beleid accommodaties wordt z.s.m. aangepast: Geen aankoop meer. b)Bezetting minder dan 50% worden in 2015 uit het gemeentelijk onderhoudsprogramma gehaald en worden afgestoten. c)Bij onderhoud van de overige zelf uitvoeren voor 40% van de huidige kosten. d)Accommodaties en/of sportvelden die geld genereren worden in de verkoop gebracht. e)Bij de “noodzakelijke” accommodaties en/of sportvelden kunnen investeringen worden gedaan. Deze investeringen worden gedekt uit de reserve Boekwinst Essent. f)Oplossingen worden gezocht in het bundelen van accommodaties binnen de kernen en over de kernen heen om te komen tot multifunctioneel gebruik.

13 Scenario 2025 bij doorvoeren Uitgangspunten begroting 2015 3 (-) 1 (-1) 1 (-3) 4 (-) 3 (-4) 2 (-1) 3 (-) 2 (-) 3 (-) 4 (-1) 1 (-3) 2 (-) 6 (-2) 4 (-) 3 (-2) 2 (-1) 2 2 (-1) 0 (-1)

14 Uitgangspunten begroting 2015 met huidige maatschappelijke initiatieven Gelijk aan het uitgangspuntenscenario begroting. Daarnaast zijn maatschappelijke initiatieven ingevoerd in dit scenario, zoals : Brede maatschappelijke voorzieningen: – “Park Leudal Oost” in Neer voor gericht op sport en ontmoeting. Bestaande voorzieningen voor binnensport en ontmoeting in Neer sluiten. Voetbal: – mogelijke fusie Grathem, Kelpen-Oler, Hunsel en Ell. – Neeritter en Thorn (gemeente Maasgouw) Pm meerdere moeten volgen…

15 Scenario 2025 bij doorvoeren Uitgangspunten begroting 2015 met bestaande maatschappelijke initiatieven 1 (-2) 1 (-1) 2 (-2) 3 (-4) 2 (-1) 3 (-) 2 (-) 3 (-) 3 (-1) 1 (-3) 1 (-1) 5 (-3) 4 (-) 3 (-2) 2 (-1) 2 (-) 2 (-1) 0 (-1)

16 16 Vragen en suggesties


Download ppt "1 Uitvoeringsplan Ôs dörp Accommodaties, gemeentelijke ondersteuning intiatieven en vastgoed."

Verwante presentaties


Ads door Google