De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerlingenvervoer Gemeente Leudal Marc Berendsen 10-6-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerlingenvervoer Gemeente Leudal Marc Berendsen 10-6-2013."— Transcript van de presentatie:

1 leerlingenvervoer Gemeente Leudal Marc Berendsen 10-6-2013

2 Agenda Nadere uitleg verordening en beleidsregels

3 Enkele Cijfers Voorziening 2012-2013AantalPercentage Aangepast Vervoer25788,0 Eigen Vervoer144,8 (Brom) fiets51,7 Openbaar Vervoer165,5 Totaal292100

4 Verordening leerlingenvervoer Passend bij de mogelijkheden van een kind –Fiets * –Openbaar vervoer * –Aangepast (taxi) vervoer –Eigen vervoer Beoordeling van vaste criteria Mede op basis van aangeleverde documenten Eventueel onafhankelijk medisch advies (SCIO-Consult) * Al dan niet met begeleiding

5 Uitvoering beleid/verordening leerlingenvervoer Stimuleren zelfstandigheid (OV en fiets) Uitgaan van eigen kracht (kind, gezin en van directe omgeving) Aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen Eigen verantwoordelijkheid van de ouders Menselijke maat Beleid socialer dan verordening VNG

6 Is zelfstandig fietsen mogelijk? Is fietsen met begeleiding mogelijk? Is openbaar vervoer mogelijk? Is openbaar vervoer met begeleiding mogelijk? Aangepast vervoer met taxi/taxibusje Eventueel Eigen Vervoer Uitvoering beleid/verordening leerlingenvervoer

7 Enkele criteria Fiets Regulier BOSpeciaal BOVoortgezet Afstand waarna recht op vergoeding 6 kilometer4 kilometer Tot 10 jaar (t/m groep 6)-6 km. + beg- Tot 11 jaar (groep 7)7 km. + beg - Tot 12 jaar (groep 8)7 km. zelfst - Voortgezet8 km. zelfst Vergoeding fiets € 0,09 per kilometer

8 Enkele criteria Openbaar Vervoer Dichtstbijzijnde toegankelijke school Basisonderwijs 6 kilometer, SBO en SO 4 kilometer T/m groep 7 (tot 10 jaar) geen OV toekennen. Groep 8 OV met begeleiding toekennen Vanaf Speciaal voortgezet onderwijs : Openbaar vervoer

9 Criteria Openbaar Vervoer OV reis max 2 x de tijd met eigen vervoer + 10 minuten én Maximaal 90 minuten Indien afstand tot eerste halte < 4 kilometer vanaf huisadres tijd niet meetellen Maximaal 1 x overstappen, wachttijd maximaal 10 minuten Maximale loopafstand laatste halte tot school 1000 meter Maximaal 20 minuten voor aanvang op school (inclusief looptijd vanaf laatste halte naar school) Reis conform OV 9292 (volgens normale dienstregeling)

10 VERDER NOG DIT…. Keukentafelgesprekken Invoeren OV-TRAINING laatste groep speciaal basisonderwijs Mengvormen in voorzieningen.

11 RICHTLIJNEN AANGEPAST VERVOER

12 Wat mag u oa. van de vervoerder verwachten? dat het vervoer wordt uitgevoerd zoals dat in het contract met de gemeente Leudal is vastgelegd. dat als u een klacht heeft, de vervoerder degelijk onderzoek hiernaar doet en probeert een oplossing te zoeken; dat iedere rit door (zoveel mogelijk) een vaste chauffeur via een (zoveel mogelijk) vaste route wordt gereden; dat als de vaste chauffeur ziek, verlof heeft of met vakantie de route door een vaste vervanger wordt gereden en dat u tijdig daarover geïnformeerd wordt; dat u, indien de uitvoering van de route extra vertraging oploopt, geïnformeerd wordt over het verwachtte aankomsttijdstip.

13 Wat mag u van de chauffeur verwachten (oa.) dat de chauffeur zich voorstelt aan het begin van ieder schooljaar; dat de chauffeur geen sleutel in het contact laat zitten als hij het voertuig verlaat; dat er een ritlijst aanwezig is in het voertuig waarop de namen, adressen, telefoonnummers en scholen van de betreffende leerlingen staan; dat er geen andere leerlingen vervoerd worden dan op zijn ritlijst staan; dat de chauffeur de leerlingen behulpzaam is bij het in- en uitstappen; dat de chauffeur stopt aan de veilige zijde van de weg, en dat de leerlingen niet alleen de straat hoeven over te steken; dat er zoveel mogelijk door een vaste chauffeur via een vaste route wordt gereden;

14 RICHTLIJN OUDERS NIET THUIS Chauffeur neemt contact op met centrale van taxibedrijf; Centrale neemt contact op met ouders; Chauffeur neemt de leerling mee in taxi en maakt route af. Gaat daarna terug naar het adres waar de leerling moet worden afgezet. Indien ouders nog niet thuis dan neemt de chauffeur contact op met de centrale van het taxibedrijf; Indien ouders niet bereikbaar zijn dan wordt de leerling mee genomen naar de centrale (taxibedrijf); In de tussentijd wordt continu geprobeerd om de ouders telefonisch te bereiken; Indien bij einde dienst van de centrale de ouders nog niet bereikbaar waren en ook nog niemand thuis is, dan wordt contact opgenomen met de politie. Van incident wordt melding gemaakt bij de gemeente.

15 Wat mag de vervoerder van u verwachten dat u aan het begin van het schooljaar controleert of de gegevens zoals u die van de vervoerder heeft ontvangen juist zijn; dat u met uw kind bespreekt hoe hij/zij zich dient te gedragen in het voertuig; dat uw kind klaar staat als het voertuig komt aanrijden. De bus mag doorrijden als uw kind niet klaar staat; dat u ervoor zorgt dat er iemand thuis is, of het kind binnen kan komen als hij wordt afgezet; dat u het kind tijdig, uiterlijk vóór 17.00 uur de dag voordat het vervoer weer dient te starten, weer aanmeldt via de beheertool; dat u niet met de chauffeur regelt dat uw kind met een ander voertuig meereist en omgekeerd; dat u bijzonderheden (bijvoorbeeld i.v.m. medicijngebruik, het beschikken over een rolstoel) die van belang zijn voor het vervoer van uw kind doorgeeft.

16 EINDE


Download ppt "Leerlingenvervoer Gemeente Leudal Marc Berendsen 10-6-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google