De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties (Heezen) Hoofdstuk 2 Ondernemingsvormen (rechtsvormen) © 2008 Noordhoff Uitgevers en Economie Leer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties (Heezen) Hoofdstuk 2 Ondernemingsvormen (rechtsvormen) © 2008 Noordhoff Uitgevers en Economie Leer."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties (Heezen) Hoofdstuk 2 Ondernemingsvormen (rechtsvormen) © 2008 Noordhoff Uitgevers en Economie Leer Kracht 2015

2 bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:BeeBringer/Ondernemin gsplan Rechtsvormen in beeld

3 2.1 Eenmanszaak 1 persoon privé en zakelijk aansprakelijk Kan personeel hebben, Zo niet dan meestal ZZP.

4 Hoofdstuk 2 – Ondernemingsvormen -2.4 2.2 gemeenschap van goederen Hoofdelijke aansprakelijkheid bij algehele gemeenschap van goederen Zakelijk vermogen van de eenmanszaak Privé-vermogen van de ondernemer Privé-vermogen van de partner

5 Hoofdstuk 2 – Ondernemingsvormen -2.5 2.2 huwelijkse voorwaarden Aansprakelijkheid bij huwelijkse voorwaarden Zakelijk vermogen van de eenmanszaak Privé-vermogen van de ondernemer Privé-vermogen van de partner

6 Hoofdstuk 2 – Ondernemingsvormen -2.6 2.3 Maatschap Overeenkomst tussen personen die verplichten iets in gemeenschap te brengen met het doel verkregen voordeel met elkaar te delen. Inbreng vooral ook in arbeid.

7 2.4 Vennootschap onder firma Maatschap ter uitoefening van een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam. Inbreng in geld 2.7

8 Hoofdstuk 2 – Ondernemingsvormen -2.8 2.5 Commanditaire vennootschap VOF waarbij één of meer van de vennoten niet aan het beheer mag/mogen deelnemen, maar zich dient/dienen te beperken tot het inbrengen van geld en/of goederen. De overige vennoten voeren het beheer over de vennootschap. VOF plus stille vennoot

9 Hoofdstuk 2 – Ondernemingsvormen - 2.9 Natuurlijk en rechtspersoon Natuurlijk persoon Rechtspersoon Zelfstandig lichaam met eigen rechten en plichten én een afzonderlijk vermogen Met privé-vermogen aansprakelijk

10 Hoofdstuk 2 – Ondernemingsvormen -2.10 2.6 Naamloze vennootschap Vennootschap waarbij het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen, die aan toonder luiden en vrij overdraagbaar zijn.

11 Hoofdstuk 2 – Ondernemingsvormen -2.11 2.6 Naamloze vennootschap Algemene Vergadering van aandeelhouders Raad van Bestuur Raad van Commissarissen

12 Hoofdstuk 2 – Ondernemingsvormen -2.12 2.6 Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal (min 45.000) = maximaal uit te geven Geplaatst aandelenkapitaal = uitgegeven tegen nominale waarde Gestort kapitaal = wat betaald is

13 Hoofdstuk 2 – Ondernemingsvormen -2.13 2.7 Besloten vennootschap Vennootschap waarbij maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen op naam die niet vrij verhandelbaar zijn. Aandelen staan in aandelenregister.

14 Hoofdstuk 2 – Ondernemingsvormen -2.14 2.8 Verenigingen Gewone vereniging Onderlinge waarborgmaatschappij Coöperatie – Wettelijke aansprakelijkheid WA – Beperkte aansprakelijkheid BA – Uitgesloten aansprakelijkheid UA

15 Hoofdstuk 2 – Ondernemingsvormen -2.15 2.9 Stichting Een rechtspersoon die geen leden kent en meestal een ideëel doel nastreeft.

16 RECHTSVORMEN OVERWEGINGEN:  EIGENDOM EN ZEGGENSCHAP  AANSPRAKELIJKHEID  OMVANG VAN HET KAPITAAL EN DE WIJZE VAN FINANCIEREN  INBRENG VAN KAPITAAL EN/OF ARBEID SOORTEN RECHTSVORMEN: PERSOONLIJKE ONDERNEMING (natuurlijk persoon) o EENMANSZAAK o MAATSCHAP o VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA (VOF) o COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) RECHTSPERSOONLIJKHEID (kapitaalvennootschap) o BESLOTEN VENNOOTSCHAP (BV) o NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (NV) o COÖPERATIE o STICHTING

17 Hoofdstuk 2 – Ondernemingsvormen -2.17 2.11Ondernemingsvormen en belastingen Natuurlijke personen Inkomstenbelasting (Box 1, 2 en 3) Rechtspersonen Vennootschapsbelasting

18 box 3 1,2% box 2 25% box 1 Over waarde aandelen Over dividend/ verkoopwinst Over winstaandeel Over winstInkomsten- belasting Kleine aandeelhouder Groot- aandeelhouder Vennoot Eigenaar Over winst: +/- 25% xxx Vennootschaps -belasting Kapitaal- vennootschap Personen- vennootschap Eenmanszaak box 1 Tot 52% © 2008 Noordhoff Uitgevers en Economie Leer Kracht 2010 meer uitleg:http://www.economiehulp.nl/inkomstenbelasting-uitleghttp://www.economiehulp.nl/inkomstenbelasting-uitleg 2.11Belastingen

19

20 bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:BeeBringer/Ondernemin gsplan Rechtsvormen in beeld

21 Hoe zou een stichting, cooperatie en een vereniging er dan uitzien in beelden?

22 WoordWielRechtsvormen

23 Opgaven Heezen, H.2: 1,3, LWT

24 24


Download ppt "Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties (Heezen) Hoofdstuk 2 Ondernemingsvormen (rechtsvormen) © 2008 Noordhoff Uitgevers en Economie Leer."

Verwante presentaties


Ads door Google