De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIE AVOND 4 E KLAS 2014 - 2015. Programma Inloop  19:00 Kennismaking mentor, ouders en leerlingen vernieuwd mentoraat Algemene info Afsluiting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIE AVOND 4 E KLAS 2014 - 2015. Programma Inloop  19:00 Kennismaking mentor, ouders en leerlingen vernieuwd mentoraat Algemene info Afsluiting."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIE AVOND 4 E KLAS 2014 - 2015

2 Programma Inloop  19:00 Kennismaking mentor, ouders en leerlingen vernieuwd mentoraat Algemene info Afsluiting  20:30

3 Aanspreekpunten Mentor Docent Marcel Lensink Afdelingsleider middenbouw m.lensink@cartesius.espritscholen.nl

4 Ken uw kind Vul de vragenlijst ‘Ken uw kind’ in Klaar met invullen? Vergelijk uw antwoorden met die van uw kind

5 Doel: Leerling haalt diploma Welke verantwoordelijkheid ligt bij wie?

6 Samen

7 “Parental involvement has a positive impact on children’s academic achievement” (William H. Jeynes; 2007) (Henderson & Mapp, 2002)

8 Verwachtingen van: (verantwoordelijkheden) Leerling  Ouder  School 

9 Samen verantwoordelijk voor onderwijs Leerling: - Doet z’n best om goed te leren en heeft schoolspullen mee - Elke schooldag op tijd aanwezig en mist geen les - Ouder op de hoogte houden van schoolzaken - Hulp vragen wanneer nodig aan ouder of school - Meedoen aan buitenschoolse activiteiten - -……………………….

10 Samen verantwoordelijk voor onderwijs Mentor / school: - Zet zich in voor goed onderwijs - Ondersteunt leerling bij vragen over schoolwerk, schoolloopbaan/ studiekeuzes, omgang met klasgenoten en docenten - Doet moeite om contact te maken en houden met ouders / verzorgers - Houdt ouders / verzorgers op de hoogte van leerprestaties en andere schoolzaken - Bij verzuim of mindere prestaties ouders op de hoogte brengt en samen met ouders en leerling naar oplossing zoekt - Heeft meldplicht bij externe instanties bij veelvuldig verzuim of ziekteverlof - Opkomt voor belangen van de leerling naar collega’s - Is bereikbaar voor ouders / verzorgers - …………………………

11 Samen verantwoordelijk voor onderwijs Ouders / verzorgers - Praat met kind over school en schoolbaankeuzes - Helpt kind elke dag op school aanwezig te zijn - Helpt kind aanwezig te zijn bij alle lessen met benodigde spullen - Meldt kind tijdig af bij ziekte (en aanmelden bij beter zijn) - Helpt kind huiswerk te organiseren en op een rustige plek te maken - Stimuleert deelname buitenschoolse activiteiten - Zijn aanwezig bij ouderavonden, voortgangsgesprekken etc.. - Leest nieuwsbrieven en reageert wanneer school u probeer te bereiken - Zorgt ervoor dat school juiste communicatie gegevens heeft - Informeert school / mentor als er thuis iets gebeurt wat van invloed kan zijn op de prestaties / gedrag van uw kind.

12 Dit jaar: Opbrengstgericht mentoraat Leerling maakt leerplan voor dit schooljaar Wordt besproken met mentor, leerling en ouder / verzorger in een gesprek (20 min). Taken, rollen en verwachtingen worden vastgelegd en ondertekend door zowel ouder, leerling als mentor

13 Maken afspraak Lijst invullen voordat u naar huis gaat

14 Praktische onderwijszaken Wat is er anders in de 4 e klas? Studiewijzers, Magister Werken naar meer zelfstandigheid Werken aan examendossier

15 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Toetsweken (ET = examentoets OT = Overgangstoets) Plichten en rechten Zie site: http://www.cartesius.espritscholen.nl/cat/3164/Tweede- fase

16 Mentoruur Contactuur, leren plannen, studiekeuze individuele begeleiding, mediawijsheid, voorbereiding stage, maken huiswerk LOB = loopbaanoriëntatie en - begeleiding

17 Leerlingparticipatie Leerlingenraad Cultuurraad Sportraad Topscore Brugklas mentor ……..

18 Stage = Beroepsoriëntatie  10 november

19 Praag = buitenschoolse activiteit waarvan wij verwachten dat een ieder mee gaat.  30 maart

20 Afsluiting Nieuwsbrieven voor alle informatie per periode Site voor protocollen Afspraak voor ouder – leerling gesprek Lijst controle (adres / email / tel. nmr.?)


Download ppt "INFORMATIE AVOND 4 E KLAS 2014 - 2015. Programma Inloop  19:00 Kennismaking mentor, ouders en leerlingen vernieuwd mentoraat Algemene info Afsluiting."

Verwante presentaties


Ads door Google