De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toekomst van beschermd wonen en opvang Participeren in de samenleving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toekomst van beschermd wonen en opvang Participeren in de samenleving."— Transcript van de presentatie:

1 De toekomst van beschermd wonen en opvang Participeren in de samenleving

2  Kansen uit rapport van de cie Dannenberg Maatwerk en een eigen herstelroute Rol van de ervaringsdeskundige wordt duidelijker en belangrijk gemaakt. Je houdt zo lang mogelijk de eigen kracht bij de zorgvragers. Er komen meer kansen voor anti-stigma activiteiten. Mensen blijven in eigen wijk en/of omgeving wonen. Het perspectief en de behoeften van kwetsbare mensen komen centraal te staan. De professional moet meer gaan samenwerken met de ervaringsdeskundige. Zorg en participatie dichter bij elkaar laten brengen door meer cliëntgestuurde dagbesteding gericht op participatie.

3 Meedoen/participeren in de samenleving Wonen = inzet op training. Zo zelfstandig mogelijk ontwikkelen. Inzetten op aangaan sociale relaties.

4 Project “Het Bruisnest” Focussen op sterke punten, talenten en mogelijkheden. Persoonlijk, maatschappelijk en economisch herstel en participatie inzetten. Werken/dagbesteding geeft structuur. Gericht op sociale inclusie met de samenleving: a) Gelijkwaardigheid is ons uitgangspunt b) Sociale inclusie (iedereen doet mee) c) Verantwoordlijkheden geven d) Stijgen op de participatieladder e) Vertrouwde omgeving om te groeien f) De vrijwilliger sociale vaardigheden aanleren, ook d.m.v. workshops g) De vrijwilliger opleiden en een diploma laten halen (verhoogt kansen op de arbeidsmarkt)

5 Sociale inclusie bereiken De regie bij de cliënt zelf laten. De cliënt vertrouwen geven. De cliënt in haar eigen waarde laten ontwikkelen. Cliënten de ruimte geven. Een luisterend oor zijn. Goede doelen stellen die aansluiten bij de cliënt. Deze regelmatig bijstellen. Verantwoordlijkheden uit handen durven te geven. Kortom: Eigen kracht stimuleren in dagbesteding, werk, wonen etc.

6 Wat je als professional niet moet doen: Regie overnemen. De cliënt zelf laten nadenken. Dus niet te snel ingrijpen. Voor de ander invullen en bepalen; dus ruimte geven om te ontwikkelen. Initiatieven/activiteiten niet vooraf bepalen. Laat de cliënt de invulling geven. Invullen voor de ander. Oh, het gaat wel goed met hem. Hij heeft daar geen zin in, etc. Eigen Kracht centraal stellen!

7 Moet je wel willen dat het beschermd wonen naar alle gemeenten toegaat? Kunnen de gemeenten de verwachtingen wel waarmaken? Hoe kunnen we een inclusieve samenleving realiseren? Stigma, meedoen en eenzaamheid. Buitengesloten worden door financiële problemen. Mensen worden nog steeds belemmerd om te doen waar zij goed in zijn en wat zij willen. De kloof die bestaat tussen het intensieve aanbod van beschermd wonen en het lichtere aanbod van begeleiding vanuit de huidige gemeentelijke WMO. Hoe gaat dat gedicht worden?  Zorgen m.b.t. het rapport

8  Belangrijkste punten die in Zuid Holland zouden moeten worden gerealiseerd. Als gemeente nog meer inspelen op de wensen en behoeften van de mensen. De kanteling van de WMO gedachte doorzetten. Vertrouwen hebben in de ervaringsdeskundige. Geen ja-maar……. Anti stigmatiserende activiteiten opzetten. Financiële problemen mag de cliënt niet buitenspel zetten.


Download ppt "De toekomst van beschermd wonen en opvang Participeren in de samenleving."

Verwante presentaties


Ads door Google