De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Onderzoeksresultaten en beleidsrelevantie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Onderzoeksresultaten en beleidsrelevantie."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Onderzoeksresultaten en beleidsrelevantie

2 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 De macht(eloosheid) van projectcoördinatie Procesevaluatie van de subsidies voor strategische projecten in uitvoerig van het RSV Tom Coppens, Elisabet Van Wymeersch, Joris Van den Broeck

3 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Probleemstelling Strategische projecten als instrument voor een uitvoeringsgerichte strategische planning Implementatie van strategische projecten verloopt in praktijk moeizaam –Technische complexiteit –Maatschappelijke complexiteit –Bestuurlijke complexiteit –Juridisch-administratieve complexiteit 3

4 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Probleemstelling Gevolg van complexiteit –Lage realisatiekans –Tijdsoverschrijding –Budgetoverschrijding –Kwaliteitserosie 4

5 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Probleemstelling Projectcoördinatie als instrument voor snellere en betere projecten -subsidie Ruimte voor projectcoördinator sinds 2004 -7 oproepen, ± 40 projecten 5

6 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Onderzoeksvragen Onderzoeksvragen: -Hoe verlopen besluitvormingsprocessen bij strategische projecten? -Draagt de subsidie van projectcoördinator bij tot een betere realisatiecapaciteit? -Hoe worden subsidies aangewend? -Welke rol speelt de projectcoördinator? -In welke mate heeft de projectcoördinatie invloed op de realisatiecapaciteit? 6

7 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Theoretisch kader Beleidsprocessen als serie van policy games in beleidsnetwerken 7 Spel 1 Spel 2 Spel 3 Spel 4 Spel 5 Initiatie Realisatie

8 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Theoretisch kader Faal en succesfactoren voor complexe projecten (naar Klijn, 2000) –Interactieniveau: de mate waarin consensus (deal) kan gevonden worden tussen de betrokken actoren –Netwerkniveau: de mate waarin alle relevante en nodige stakeholders worden betrokken in het beleidsnetwerk 8

9 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Theoretisch kader Projectmanagement –Lineair, fasemodel –Taakgericht –Binnen vooraf bepaalde randvoorwaarden 9

10 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Theoretisch kader Procesmanagement –Rondenmodel van besluitvorming –Structureren van interactie Bemiddeling, consensus zoeken, problem solving, verbinden etc –Structureren van netwerk Activeren en de-activeren van actoren 10

11 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Methode Ex-post analyse Methode beleidsevaluatie de Peuter etal., KU Leuven Kwalitatief onderzoek Case selectie ism U Gent –Case Turnhout 2012 –Case Aalst Siezegemkouter 11

12 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Case Turnhout 2012 2004-2015: meerdere projecten 2x Projectcoördinatie –2005-2008: Coördinatie ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen –2009-2013: Strategisch coördinator deelprojecten Turnhout 2012 12

13 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Aalst Siezegemkouter 1998-2015: lange doorlooptijd 2007-2010: projectcoördinatie implementatie bedrijventerrein Siezegem Kouter 13

14 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015  Subsidies aangewend voor projectcoördinatie maar niet zoals initieel bedacht  Vooral projectmanagement ipv procesmanagement.  Projectcoördinator ingebed binnen de stadsadministratie  Dynamiek van proces vooral verklaard vanuit strategische belangen in stadsregio 14 Turnhout

15 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Aalst  Subsidies aangewend voor projectcoördinatie (door POM)  Vooral projectmanagement ipv procesmanagement  Dynamiek en doorlooptijd vooral verklaard door politieke/ maatschappelijke controverse + serieel gebruik planningsinstrumentarium 15

16 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Besluit Subsidies worden aangewend, maar niet altijd zoals voorzien Projectcoördinatoren zijn vooral projectmanagers in de twee cases Belangrijke vertragingen in het dossier zijn resultaat van –Maatschappelijke controverse die omgezet worden in politieke dynamiek –(Politieke) onderhandelingen die buiten scope van projectcoördinator liggen Horizontale conflicten Verticale conflicten Procescoördinatoren hebben nauwelijks vat op het netwerk 16

17 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Besluit =>Subsidies hebben bijdrage tot realisatiekans, maar die is veeleer beperkt =>politieke dynamiek is veel belangrijker 17

18 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Aanbevelingen Subsidie zeker zinvol om capaciteit te versterken Projectcoördinatie noodzakelijk, maar geen voldoende voorwaarde Goede projectcoördinatie vereist –inbedding in bestuurskrachtige omgeving –politiek leiderschap 18

19 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Bemerkingen  Kleinschalig onderzoek, dus beperkte generaliseerbaarheid  Nood aan bijkomend onderzoek rond faal- en succesfactoren van projectimplementatie 19


Download ppt "Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Onderzoeksresultaten en beleidsrelevantie."

Verwante presentaties


Ads door Google